Kezäkuun runoloi

Vahnan ystävän taloi endizel kohtal. Ga pihas nägyy vakkinazen da ylen bohatan miehen mašin. **** Nenga kezäkuun lämmän suovatan ehtänny tuaste duumaičen kaikenmostu duumaičen, ku huomei pidäy lähtie ruadoh duumaičen, ku bumažniekas on vie tarbehekse dengua syömizen da tabakan ostamiseh duumaičen, mittumat čomat da n’erokkahat linnut västäräkit ollah duumaičen, ku ruoho nygöi terväh kazvau jogahizen… Luve ielleh Kezäkuun runoloi

Analiziiruičus meedien vaikutukses pahas tilas olijoih rahvahih näh on jullattu

Alendajien valdivoloin da ekstremizmizien joukkoloin sotsializen meedien käyttämine ližiäy pahas tilas olijoin rahvahien varavoloi i voibi pahendua vägivaldua paikois, kudamis sidä on jo olluh libo sidä on kehittymäs, sanellah Minority Rights Group International (MRG) sego the Ceasefire Centre for Civilian Rights omas vastevai luajitus Peoples under Threat -analiziiruičukses.   Analiziiruičus käyttäy virrallizii indikuatoroi, ku huomattas… Luve ielleh Analiziiruičus meedien vaikutukses pahas tilas olijoih rahvahih näh on jullattu

Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy hirveissä ololoissa luageriloissa, säilöhotandakessuksissa da armottomienkodiloissa Siiriessä da Irakassa, arvivoiččou YK:n lapsienjärjestö Unicef. Järjessön mugah lapsien hengine da fiizine hyvinvoinda ollah varattavat. Suurin vuitti lapsista on järjessön mugah syndyn laidajärjestö Isisan hallittuloilla alovehilla libo matkannun sinne omien vanhembien kera. Unicef čotaiččou, jotta Siiriessä eläy lässä 29 000 ulgomualaista lasta. Suurin vuitti heistä… Luve ielleh Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Halličusohjelmas uvvistettu kielistrategii

  Suomeh on uvven halličusohjelman mugah piätetty luadie uvvistettu rahvahalliskielistrategii, kudai turvuau oigevuksen suaja palvelendua rahvahalliskielil da kohendau kieliatmosfierua. Tämä strategii vastuau Kodimualazien kielien keskuksen huoleh sit, mittuine on rahvahallizien kielien stuatussu muuttujas kieliymbäristös.   Kai valdivollizet ohjavot da piätökset kudamat koskietahes Ahvenanmuadu, annetah ruočin kielel. Ližäkse luajitah kielipoliittine ohjelmu, kudamas huomavoijah muut Suomes paistavat… Luve ielleh Halličusohjelmas uvvistettu kielistrategii

Vuuvven 2019 europarlamenttivaalien tulokšet

Vaalit piettih kaikissa EU-maissa 23.–26.5.2019. Jokahisešša EU:n muašša valittih tietty miärä jäšenie Europan parlamenttih. Kaikkieh Europan parlamentissa on 751 jäšentä. Jokahisella jäšenvaltijolla voipi olla enintäh 96 jäšentä ta vähintäh 6 jäšentä. Tänä vuotena Šuomešta Europan parlamentih valittih 13 jäšentä. Još Britanija eruou, Šuomi šuapi 14. jäšenen. Šuomešša europarlamenttivaalit piettih oraškuun 26. päivänä. Šamana päivänä tulokšetki… Luve ielleh Vuuvven 2019 europarlamenttivaalien tulokšet

Jovensuun Paginperti: Hyviä keziä kaikile, tulgua meile elokuul!

Jovensuus jo kolme vuottu kerävynnyh karjalan kielen taratandukerho Paginperti pidäy loman kezän aigua. Perindön mugah keviän jälgimäine Paginperti kerävyi Veikko Rajahalmien kodah Pyhäsellän Tikunsalos. Sie söimmö suolastu dai magiedu, joimmo vuassua dai koufeidu sego pagizimmo kezäpluanoi, eurovalličuksii da jiäkur’oidu.  Paginperti on moine kohtu, kus joga tiemua voit paista, menis vai pagin karjalakse. Toiči pagizemmo kielen… Luve ielleh Jovensuun Paginperti: Hyviä keziä kaikile, tulgua meile elokuul!

Brituanies etnizih vähembistölöih kuulujii puaksuh käskietäh vaihtamah oma nimi ”anglielazekse” ‒ da moni vaihtau sendäh, ku varuau

Monen piäzy ezimerkikse ruadopagizutandah on olluh helpombi päivänlaskumualazen ruadonimen periä Brituanii on etnizeh eräs monimuodozimis mualois Europas, ga omii oigevuksii ollah puututtu puolistamah ezimerkikse sikhit. Vuvvennu 2019 sikhit ozutettih mieldy vastuvirkehenny sille, ku heidy vuajittih jaksamah omat t’urbanat lendokentäl, hos metalandetektoru ei hälyttäs turvutarkastukses.   Brituanies on ezimies käskenyh läs joga kolmattu etnizih vähembistölöih kuulujua… Luve ielleh Brituanies etnizih vähembistölöih kuulujii puaksuh käskietäh vaihtamah oma nimi ”anglielazekse” ‒ da moni vaihtau sendäh, ku varuau

Jo läs sadua jovensuulastu lastu keräl karjalan kielen aigazen lapsienkazvatandan projektas

Karjalan Kielen Seuran uuzi aigazen lapsienkazvatandan projektu on ruvennuh pyörimäh raviezeh. Jo läs sadua lastu on ottanuh ozua kevätopastundukavven 2019 aijan seuran joga nedälii piettävih karjalan kielen kerholoih. Kerholoi ohjuau kierdäi opastai Elena Kurki, kudai pagizou livvinkarjalakse, da se on hänen muamankieli. Kurki ruadau opastajannu sežo seuran loittonopastauseksperimentas. Yhtesruavos on viizi jovensuulastu päivykodii: Gävlenlinnan, Marjalan,… Luve ielleh Jo läs sadua jovensuulastu lastu keräl karjalan kielen aigazen lapsienkazvatandan projektas

Saamelazil nuoril manifestatsii Helsingin Soslouviitaloil: ”Meil on oigevus suaja parembua”

Halličusnevvottelijoile suunnatun manifestatsien järjestettih saamelazet nuoret da ymbäristöjärjestö Greenpeace Helsingis on olluh manifestatsii Jiämeren raudutien srojimistu vastah. Manifestatsien järjestettih Suomen saamelazet nuoret da ymbäristöjärjestö Greenpeace. Arvivol nenga kaksikymmen mielenozuttajua kerävyi kolmanpiän Helsingin Soslouviitaloile, kudamas parahite on halličusnevvottelut.   Saamelazien nuorien paginanvedäi Petra Laiti uskou, ku mielenozuttajien viesti piäzi perile halličusnevvottelijoile. ‒ Tahton duumaija, ku piättäjien… Luve ielleh Saamelazil nuoril manifestatsii Helsingin Soslouviitaloil: ”Meil on oigevus suaja parembua”

Uuzi runokirju on jullattu

Päivänlaskusuomelazen runoilijan Lauri Luukkozen (r.1989) toine runokirju, Kulgii lähenöy kodii on piässyh ilmah. Tevokses on 80 sivun piduhuol tankamiärästy runuo karjalakse kirjutetunnu. Omassah enzimäzen runokirjan Taskuun unohtunut rakkaus – Kormanih unohtunnuh suvaičus Luukkonen julgai mennyt vuon. Luukkozen runoloi on jullattu sežo meijän lehtes.     Kulgii lähenöy kodii, nivottu Suurus on 110 x 150 mm… Luve ielleh Uuzi runokirju on jullattu