Karjalazet pruazniekal Kouvolan linnas

Kouvolasgi oli 16.‒17.6  ylen räkki, da kummeksin, kuibo karjalazien kezäpruazniekale kerävynnyöt da rahvahallizih ruuttih sellinnyöt naizet sego herratgi tozi azies voidih niilöi käyttiä. Ga ozakse hyö voidih. Nikonzu en ole nähnyh kerral mostu miäriä čomua, eriluadustu ruuttua. Ihan tavalline fiskul’tuuruzualagi oli sit ylen čoma. Tämä mainittu zualu oli ližäkse täyzi stolua, karjalastu kuvua, kirjua, fotokuvua da… Luve ielleh Karjalazet pruazniekal Kouvolan linnas

Karjalan kielen kielilaudukundu on perustettu

KKS on jo vuvves 2004 ajanuh oman kielilaudukunnan perustamistu kodiperäzele karjalan kielele. Virguniekoile dielos on puaksuh luajittu ezityksii, ga net ei olla vuozien varrel vietty tulokseh. Täs tilandehes KKS: halličus piätti jälgimäi perustua laudukunnan iče 13.6.2018. Piätös luajittih ozannu karjalan kielen da kul’tuuran elvytysohjelmua. Laudukunnal on luonnollizesti ylen tärgei rouli kielen elvyttämizes ja kehittämizes. Kielilaudukunnan… Luve ielleh Karjalan kielen kielilaudukundu on perustettu

Paniihiidan lituanii Mustosluuzban lituanii-oza on piässyh ilmah

Karjalan Kielen Seura jatkau karjalankielizien pravoslaunoloin julgavoloin tuottamistu. Piätenčän 15.6. piäzi ilmah Panihiidan lituanii Mustosluuzban lituanii-oza. Kiännöksen da redaktiiruičendan on luadinuh Arhijepiskoppu Leo da verstaičendan planiiruiččijannu on olluh Ilona Pelgonen. PANIHIIDAN LITUANII MUSTOSLUUZBAN LITUANII-OZA, 30 s, KKS 2018, ISBN 978-952-5790-70-0, hindu on 30 € Kirjan voit tilata seuran Jovensuun toimistos 0400 500 2215, libo kirsti.karhinen@karjal.fi… Luve ielleh Paniihiidan lituanii Mustosluuzban lituanii-oza on piässyh ilmah

Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Kun oltih kerran jänis, orava, poro, repo, kontie, heponi ta hukka, kumpaset viuhettih vienankarjalaisešša starinaillačušša. Kohta heijän joukkoh liittyttih ahmo, šuarva ta portimo. Starina näistä elukkatovarissoista luvettih vienankarjalaisešša starinaillačušša Oulun linnan piäkirjaštolla 15.6.2018. Kaikenikäsillä paššuaja starinatunti tuttavuššutti rahvašta karjalan kielen vienankarjalan murteheh kisaten ta starinojen avulla. Mečänelukkojen starinoja vienankarjalakši šuatih kuulla ta nähä kymmenen 2–15-vuotista… Luve ielleh Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Kezäkuun lopul algau Sommelo

Rahvahanmuuzikkupruazniekku Sommelo näkyy da kuuluu myös 27.6.‒ 1.7.2018 monel paikkukunnal Kainuus da Vienan Karjalas. Pruazniekan piäpaikku on Kuhmos, kus järjestetäh kursat, seminuarat da suurin vuitti Kainuus piettävis konsertois. Sommelos on ližäkse paiči muudu taidonäyttelylöi da tapahtumii lapsih näh. Tämän vuvven spetstiemoi ollah surmu da balluadat. Tärgei oza Sommeluo ollah tapahtumat, kudamat todevutah Vienan Karjalan runokylis.… Luve ielleh Kezäkuun lopul algau Sommelo

Kiännösseminuaru II

Päivännouzu-Suomen yliopisto, Jovensuun kampus Kiännösseminuaru II pietäh päivinny: 5.–6.10.2018 18.–19.1.2019 29.–30.3.2019 Jo voit ilmoittuakseh sähköpoštači natalia.giloeva@uef.fi Tarkembat programmat tullah myöhembä.

Peppigi pagizou karjalakse

              Astrid Lindgrenan luajittu Peppi Pitkätossu on nygöi piässyh ilmah Peppi Pitkyšukannu. Tämän kuuluzan šeikkailukirjan lapsih da aiguzihgih näh kiännettih karjalakse Tamara Ščerbakova da Aleksi Ruuskanen. Aleksi da Tamara vastavuttih kiännösseminuaras da ruvettih kiändämäh Peppii ozannu kiännösharjaituksii. Myöhembä hyö kiännettih loputgi tevokses da Karjalan Sivistysseuru rubei yhteisruadoh heijänke, sanelou… Luve ielleh Peppigi pagizou karjalakse

Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Kuopion monikul’tuurukeskukses Kompasas (Hapelähteenkatu 33, Kuopio) avavuu pyhänpiän 17.6.2018 12‒14 aigah karjalankieline paginkluubu. Kluuban vedäjinny ruadajat Aleksi Ruuskanen da Martti Penttonen kučutah keräle kaikkii, ket maltetah paista karjalakse. Toizis kohtis da rajan tagangi eläjien karjalazienke voijah kluubalazet sežo paista, konzu keskukses on käytettävis TV-ekruanu. Paginkluubu kerävyy samah aigah pyhinpäivin joga tostu nedälii. Ližätieduo voit kyzyö:… Luve ielleh Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Ikkunoi Nevvosto-Karjalah

Fotokuvuaju Caj Bremer da toimittai Sakari Määttänen ajeltih Nevvosto-Karjalah viizi kerdua vuozinnu 1979‒1982. Nämmien matkoin aigua otettulois fotokuvis da Määttäzen luajittulois tekstois kerävyy näyttely Takaisin Karjalaan – Caj Bremer Neuvosto-Karjalan runokylissä da Unimaailmani -sarja, kudai on Lappeenrannan taidomuzies (Kristiinankatu 8‒10, Lappeenranta) 16.6.‒2.9.2018. Bremeran fotokuvat da Määttäzen tekstat sanellah runokylien eläjien elokses nevvostoaigah. Näyttelyn on tuottanuh… Luve ielleh Ikkunoi Nevvosto-Karjalah

Anukses elokuus soitetah i pajatetah

Karjalan tazavallas on tänägi kezän suuri muuzikkufestivuali. Se pietäh elokuun allus 1. – 4.8.2018 Anukses da Priäžän alovehel. Ezittäjiä vuotetah kui Suomes muga i Karjalan tazavallaspäi. Vuvven 2018 monipuolizes ohjelmas on midätah jogahizele i se pädöy hyvin sežo turistoile. Myös konsertua pienembiä muuzikkuozutuksii täydyy päivien aloh. Tuttavutah Syvärin manasterih da yhtytäh kahteh pruazniekkupidoh. Festivuali on… Luve ielleh Anukses elokuus soitetah i pajatetah