Ilokastu Maijua!

Keviän enzimäine, siändölöis huolenpidämätöi da ilokas tytär Maiju, sinä kudai tansitat ristikanzat da elätitgi pyörryksih, tansita iäre sežo kai tyhjät, pahat da terstavuttajat dielot, konzu tahtozimmo hos päiväkse piästä välläle niilöis! Vie kogo joukko kunnetah loittozeh paikkah, kudamas suajah vesseldyttiä toine tostu virguniekkoin kieli, sivistyssanat, huonot uvvistukset… Hyö pälpätetäh yhtelaigua, ga niken ei kuule. Bauhu… Luve ielleh Ilokastu Maijua!

”Siändölöin mugah soittamine ei ole nikonzu interesuinnuh minuu”, sanou Daanien parahimakse džaz-säveldäjäkse vallittu Maria Faust

April Džazas pyhänpiän konsertiiruiččii eksperimentalline saksonofan soittai eččii hätken muuzikallistu vällytty. ”Nevvostoaijan lapsennu olen ainos vie paranoidine, da en voi luottua ristikanzoih muga kui ezimerkikse daanielazet ruatah”, Faust sanelou.     ”Kana on minule kogo olemizen verdavuskuva”, sanou Estounies roinnuhes da vadrastunnuh Maria Faust mustellen omua lapsuttu Saarenmuan Kuressuares. Hänel oli sie vahnu kana, kudai… Luve ielleh ”Siändölöin mugah soittamine ei ole nikonzu interesuinnuh minuu”, sanou Daanien parahimakse džaz-säveldäjäkse vallittu Maria Faust

Kielen da murdehen rajal: karjalan kieli nägyvil uuvves tevokses

Tevos jullatah 27.4.2018 10 aigah Agora-rakenduksen zualas AG105( Yliopistonuuličču 4, Jovensuu) Konzubo mintah kielen murreh eruou iččenäzekse kielekse? Kuibo valdivoloin rajat da niilöin muutokset muovaillah kieldy? Mittuzii rajoi on eri kielien da kul’ttuuroin välil? Mis, konzu da kui nämmä rajat voibi ylittiä? Mittumii nägemyksii tavallizil kielenpagizijoil on kielien libo sen murdehien välizis rajois? Nämmih kyzymyksih… Luve ielleh Kielen da murdehen rajal: karjalan kieli nägyvil uuvves tevokses

Alalline hengi Suomes ajoi minun aivoviendäh

Yliopistolois paistah vaiku talovehellizen kazvon motoroinnu Sivistys da tiedo ollah yhtelläh arvokkahat ičessäh. Valmistuin humanitarnoloin tiedoloin kandiduatakse pakkaskuus 2017. Aigu oli duumaija jatko-opastuksii da muailmu oli avvonaine. Yliopistot oldih tävvet mieldykiinnittäjiä opastusohjelmua, da pidi vaiku vallita mieluzu. Yksi dielo oli selgei: Suomeh en tahtonuh jiähä. Minule ainos on himoitannuh eri mualoih, ga täl kerdua kyzymys… Luve ielleh Alalline hengi Suomes ajoi minun aivoviendäh

Seiččemes puolovehes kuuzi tavoittelou Grönlandien iččenästymisty ‒ valdivo kuulus Europan köyhimih

Daanieh kuulujas Grönlandies on järjestetty alovehparluamentan valličukset. Grönlandien seiččemes puolovehes kuuzi tavoittelou alovehele täytty iččenäzytty. Yksimielizytty ei sen sijah ole sit, konzu iččenäzyshankeh pidäs todevuttua da kuibo luadie se muga, ku Grönlandien talohus ei kuadus. Mielienčottaičemizien mugah vihandan huraliston Inuit Ataqatigiit -puoloveh (IA) voittau valličuksen, kudamas on tarittavannu 31 parluamentupaikkua. Puoloveh voittas nenga ollen socialidemokruattizen… Luve ielleh Seiččemes puolovehes kuuzi tavoittelou Grönlandien iččenästymisty ‒ valdivo kuulus Europan köyhimih

Arhippa Perttunen -simpouziumu kirjasto 10:s

Juminkeko-fondu järjestäy kolmanpiän 25.sulakuudu 17 aigah perindehellizen Arhippa Perttunen -simpouziuman Kirjasto 10:s, kudai on Elielan augivol Helsingis. Luvendonpidäjänny simpouzimas on Sibelius-akadeemien rahvahanmuuzikan lektoru, muuzikan dohtoru Anna-Kaisa Liedes. Häi ozuttau yhtes tutkii-muzikantan Taito Hoffrénanke sežo Arhipal tallendettuu runopajuo. Anna-Kaisa Liedes Sibelius-Akademien rahvahanmuuzikan lektorannu on opastannuh äijii suomelazii ammattimuzikantoi, kudamat ollah spetsializiiruittuhes runopajoh. Häi iče on opastunnuh… Luve ielleh Arhippa Perttunen -simpouziumu kirjasto 10:s

Ōkami HD Capcom

Tieččikka (Steam): 2017 | Pleiččikka: 2007, 2012 Ōkami sai HD remuasteroijun versijon vuvven 2007 videjokizas. Kiza on stiil’ultah sellu-pimetetty 3D:ty kus on Sumi-e vaikutteit. Nimi Ōkami on sanaleikki japouniin ”hukan,” ”suurhengen” ta ”ylijumalan” sanois. Ōkami starinoi valgies hukas mi on japouniilazen mifolougiin päiväzen jumalatar Amaterasu. Ammoin ku Amaterasu kuoli, häi jagoi oman väen 13 palah,… Luve ielleh Ōkami HD Capcom

Karjalan kielen (livvin) intensiivine kursu heinykuus

Jovensuus, Kezähotelli Jovensuun Ellis pietäh 1.‒6.7.2018 Karjalan kielen (livvin) ja karjalazen kul’tuuran intensiivine kursu, kudamah yhtyjät voijah vallita algu- libo jatkogruupan. Kursan opastajinnu ruatah Olga Zharinova da Nadezda Michurova Petroskoilpäi. Opastumizen ližäkse tunnustummo lähialovehih. Kursan hindu on 540€, ga Karjal-kartin omistajat da opastujat maksetah 520€. Dengal suat opastuksen, opastusmaterjualan, koufiet da murginat (2.‒6.7.) sego yösijan… Luve ielleh Karjalan kielen (livvin) intensiivine kursu heinykuus

Rasizmua vastustannuh pappi menetti käit 28 vuottu tagaperin kirjazienbomban räjähtettyy ‒

Nygöi häi stimuliiruiččou Suomie tunnustamah saamelazien tiijustetut viäryöt   Suviafrikkalaine pappi Michael Lapsley (fotokuvas) on luadinuh oman eloksenruavon käzittelemäl kogonazien rahvaskundien traumoi. Lapsley stimuliiruiččou Suomie tunnustamah saamelazien tiijustetut viäryöt, ku kaksi rahvastu voidas solmie rauhan omassah mennezyönke. Konzu tuatto Michael Lapsley tulou uudeh muah, häi kyzyy enzimäzikse rahvahal: Mittumis dielolois ei voi paista iäneh? ‒… Luve ielleh Rasizmua vastustannuh pappi menetti käit 28 vuottu tagaperin kirjazienbomban räjähtettyy ‒

Uuzi suomelas-ugrilaine piälinnu on vallittu

Obinitsan kyläs Setumual vallittih 8.sulakuudu uuzi suomelas-ugrilaine kul’tuurupiälinnu vuvvele 2019. Voittajakse piäzi Shorunzha, kylä Mari-Elan tazavallas. Kyläs eläy 1040 hengie, kudamis 97 % ollah etnizet marilazet. Uuzi kul’tuurupiälinnu tahtou levittiä tieduo marilazis da heijän kul’tuuras kogo fennougralazeh muailmah. Vuodeh 2019 näh luajitus ohjelmas on vähimiten 12 eriluaduzih tiemoih yhtyjiä tapahtumua. Shorunzhan delegatsien jäzenen Erik Yuzykayn mugah… Luve ielleh Uuzi suomelas-ugrilaine piälinnu on vallittu