Rohingyat pajetah vägivaldua Myanmaraspäi

Kaikkiedah 18 000 rohingya-islamistua on yhten nedälin aigua pajennuh Myanmaran rajas yli Bangladeshah heih suundavunnuon vägivallan täh. Vägivallas viäritetäh Myanmaran armiedu. Eläjien da aktivistoin mugah saldatat ammuttih piävyndälleh miehii, naizii da lapsiigi da sytytettih tulipaloi tarkoituksel. Virguniekat kerrottih, ku mennyt piätenčäs algajen Arakan Rohingya Salvation Armien da poličien keskeizis borčis on kuolluh 104 ristikanzua, ga rohingya-vähembistön… Luve ielleh Rohingyat pajetah vägivaldua Myanmaraspäi

Karjalan tazavaldu tahtou sijoittua tapahtumumatkailuh

Karjalan tazavallas tahtotah lähivuozinnu sijoittua mm. tapahtumumatkailuh da kempingoin kehtitykseh. ‒Matkailuala ei nygöi ole vaiku oza Karjalan tazavallan imidžua, ga sežo tärgei talovusala. Meil pidäy kehittiä jo olemas olijoi toimindoi da tarita gost’ile uuzii matkailutuottehii, sanoi Artur Parfentšikov mennyt nedälil Moskovas. Parfentšikovan mugah Karjalan tazavallan halličus tahtou aktiivizeh kehittiä tapahtumumatkailuu. Kyzymykses ollah sežo tazavallan ulgopuolel… Luve ielleh Karjalan tazavaldu tahtou sijoittua tapahtumumatkailuh

Karjalan kieli tarviččou yhteskunnan tugie, yhteizön aktiivizutta da yhteh hiileh puhumista

Elokuun jälgimäzenä päivänä piäzi ilmah vuotettu kirja Suomen karjalankielizistä, Anneli Sarhimaan Vaietut ja vaiennetut – Karjalankieliset karjalaiset Suomessa. Kirja andau selgien kuvan karjalan kielen tilasta täh päiväh suaten, da vielä konkriettizie suozituksie midä pidäs ruadua kielipolitiekan tehostamizeksi da kielen käytön ližiämizeksi. Päivän aigana täyzi zuala rahvasta kuuldih paginua eri tiemoista karjalan kielen ymbärillä. Fennougristiekan professori… Luve ielleh Karjalan kieli tarviččou yhteskunnan tugie, yhteizön aktiivizutta da yhteh hiileh puhumista

Varavonalazen karjalan kielen lujendamine on mahtollistu

Anneli Sarhimaan Suomen karjalankielizis kirjutettu tevos Vaietut ja vaiennetut jullatah tänäpäi Helsingis Suomelazen Kirjallizuon Seuran pruazniekkuzualas (Hallituskatu 1) aigua 13:00. Vaietut ja vaiennetut käzittelöy karjalan kielen stuatussua Suomes eri aigoinnu da ezittäy tutkimuspohjazii kannatuksii sit, kui karjalan stuatussua voi lujendua yhteiskunnas da kielikollektiivan syväindös. Suomes on paistu karjalakse muga hätken kui suomeksegi. Kodiperäzyös huolimattah, karjalan… Luve ielleh Varavonalazen karjalan kielen lujendamine on mahtollistu

Bomban uvvistettu kurortuhoteli avatah kolmaspäivän

Pohjas-Karjalan Koperatiivukauppu avuau Bombal uvvistetun kurortuhotelin kurortuozastoloin da kylymuailmoinke kolmaspäivän 30.elokuudu. Kurortua, kurortan restoranua, hotelin prijomkua da fasuadua dai Bomban karjalastu kyliä on kohendettu kaikkiedah kuvvel miljonal eurol. Bomban uvves kylymuailmas on kolme eriluadustu kylyy: karjalaine kyly, Sampo-kyly da höyrykyly. Niilöis voijah uindusobih sellityt miehet da naizet kylbie yhtes. Kylyozastol on sežo äijy elämyssuihkuu Uinduallikko-ozastol… Luve ielleh Bomban uvvistettu kurortuhoteli avatah kolmaspäivän

Tutkijoin mielii kielioppiprojektas

Kyzyimmö projektan ruadajil kaksi kyzymysty: Midä projektu merkiččöy sinule? Midä tämä tutkimus vois merkitä karjalan kielele? Nenga vastattih. Irina Novak: Miula projekta on hyvin tärgei zentäh ku mie ruan nyt miun mieliruaduo da mie suan ruadua tädä joga päiviä. Konza myö kačomma nyt kaikki murdehet da kai nämä fonetiekan da morfologien aziet, mie iče suan… Luve ielleh Tutkijoin mielii kielioppiprojektas

Yksi kieli, moni kielioppii

Ei ole yksimielizytty, mis menöy kielen da murdehen ero, ga toinah voimmo sanuo, ku kaksi rahvastu paistah samua kieldy, ku ellendetänneh toine toizen paginua. Tiettäväine, ristikanzu ei voi tävvelleh ellendiä tostu ristikanzua, da kaksi ristikanzua voijah vähäzen ellendiä toine tostu ilmai yhtehisty kieldy. Ga olen nähnyh ku vienalaine ellendäy tverilästy da lyydiläine ellendäy rajakarjalastu. Voi… Luve ielleh Yksi kieli, moni kielioppii

Mečäs on sygyzy

  Mečäs on sygyzy Mečäs on sygyzy myös, huabaine ruskoni yös. Kaste on vilu gu jiä, kukkazet painettih piät. Kädeh otan minä sen, kukkazen jälgimäzen. Kodih sen hil’l’azeh vien, mustonnu kezäs sie pien. Mustelen kui kahtei myö, astuimmo troppastu myö. Kui kävellen käzikkäi meni se kezäine kai. Nygöi on sygyzy myös, lehtet jo uijellah vies.… Luve ielleh Mečäs on sygyzy

Kaheksa käskyy kahtekse kielekse!

Arhijepiskoppu Leon uuzin, omassah pienele vellele Paulile omistettu runotevos Katso eteesi, ylös ja korkealle – Kačo edeh, yläh da korgiel jatkau iellembäzen runotevoksen tiemua temmaten omassah lugijan arvokkahale syväinpuolizen tiijustandan jatkotutkimusmatkale. Kaksikieline – suomekse da karjalakse – nygyrunohuon tevos kerävyy 175 runos. Niilöis jogahizes on kui omas ičes ymbäri hyviä energiedy andajua muga i syväinpuolistu… Luve ielleh Kaheksa käskyy kahtekse kielekse!

Seurasaari Soi! 2017 algau

Seurasaaren ulgomuzies Seurasaares algau piätenčän 18.8.2017 Seurasaari Soi -tapahtumu, kudai jatkuu ainos pyhäpäiväh 20.8. suate. Tänäpäi ohjelmua on 13:00 algajen muzeitaloi Kurssil. Taričukses on muuzikkua, kudamua ozuttau Suo-trio. Konsertan jälles ozutetah Emmi Kuittinen & Ikuisen ikävän orkesteri Pertinotšal vahnoi karjalazii kuolinritualoi. Tämän ozutuksen voi kaččuo sežo suovattan aigua 11:15 da 16:00 i pyhänpiängi aigua 11:15… Luve ielleh Seurasaari Soi! 2017 algau