Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil

Valamon opiston kursile kerävyi kevätkuun allus yheksä ristikanzua. Keral oli kui rahvahanopistolois karjalan kieldy opastajua mugai tostu karjalan kieles kiinnostunuttu rahvastu. Joukon opastajinnu oldih Sanna-Riikka Knuuttila, Raija Pyöli da Natalia Gilojeva. Kahten päivän aigua paistih kielen opastamizes aiguzele rahvahale, karjalan kielen opastuksen jygevyös da vesselyös, karjalan kielen sanakniigois da kiändämizes. Lapselehäi opastumine on kebjiembi, aiguzele… Luve ielleh Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil

PIÄKIRJUTUS 6.3.2017

VÄHEMBISTÖLÖIN OIGEVUKSII VASTUSTETAH AINOS VIE ENDIZEH TABAH Jälgimäzinny päivinny on meedies kerrottu Makedounien poliittizes kuohunnas. Yksi dielo kudamas riijelläh, on albanien kielen da albanivähembistön stuatussu. Makedounien eläjis albanielazii on 25 %. Vähembistö da muan oppozitsii ajetah muan kielele toizen virallizen kielen stuatussua. Muan halličus myös vastustau ezitysty, ku se heikondas sen mieles muan rahvahallistu yhtenäžytty. Tämä… Luve ielleh PIÄKIRJUTUS 6.3.2017

Kunnallisvalličuksis karjalakse

Oigevusministerstvan verkosivuloil voibi nygöi lugie kunnallisvalličuksis sežo karjalakse. Tiijoitukses vuvven 2017 kunnallisvalličendoih näh sanellah tarkah kai iänenandajan tarvittu tiijot iänoigevukses, valličendukelbozuos da kandiduattoin azettamizes, iänenandoaijois i paikois iänenandoh suate. Tiijoitukses selgenöy segi kuspäi suau ližätieduo ezimerkikse valličukses. Tiijoitus karjalakse: www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit/aikataulut.html Tieduo vuvven 2017 valličukses eri kielil -paikku on hurual puolel sivuu. Lähte: Oigevusministerstvan verkosivut Fotokuva:… Luve ielleh Kunnallisvalličuksis karjalakse

Muamankieli da internettu

DLDP (the Digital Language Diversity Project) on jullannuh tuloksii kyzelendäs, kudai luajittih  baskikse, bretonikse, sardiniekse da karjalakse pagizijoih näh. Heil kyzyttih oman kielen käyttämizes digitualizel alovehel i sežo sotsializes meedies, da sidä mittumale alovehele internetas hyö piästäh omua kieldy käyttäjen da mittumale ei. Monet palevelendat ollah ainos vai enämbän suadavis vaiku internetas, ga kyzelendäs menöy… Luve ielleh Muamankieli da internettu

Artur Parfentšikov Karjalan tazavallan johtajakse

Aleksandr Hudilaine ilmoitti 15.tuhukuudu Ven’an prezidentale, ku ei aijoittelehes yhtyö Karjalan piämiehenvalličukseh syvyskuul 2017 da tahtou sendäh erota omas ruavos. Karjalan tazavallan uuzi johtai, Artur Parfentšikov (fotokuvas) eziteltih Karjalan halličukses mennyt nelläspäivänny. Parfentšikov on roinduu myöte petroskoilaine da on ruadanuh Anukses, Sordavalas da Petroskoil läs 20 vuottu syyttäjänvirrastos. Vuozinnu 2007–2008 häi ruadoi Ven’an konfiskatsiilaitoksen varajohtajannu… Luve ielleh Artur Parfentšikov Karjalan tazavallan johtajakse

Konferensii Tverin Karjalas

Lihoslavlan linnas hommatah 18.–19.5.2017 rahvahienväline pruazniekkukonferensii ”Tverin karjalazet: 400 vuotta Tverin mual”. Järjestäjinny ruatah Tverin alovehen da Lihoslavlan okrugan halličus, Tverin karjalazien kul’tuuruautonoumii da Tverin valdivonyliopisto. Konferensih yhtyjäl pidäy kirjuttua rezyme vallitus tiemas da työndiä se  valliččijoile, kudamat lugietah rezymet da vallitah niilöis konferensieh niškoi sobivat. Nämmis hyväksyttylöis rezymelöis kerävyy konfernsiiohjelmu. Lähte: M.A.Castrénan seuran tiijoitus… Luve ielleh Konferensii Tverin Karjalas

Rahvahienvälizenny muamankielen päivänny

Rahvahienvälizen muamankielen päivän tiemu tänävuon on Kohti kestäjiä tulevažuttu monikielizen opastuksen kauti. Bangladeshilaine valdivotiijon douhturi da rahvahienvälizen kehityksen azientundii da Dhakan yliopiston report’annugi ruadanuh Mojibur Doftori sanelou kirjutukses omii mielii muamankielen da muamankielen päivän merkičykses. Rahvahienvälizen muamankielen päivän kul’tuurallizuon merkičykses Mojibur Doftori UNESCO:n vuvvennu 1999 perustettuu Rahvahienvälisty muamankielen päiviä on vietetty muailmas ymbäri 21.tuhukuudu vuvves… Luve ielleh Rahvahienvälizenny muamankielen päivänny

Kantelettaren pajattajat

28.2.2017 jatketah Suomelazen Kirjalližuon Seuras (Hallituskatu 1, Helsingi) Kalevalan da Kantelettaren pajattajien ezittelemizen sarjua, kudaman Seuru algoi oman 185-vuozipruazniekan kunnivokse vuvvennu 2016. Ezittelemine algau aigua 14:00 SKS:n pruazniekkuzualas. Pagizijoinnu ruatah Lotte Tarkka, Niina Hämäläinen, Tiina Seppä, Senni Timonen da Ilona Korhonen. Tapahtumah on välly piäzy, da tulijoil ei tarviče ilmoittautuakseh edukädeh. Zualah syndyy 100 hengie.… Luve ielleh Kantelettaren pajattajat

Kielipezä avavuu Vieljärvel

Karjalan kielen koin erähäh pertih perustetah  lapsile kielipezä. Perustai on Karjalan kielen yhtistys. Kielipezäh otetah kymmene lastu, kudamien ker opastajat paistah vaiku karjalakse. Lapset suajah välläh paista ven’akse da sit hyö omaksutah karjalan kieli vähitellen, sanelou Olga Gokkojeva, Karjalan kielen koin perustai. Kielipezäruaduo alguh panijan Natalia Antonovan mugah kielipezäs on tarkoitus kerduo vieljärveläzile da materjualua… Luve ielleh Kielipezä avavuu Vieljärvel