Linduloin kannat ollah romahettu Pohjais-Amerikassa, Suomessagi linduloin miärä vähenöy

Yhysvalloissa da Kanadassa on nygöin kolme miljardua linduo vähembi kuin vuodena 1970. Se merkiččöy sidä, što linduloin kannat ollah pienetty lässä 30 prosentalla. Linduloin kannat ollah Pohjais-Amerikassa pienetty kaikenluaduzissa eländäymbäristölöissä. Tutkijoin mugah syynä täh on se, što linduloin eländäymbärissöt ollah kavottu da vähetty rištikanzoin ruannan jälgituloksena. Suomessa moista suurda arvivuo ei ole luajittu, sanelou Birdlife… Luve ielleh Linduloin kannat ollah romahettu Pohjais-Amerikassa, Suomessagi linduloin miärä vähenöy

Saudi-Arabiessa on ruvettu andamah naizilla pasporttoi ilmain miespuolizelda huolenpidäjäldä kyzyttyö lubua

Saudi-Arabien hallinnon lehtih, ministerstvoin verkkosivuloilla da rahvahienvälizih uudizih tuli männyön kuun allussa tiedo siidä, jotta naizien ičenmiäriämisoigevuot lizetäh sygyzyn aigah kuningahan annetulla azetuksella. Oigevus pasportan suandah koskou täyzi-igähizie 21-vuodehizie naizie. Lizäksi naine voi registriiruija miehen kera yhtehmänennän, eruonnan da lapsen synnynnän. Lapsien enzisijahizet huolenpidäjät, muamot voijah i tilata omilla lapsilla dokumenttoi matkua näh da andua… Luve ielleh Saudi-Arabiessa on ruvettu andamah naizilla pasporttoi ilmain miespuolizelda huolenpidäjäldä kyzyttyö lubua

Koltansaamelazien uuzilla alovehilla sijottamizen 70-vuodispruazniekassa iluoldih elbynyttä kieldä da värikästä kulttuurua

Sevettijärvellä pruaznuidih nedäli tagaperin suovattana koltansaamelazien uuzilla alovehilla sijottamizen 70-vuodispäiviä. On männyn 70 vuotta siidä, kun toizen muailmanvoinan jälgeh omat koit mänettänyöt koltansaamelazet jälgimäin piästih elämäh uuzih kodiloih. Tuaksi oli jiänyn vuozie kestänyt voinan da evakossa olennan aiga. Nämä vuozikymmenet ei ainos olla oldu hyvät koltansaamelazilla. Oman kodialovehen jättämine jätti jälgeh äijän traumua, da suomelaistamizen… Luve ielleh Koltansaamelazien uuzilla alovehilla sijottamizen 70-vuodispruazniekassa iluoldih elbynyttä kieldä da värikästä kulttuurua

Tulevazuontutkija Markku Wilenius: Kymmenen vuuven perästä elämmä ihan erimoizessa muailmassa

Elämine on täh suaten pyörin perustarbehien ymbärillä. Meilä on kylläldi ollun kaikkie, kun suuh on puuttun suaha syömistä, on ollun paikka missä eliä, puolizo, ystäviä da mahollizus vähäzeldi todeuttua iččie. Turun yliopisson kauppakorgieškolan tulevazuontutkimuksen professoran Markku Wileniuksen mugah nygyzellä aigua ruamma pahoin, konza täytämmä perustarbehie. Ossamma hirviet miärät joudavua, syömmä ihan liigua da synnytämmä ylen… Luve ielleh Tulevazuontutkija Markku Wilenius: Kymmenen vuuven perästä elämmä ihan erimoizessa muailmassa

Bomban pruazniekkua pietäh 27.7.2019

Bomban pruazniekkua tuassen pietäh tuttavah tabah tämän kuun lopussa. Pruazniekka algau suovattana 27.7. da jatkuu vielä pyhänäpiänä 28.7. Nurmeksen kirikkölöissä. Pruazniekan programmassa suovattana 27.7. on 9.00 aigah Suojärven Pidäjäseuran vuozikerahmo Bomban Kalevanhovissa. Kerahmon jälgeh on murgina. 13.00 aigah keräyvytäh muistelemah Ogoi Miäräzen muistomerkillä Bomban talon pihalla da Er.B. 10:n muistomerkillä kezätorilla. 17.00 aigah on ildasluužba… Luve ielleh Bomban pruazniekkua pietäh 27.7.2019

Loimolan Voiman Enzimäne on jullattu

Karjalankieline yhtyveh Loimolan Voima on jullannun Enzimäne-nimizen digitualizen single-al’boman. Al’bomalla on kolme pajuo, kumbazien nimet ollah Sygyzy, Kinahmo da Mučoin kois. Yhtyveh sanou iččiedäh lofi-folkjoukoksi, kumbazen juuret ollah Raja-Karjalassa Suistamalla. Loimolan Voiman pajot on säveldän yhtyvehen pajattaja da soittaja Mika Saatsi, da karjalankielizet sanat niih on kirjuttan Niko Saatsi. Muuzikassa kuuluu rakkahus luondoh da yksinkerdazeh… Luve ielleh Loimolan Voiman Enzimäne on jullattu

Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy hirveissä ololoissa luageriloissa, säilöhotandakessuksissa da armottomienkodiloissa Siiriessä da Irakassa, arvivoiččou YK:n lapsienjärjestö Unicef. Järjessön mugah lapsien hengine da fiizine hyvinvoinda ollah varattavat. Suurin vuitti lapsista on järjessön mugah syndyn laidajärjestö Isisan hallittuloilla alovehilla libo matkannun sinne omien vanhembien kera. Unicef čotaiččou, jotta Siiriessä eläy lässä 29 000 ulgomualaista lasta. Suurin vuitti heistä… Luve ielleh Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Muovijättehen viendiä keyhih mualoih rajotetah uuvella sobimuksella – Yhysvallat oldih piätöstä vastah

”Yhysvallat da Kanada, ollah liijan pitkäh voidu viijä myrkyllistä muovijätehtä Aazien kehittyjih mualoih.” Lässä 180 muada ollah YK:n joholla sovittu, jotta rajotetah muovijättehen kulletandua toizih mualoih. Mualoin evustajat sovittih aziesta Ženevassa 10. päivänä tädä kuuda lähemmäksi kaksi nedälie kestänyzien neuvotteluloin jälgeh. Yhtenä tarkotuksena on vähendiä vaigiešti kierrätettävän plastiekan piädymistä keyhih mualoih da ielläh valdamerilöih. Merilöih… Luve ielleh Muovijättehen viendiä keyhih mualoih rajotetah uuvella sobimuksella – Yhysvallat oldih piätöstä vastah

Karjalazus 2000-luvulla -muistotiedoloin keriändä jatkuu

Mimmoine on karjalazien omakuva 2000-luvulla? Suvaijahgo karjalazet ainos vain toizien kera yhessäolendua? Mitys on linnoissa eläjien karjalazien karjalazus? Kuin vaikutetah siirdolazus-, pagolazus- da evakkokogemukset karjalazuoh – libo vaikutetahgo ne? Vielä on puolitoista kuuda aigua ottua ozua kerävöh! Suomelazen Kirjallizuon Seura (SKS), Karjalan Sivissysseura, Urbuana karjalazus -hankeh i Tunnussuksie: Pagolazuon vaigiet historiet da muistamizen kulttuurat -hankeh… Luve ielleh Karjalazus 2000-luvulla -muistotiedoloin keriändä jatkuu

Saimuan da Luadogan järvin’orppih liittyjiä yhtehisruaduo lizätäh

Suomen da Ven’an järvin’orppih liittyjä yhtehisruadohankeh CoExist (Towards sustainable coexistence of seals and humans) on suanun kolmen vuuven rahotuksen. Jyrrinkuun (aprel’an) allussa alotetun hankkehen avulla eissetäh tutkimusyhtehisruaduo Suomen da Ven’an välillä da tiijon jagamista n’orppien da rištikanzoin rinnakkahelännästä eriluaduzilla yhtehysjoukkoloilla. Projekta on uuzi avaus suomelais-ven’alazessa n’orppientutkimuksessa lässä kahenkymmenen vuuven hil’l’azen vaihien jälgeh. Hankkehessa keskitytäh n’orppien… Luve ielleh Saimuan da Luadogan järvin’orppih liittyjiä yhtehisruaduo lizätäh