Rahvahienväline rikossuudo rubieu tutkimah rohingoin vastahpiduo

Myanmaran armien vuvvennu 2017 allettuloin vägivaldukeinoloin periä jo 740 000 Myanmaras elänyöl rohingal on pidänyh jättiä oma kodi da pajeta sussiedumuah Bangladeshah. YK:n tutkijat ollah rinnastettu ruavot rahvahantapahdah. Rohinga-islamistoi pietäh yhtenny muailman syrjityvimis vähembistölöis.   Haagan rahvahienväline rikossuudo on piättänyh ruveta käzittelemäh rohingoin vastahpiduo da andoi viärittäjäle uskalduksen algua tutkindu Myanmaran ruadolois.   Tutkindas sellitetäh, ongo… Luve ielleh Rahvahienväline rikossuudo rubieu tutkimah rohingoin vastahpiduo

Kylmykuun runoloi

Pihal vie egläi lumine mua. Huondeksel alganuh vihmu pal’l’astau nurmikole jiännyöt, kuollehet lehtet. **** Gu tusku savvuos, rubein minägi smiettimäh, nouzin pertin čupun kreslas, avain uksen toizeh pertih da kačoin mispäi sidä tuli. **** Egläi vaččua pysti. Tänäpäi piädy kivistäy. Toinah huomei häi tulou lähäle minuu da šupahuttau net erähät čomat sanat minun huran puolizeh… Luve ielleh Kylmykuun runoloi

Väitös: Opastajat otetah ozua kiuzuandah

Školakiuzuandah voijah opastujien lizäksi ottua ozua i opastajat da školan muut aiguhizet. Kiuzuandua ei aivin tunnusseta kiuzuannaksi, ei mahtune kiuzattava opastajien miäritelmäh normualista opastujasta. Ina Juva väitteli aihiesta männyöllä nedälillä Helsingin yliopisson kazvatustiijollizessa tiedokunnassa. Juva on tutkin kiuzuandua da syrjindiä kahessa suuressa yläškolassa piälinnan alovehella. ”Kiuzuanda ei ole vain yksilölöin väline ongelma. Se on školan… Luve ielleh Väitös: Opastajat otetah ozua kiuzuandah

Puolukka voipi kumota rašvasen ruuvvan vaikutukšie

Puolukašta voipi olla apuo monih vakavih vaivoihi, kumpasie aiheuttau ruumehen matala-aštehini tulehuštila. Puolukalla voipi olla melkosie tervehyšhyötyjä šemmosie onkelmie vaštah, mit aiheuttau ylimiäräni paino. Tamperen yliopiston verekšeššä tutkimukšešša tutkittih puolukan vaikutušta lihavuteh ta organismin matala-aštehiseh tulehuštilah. Marjoista löyvetyistä tervehyšvaikuttehista on paistu pitkäh. Puolukka on yksi vähiten tutkituimmista marjoista, ka tutkimukšie luajitah yhä enemmän. Tamperen yliopiston… Luve ielleh Puolukka voipi kumota rašvasen ruuvvan vaikutukšie

Poštan ruadajien zabastouhku on alganuh tänäpäi

Zabastouhkan periä kirjazet, žurnualat da rekluamat myöhästytäh toinah nedälilöi. Voibi olla, ku tuliel nedälil zabastouhkah yhtytäh sežo kulletusaloin ruadajat. Poštan kulgemine roih vaigiembakse kogo Suomes täs päiväs algajen. Poštu- da lougistiekkualan union (Pau) rubei bastuimah tänäpäi huondeksel kuvven aigah. Pyhänpiän saneltih, ku zabastouhku voibi vönyö nellän nedälin piduhizekse.   Suomen syväinpuolizet pakietat kulgietah sežo zabastouhkan… Luve ielleh Poštan ruadajien zabastouhku on alganuh tänäpäi

Kagran kuores ruvetah luadimah ksilitolua ‒ Lahten tehtahale finansiiruičendua Europan investiiruičendubankaspäi

Fazeran melličän viereh srojittavu zavodu andau vuvves 4000 tonnua ksilitolua. Europan investiiruičendubanku finansiiruiččou ksilitoltehtahan srojimistu Lahteh. Fazer-konsernu käyttäy annetun 40 miljonan euron laihinan omassah ruandah Vantahal Lahtes da ozittain sežo Ruočis. Dengua käytetäh ksilitotehtahan ližäkse muuh tutkimus- da tuotehkehitysruadoh.   Fazer finansiiruiččou laihinal enne kaikkie uvven ksilitolua kagran kuores luadijan tehtahan srojimistu. Ksilitotehtas srojitah Fazeran… Luve ielleh Kagran kuores ruvetah luadimah ksilitolua ‒ Lahten tehtahale finansiiruičendua Europan investiiruičendubankaspäi

Rippuvus älylaittehis voibi luadie duumaičendan laškembakse

Kaččonou ristitty kai dielot internetas, häi toinah menettäy malton hyövyttiä omua mustuo Tutkimustulokset sanellah tehnolougien vaikutuksis.   1. Älytelefonas yhtevystiijot, vuoziluvut, dorogat da restoranat lövvät, ku sormel pyhkäldät, no kädevyöl on kiändöpuoligi. Duumaičendua on kebjiembi vältelläkseh, tovendetah Waterloon yliopiston tutkijat.   2. Enne kaikkie net telefonankäyttäjät, kudamat duumaijah terväzeh, instiktivnoih luaduh kiännytäh mobil’niekan internettah, hos… Luve ielleh Rippuvus älylaittehis voibi luadie duumaičendan laškembakse

Tutkijat: ilmaston lämmetes kazvau leviä jiän pinnale ‒ jiätiköt suletah teriäm migu enne

Jiätikkölöin tutkijat ollah tietty jo hätken, ku ilman lijastajien da noven periä jiä muzavuu i sulau sit teriäm. Nygöi hyö ollah huomattu, ku jiän pinnale kerävyjäh materjualah kazvau leviä, kudai vaiku boikondau sulamistaktua.   Jiäle kehittyi levä on fiolietovoinkarvaine da se kerävyy kazvijättehes da meččypaloloin nostatetus noves.   Europan Liitto avvuttau ”Deep Purple” tutkimushankehtu, kudamas… Luve ielleh Tutkijat: ilmaston lämmetes kazvau leviä jiän pinnale ‒ jiätiköt suletah teriäm migu enne

Šyyšlomaleiri Oulušša

Männä netälillä Oulušša piettih šyyšlomaleiri, kumpaseh ošallissuttih lapšet ta aikuhisetki. Leiri piettih nellänäpiänä ta piätinččänä Aleksinkulman tiloissa.  Leirissä oli yhekšän eri-ikäistä lašta ta melkein šaman verran oliki aikuhisie. Leirin aikana lapšukkaiset ta aikuhiset laulettih, leikittih, luvettih ta kuunneltih šuarnoja, piiruššettih, arvautukšie arveltih, leikkilukuja opittih ta vieläi sriäpittih. Kuvašša: Lapšukkaiset kuunneltih šuarnoja. Nellänäpiänä kaikki yheššä luajittih… Luve ielleh Šyyšlomaleiri Oulušša