Karjalankielizel suarnukodvazel kirjastos

”Terveh! Minä olen Iida. Kenbo sinä olet?” Pyöryžäs stolas ymbäri istuu viizi piendy lastu kepkat piäs kačellen diivuijen ymbäri. Nenänsydijät silmät tuijotetah Iida Yliojua, kudai  vaste on ezitännyh heile karjalankielizen kyzymyksen. Olemmo Muhoksen Koivu ja tähti -kul’tuurukeskukses kirjaston lapsienčupus, da algamas on karjalankielizien suarnoin luvendukodvaine. Lapset ollah tuldu täh Oulun čuran Salmi-kerhon hommattuh pidoh omassah… Luve ielleh Karjalankielizel suarnukodvazel kirjastos

Karjalastu pajuo Kondiilahtel

Jo toizet Pajot – Karjalazet Muuzikkupäivät piettih 11.–12.5.2018. Karjalazeh da karjalankielizeh muuzikkuperindöh keskittyi pido ližäi kirkevytty Kondiilahten Kodiseudukeskuksen ainavoluaduzeh kul’tuurumaizemah. Pajopivon allus Päivännouzu-Suomen kul’tuurututkimuksen professoru Pekka Suutari pidi paginan Karjalan rahvahanmuuzikkah näh. Kodiseudukeskuksen toizele kerroksele kerävynnyöt rahvas kuultih, kui kehityi karjalaine muuzikku vahnas kalevalamiärähizes runopajos nygyaigahizeh räppissäh. Paginas oli mainittu nengozet kodimualazet muuzikan luadijat, kui… Luve ielleh Karjalastu pajuo Kondiilahtel

Vienan Karjala 1918‒1922 Studia Generalia

Karjalan Sivistysseuran järjestetty luvendosarju jatkuu 29.5.18:00 aigah seuran toimistol (Luotsikatu 9D), konzu professoru Matti Lackman pidäy luvendon aihehes ”Unelmia Karjalan tuomasta hyvinvoinnista ja antamasta turvasta vihollista vastaan”.   Karjal nostatti kaikenluadustu huavehtu da toivehtu 1920-, 1930- da 1940-luguloil mollembin puolin rajua. Sinne käydih karelianistat, ga sežo net, kudamien mieldy kiinnitettih Karjalan mečät da puutavar. Ruskieloin… Luve ielleh Vienan Karjala 1918‒1922 Studia Generalia

”Minun sydämes kukkiu Karjal”

Suovattan 26.5.2018 15:00 aigah pietäh Helsingin Myllypuros pyhittäi Aleksanteri Syväriläzen mustole blahoslovitus časounas konsertu, kudamas kuullah arhijepiskoppu Leon, kirjuttai Eeva Kilven da pajonluadii Aili Runnen runoloi da pajoloi. Niilöi ozutetah muzikantat Eila Pöllänen (gituaru da pajo), Elin Pöllänen (skripku) da Hannu Musakka (pajo). Keral on sežo karjalankielizii meloudieloi,kui ezimerkikse Eeva Kilven sepitetty da Eila Pölläsen… Luve ielleh ”Minun sydämes kukkiu Karjal”

Linduzet-joukko ozuttelou Huomenta Suomi -ohjelmas

Valtimolaine lapsien muuzikkujoukko Linduzet (fotokuvas) ajau kevätekskursiele Helsingih da ozuttelou yhteltiedy MTV3:n huondestelevidenies 22.oraskuudu nenga 8:00 aigah. Linduzet on ainavo karjalankieline lapsien muuzikkukerho kogo Suomes. Horanjohtajannu ruadau Raija Kokkola. ‒- Työnnimmö Rekluamuteleivideniele kirjazen, kudamas sanelimmo meis da meijän tahtos tulla tunnustumah televiizorstuudieh. Onnuako kirjutimmo sežo, ku ozuttelugi tozi azies olis ihan mugažu dielo. Da hyöhäi lepyttih… Luve ielleh Linduzet-joukko ozuttelou Huomenta Suomi -ohjelmas

Karjalan kielen ies nägyy varavokuvua

Karjalan kielen stuatusas Suomes on paistu uvves vallos vuozikymmenen aijan. Karjal on varaittavas tilas olii, da sen tilandeh Ven’an Karjalas on heikonnuh. Mollembis mualois valdivollizen kielipoliitiekan tuloksennu on olluh levei kielenvaihto da karjalakse pagizijoin miärän voimakas vähenemine. Nimityksel karjalan kieli tarkoitetah suomelazes kielentutkimukses kogonazuttu, kudai kerävyy kahtes piämurdehes: livvinkarjalas (libo anuksenkarjalas) sego varzinkarjalas, kudai jagavuu… Luve ielleh Karjalan kielen ies nägyy varavokuvua

Kaksi uuttu tevostu luovutetun Karjalan nimistös

Kodimualazien kielien keskus julguau omil verkosivuloil kaksi tevostu, kudamat käzitelläh Karjalan paikannimii. Mindäh Kivennaval on moine nimi? Äijygo igiä on nimel Viiburi? Mittustu voulostii on kučuttu Lopotikse da mikse? Vastavus muun keskes nämmih kyzymyksih löytäh FD Laila Lehikoisen da FD Saulo Kepsun uuzis tevoksis. Laila Lehikoinen sellittäy omassah tevokses Antreasta Äyräpäähän ‒ Luovutetun Karjalan pitäjien… Luve ielleh Kaksi uuttu tevostu luovutetun Karjalan nimistös

Rahvastu ečitäh pagizuteltavikse tutkimukseh, kudai koskehes diikoloin kazviloin käytändiä Karjalas

Natalia Kuznetsova, baltiekkumerensuomelazien kielien tutkii Piiterispäi, tulou kezän aigua tutkimusjoukonke pagizuttelemah rahvastu diikoloin kazviloin käytändäs Suomen Karjalas. Pagizuteltavikse ečitäh piäl nellikymmenvuodehizii karjalazii da suomelazii, kudamat ollah roittuhes Karjalas, parembi kyläs eläjii, ga tutkijoin mieldy kiinnitetäh sežo Helsingis muijalgi Suomes eläjien karjalazien tiijot. Tutkimukseh yhtyjil ei pie tiediä kazvilois kaikkie. Pagizutandu kestäy nenga yhten čuasun da… Luve ielleh Rahvastu ečitäh pagizuteltavikse tutkimukseh, kudai koskehes diikoloin kazviloin käytändiä Karjalas

Jumalallizen liturgien noutukirju piäzi ilmah

Karjalan Kielen Seuru julgai sygyzyl 2016 arhijepiskoppu Leon karjalakse kiännetyn Pyhän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun Jumalallizen liturgien. Vuvvennu 2018 piäzi ilmah Kuopion Pyhän Nikolaoksen Kaferdral’noihoran liturgies luajittu disku, kudaman tuotti horanjohtai Anita Lintu-Routavaara. Arhijepiskoppu Leo da kantoru Jarmo Huttu ollah nygöi suadu valmehekse liturgien nouttukirjan. Se piäzi ilmah egläi Karjalan Kielen Seuran jullatunnu. Täs kaunehes… Luve ielleh Jumalallizen liturgien noutukirju piäzi ilmah

Rahvahanopistoloin karjalanopastajat kerävyttih Jovensuus

Karjalan Kielen Seuru järjesti suovattan 28.4.2018 opastajanopastuspivon Jovensuus. Pido oli enne kaikkie rahvahanopistoloin karjalan kielen opastajih näh, ga paikale oli kučuttu sežo toizii karjalan kielen azientundijoi da aktivistoi. Opastuspäiväh yhtynyöt evustettih kui vienan-, livvin- muga i suvikarjalua. Pido oli jatkuo Karjalan Kielen Seuran vuvvennu 2017 enzimästy kerdua järjestetyle Valamoin opastajanopastuspivole. Opastajien tävvendysopastuksen on täs lähtijen… Luve ielleh Rahvahanopistoloin karjalanopastajat kerävyttih Jovensuus