Ristikanzoinoigevuksien muzei preeriel

Winnipegas, The Forks -joven ristavukses on avattu muailman enzimäine ristikanzoinoigevuksien muzei (fotokuvas). Muzies tahtotah ezitellä ristikanzoi da järjestölöi, kudmat ollah ruattu ristikanzoinoigevuksien puoles. Kerdomus David Shepherdas da Travis Prices on sežo piässyh muzieh. Nämät školaniekat puolistettih omua kluassudovariššua, ku muut niäritettih händy valpahanruskien paijan täh. Shepherd i Price ostettih 50 valpahanruskiedu paidua da lahjoitettih net… Luve ielleh Ristikanzoinoigevuksien muzei preeriel

”Rasizmu niärittäy Jumalan luomisruaduo”

Valamon opistol järjestettih enne SPR:n rasizmanvastastu nedälii ”Church for everyone” -tapahtumu, kudaman aigua paginat sajettih rasizmanvastazekse pozitsiekse: Suomen valdivo on ratifitsiiruinnuh vuvvennu 1970 Yhtistynnyzien Kanzukundien viizi vuottu aijembah luajitun rahvahienvälizen ylehizen sobimuksen razisman hävittämizes. Sobimus kieldäy kaiken roduh, hibjanvärih, roinduperäh / rahvahallizeh libo etnizeh alguperäh perustujan alenduksen. Sežo hristianskoin eetiekan da sit nouzijan ristikanzankuvan mugah… Luve ielleh ”Rasizmu niärittäy Jumalan luomisruaduo”

Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua

Komitiettu andoi 15.3.2017 omas kerähmös piätöksen, kudamas kehoitettih Suomie huolehtimah nygösty parembi Rahvahallizii vähembistölöi koskijan ramkuylehizensobimuksen toimehpanos. Komitietan piätös on nengoine: ”Komitiettu kehoittau Suomie järjestämäh mahtolliziman kattajan da tevokkahan kontaktan, soviettuyhtevykset da vaikutusmahtollizukset kaikile rahvahallizile vähembistölöile, enne kaikkie ven’an- da karjalankielizile. Kai tämä pidäy todevuttua nygözen soviettujärjestelmän mugah. Täh toimindah pidäy ottua kerale sežo estounien… Luve ielleh Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua

Heikki lähtöy Karjalan raudutiele

Suomen pruazniekkuvuodeh liittyjen Tapani Laaksomies, höyrylokomotiivuyrittäi Nurmeksespäi, duumaiččou ajua muzeijunal vahnua Karjalan raudutiedy, kudamua myöte piäzöy daže Piiteris Ouluh suate. Petroskoil on kohtavuttu hankeheh myödäzeh da junamatku voibi todevuo kezäaigah vuvvennu 2018. Tapani Laaksomies kerdou, ku häi on paissuh matkas Karjalan rahvahallizen muzien johtajanke. Häi on kiinnitännyh mieldy hankeheh da pidänyh sidä duumaičendan arvozennu. Sežo… Luve ielleh Heikki lähtöy Karjalan raudutiele

Väitös Suomen pravoslaunoin kirikkölöin arhitektuuras

Kielletty kupoli, avattu alttari – Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939 , Hanna Kempin tuoreh väitöskirju, sellittäy mittumii muutoksii pravoslaunoin olemasolevih kirikkölöin arhitektuurah suunnattih i mittuzet oldih pluanat, kudamat koskettihes uuzien kirikkölöin da časounoin muoduo. Kempin mugah kirikkötaijon rahvahallistamine oli leviembäh pravoslaunoin suomelazikse muuttandah libo ven’alazien merkien iäres ottamizeh liittyi ilmivö, kudai on tapahtunnuh kaksi… Luve ielleh Väitös Suomen pravoslaunoin kirikkölöin arhitektuuras

Tervehyzii Karjalan kielen koispäi

Olga Gokkoeva on työndänyh sähköpoštan kauti Karjalan kielen koin kuulumizii. Häi sanelou, ku lapsien kielipezä on alganuh ruadua 3.4. Allukse duumaittih, ku kielipezän toimindu algas yhtesruavos Vieljärven kielipezänke, ga muga ei tapahtunnuh. Gokkoevan mugah se toinah on hyvä dielo sendäh ku kielipeziä pietäh nygöi oman yhtistyksen välil da lapsii ei sit opasteta ven’alazien opastamisohjelmien mugah.… Luve ielleh Tervehyzii Karjalan kielen koispäi

Vienankarjalazet runonpajattajat interesuijah nuordu tutkijua

Suomelazet tutkijat ollah kiinnitetty mieldy vienankarjalazeh runonpajatusperindeheh 1800-luvul algajen, da viegi tämä perindeh interesuiččou tutkijoi. Eräs heis on Helsingin yliopiston jatko-opastui, folkloristu Tuukka Karlsson, kudai tutkiu vienankarjalazii runonpajattajii. Häi on luadinuh oman magistrututkimuksen Jouhko da Kostja Huotarises, kalevalalazis runonpajattaivelleksis. Tuukka Karlsson sanelou, ku velleksien runomateljualu kerävyy heijän muodoiltulois yksilöllizis runolois. Toizielpäi heijän omat runot käzitelläh… Luve ielleh Vienankarjalazet runonpajattajat interesuijah nuordu tutkijua

Šotlandien piäministru ajau uuttu rahvahaniänenanduo iččenäzyös

Šotlandien piäministru Nicola Sturgeon aijoitteleh ezittiä parluamentale uuttu rahvahaniänenanduo iččenäzyös. Sturgeonan mugah ezitys viijäh Šotlandien parluamentan kačottavakse tuliel nedälil. Iänenandamine voizi tapahtuo ei aijembi tuliedu vuottu libo vuottu 2019. Ehtotus menöy helpoh läbi parluamentas, ku Šotlandien rahvahanpuolovehel da iččenäzytty kannattajal vihandal puolovehel on sie enimistö. Uuzi rahvahaniänenando rodih aijankohtaine Brituanien EL-eron eistyjes. Sturgeonan mugah Šotlandien… Luve ielleh Šotlandien piäministru ajau uuttu rahvahaniänenanduo iččenäzyös

Hyviä naizienpäiviä!

Rahvahienvälisty naizienpäiviä on vietetty 1900-luvun algupuolel lähtijen. Vuvvennu 1975, rahvahienvälizen naizienvuvven aigah YK lujendi päivän viettämizen da samoiten se nimitettih ”YK:n naizien oigevuksien da rahvahienvälizen rauhan päiväkse”. Erähis mualois päiväl on muga luja stuatussu kui muamanpäiväl. Perindehen mugah miehet mustetah naizienpäivänny omii muamoi, akkoi, tyttöystävii da ruadodovariššoi andamal heile kukkii libo pienii podarkoi, ga minun… Luve ielleh Hyviä naizienpäiviä!

Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil

Valamon opiston kursile kerävyi kevätkuun allus yheksä ristikanzua. Keral oli kui rahvahanopistolois karjalan kieldy opastajua mugai tostu karjalan kieles kiinnostunuttu rahvastu. Joukon opastajinnu oldih Sanna-Riikka Knuuttila, Raija Pyöli da Natalia Gilojeva. Kahten päivän aigua paistih kielen opastamizes aiguzele rahvahale, karjalan kielen opastuksen jygevyös da vesselyös, karjalan kielen sanakniigois da kiändämizes. Lapselehäi opastumine on kebjiembi, aiguzele… Luve ielleh Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil