Virtarannan jälgii myöte Vienan Karjalah

Tänä vuvvennu on mennyh sada vuottu Pertti Virtarannan roindas, da sen merkilöis järjestetäh Kuusamo-opistol 25.‒26.8.2018 Tie Vienaan -simpoziumu. Päivien aigaua kačellah Pertti Virtarannan matkoi Vienan Karjalah da hänen ruaduo kielen da kul’tuuran tutkijannu. Pivos kuullah ližäkse runoloi, luvendoloi vienankarjalazis kul’tuuruhengilölöis i luvendo vienan kielen da kul’tuuran opastukses Petroskoin yliopistos. Pertti Virtarannan akku Helmi oli nerokas… Luve ielleh Virtarannan jälgii myöte Vienan Karjalah

L’udmila Mehedin Suarnastu lapsih näh -suarnukirju, Zinaida Dubininan Runoloi karjalakse da Aleksandr Kräkkijevan Ogahakas taival ollah piästy ilmah

            Karjalan Kielen Seura on tuottanuh kolme uuttu julgavuo, kudamat luajittih yhteisruavos suomen- da ven’ankarjalazet. Ruado todevutettih ozannu karjalan kielen da kul’tuuran elvytysohjelmua 2018. Suarnastu -kirjan on kirjutannuh alun perin ven’akse L’udmila Mehed. Kuvitusen kirjah on luadinuh Kira Karenina, karjalakse sen kiändi Natalia Giloeva da verstaičuksen on luadinuh Armi Jaloniemi.… Luve ielleh L’udmila Mehedin Suarnastu lapsih näh -suarnukirju, Zinaida Dubininan Runoloi karjalakse da Aleksandr Kräkkijevan Ogahakas taival ollah piästy ilmah

Tenon kalastussiännön vastustamizes alganuh vastahnouzu leveni Saamenmuan suuruzekse rahvahanliikehekse – nygöi ičenmiäriämisoigevuttu puolistetah jo monet alovehellizet kollektiivat

Alovehellizien eläjien ičenmiäriämisoigevuttu puolistamah on perustettu moratouriitoimisto, kudai avvuttaa ristikanzoi löydämäh sellityksii ezimerkikse kilbailijoi muankäyttömuodoloi vastah. Moratourii-duumu roih Tenojoginotkos, konzu alovehellizet vastustettih uuzii Tenojoven kalastussiändölöi. Ellos Deatnu!(Uraa Teno!) -aktivistujoukko sanoi silloi julgi moratourien Tenojoven Tiiransuaren ymbäristöh. Tämän jälgeh perustettih moratourii Nása-mäile, alovehele, kunne tahtottih kaivostu. Tänä kezän ruado leveni, konzu internettah perustettih moratouriitoimisto nevvomah da… Luve ielleh Tenon kalastussiännön vastustamizes alganuh vastahnouzu leveni Saamenmuan suuruzekse rahvahanliikehekse – nygöi ičenmiäriämisoigevuttu puolistetah jo monet alovehellizet kollektiivat

Karjalankielizet suvaijah omakielisty nygyrunohuttu

KKS julgai sygyzyl 2014 arhijepiskopan Leon runokirjan Mustelmat. Tämä mieldykiinnittäi tevos sai kerras suuren kannatuksen da kai enzimäzen painoksen kirjat myödih lyhyös aijas. Mustelmat algi arhijepiskopan Leon runotevosten sarjan. Tevoksii on piässyh ilmah jo kahekse da ližiä tulou. Vuvvennu 2017 jullattih sežo Mustelmat II. Kai nämät tevokset ollah karjalazien lugijoin kannatetut. Ylen hyvä dielo on,… Luve ielleh Karjalankielizet suvaijah omakielisty nygyrunohuttu

Pielaviel vietetäh Valassin pruazniekkua 21.‒22.7.

Suovattan 21.7. pietäh pruazniekan allukse arhijepiskopan časounas Pielaviel (Karttulantie 645) ehtysluužbu 18 aigah da pyhänpiän 22.7. 10 aigah on pruazniekkuliturgii da vienpyhitys apostolien Piiterin i Puavilan i pappilistomuučenniekan Blasiosan kirikös (fotokuvas) da sit lituanii Karjalah jiännyzien pokoiniekkoin mustomerkil. Tämän jälgeh on ristusuatandu Suojalah, ku ollou hyvä siä.   Pyhänpiän 13 aigah vietetäh ližäkse päivypruazniekkua muuzikan,… Luve ielleh Pielaviel vietetäh Valassin pruazniekkua 21.‒22.7.

Pruazniekku Bombal

27.‒29.7.2018 ruvetah pruaznuimah Nurmekses 40-vuodehistu Bombua toven karjalazeh tabah. Jogahine pruazniekkah yhtyi suau tiijustua kaikenluadustu mugažua da mieldykiinnittäjiä kui päiväl muga i ehtäl, da ei vaččoigi ole unohtettu. Terveh tulgua sit pruaznuimah! Suojärven Pitäjäjuhlat – 68. toimintavuosi BOMBAN 40-VUODISPRUAZNIEKKA – BOMBAN 40-VUOTISJUHLA 27. – 29.7.2018 Bomba, Nurmes PRUAZNIEKKA-KANSLIA Bomban talon ala-aula 27.7. – 29.7.2018 Avoinna… Luve ielleh Pruazniekku Bombal

Kižin puuarhitektuuru -ozuttelu

Kižin puuhine kirikköjoukko on Unescon muailmanperindökohtu Karjalan tazavallas. Nygöi voimmo ihailla puus luajittuloi taijonozuttehii Karjaltaloil Helsingis 24.5.‒31.7.2018. Ozutettavannu on Kižin suaren rakenduksien ainavoluadustu rakendustehniekkua da alovehen i rakenduksien histouriedu. Ozuttelus nähtäh Kižin pogostah kuulujien 1700‒1800-luvun puuarhitektuuran uardehien, Hristosan Kirkastumizen kirikön, Jumalanmuaman Suojeluksen kirikön da kellojalloin tarkat pienimallit. Ozutettavannu on sežo vahniman Pohjas-Ven’al säilynyön Lazarusan kuollielois… Luve ielleh Kižin puuarhitektuuru -ozuttelu

Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Karjalan Kielen Seuru järjesti 16.‒17.6. Kouvolan kezäpruazniekan kielipajan yhtevykses šuutkakkahan tiedokižan karjalan kieles. Koordiinuatoran Heini Karjalaizen luajittu kiža rodih ylen mieldy myöte, kerran kižah yhtyi kai 109 vastuajua. Julguammo nygöi kut’kuttajan mugahtembuajan kižan voittajat da kyzymyksien oigiet vastavukset. Kižan enzimäzen sijan jagoi tazačökehmiärän mugah nelli voittajua: Natalja Antonova Karjalan tazavallan Vieljärvespäi, Katja Perttola Kouvolaspäi, Olavi… Luve ielleh Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Midä rodieu muailman pienile kielile?

Äijygo kieldy on muailmas? 7000 da 23. Net ollah tärgevimät luvut, konzu čotaijah muailman kielien miäriä. Lugulois suurembi on muailmas paistuloin kielien silmymiäräine lugu, moizien kui ezimerkikse dido, alasaksi, jagnobi, nukuoro libo okolod. Toizes piäs ollah muailman valdukielet, moizet jättiläzet kui kitain, ispanien, anglien kieli da arabien kielet. Täs piäzemmö toizeh tärgieh luguh: 23 kieldy… Luve ielleh Midä rodieu muailman pienile kielile?

Iivananpäiväkse

Ylen hyviä Iivananpäiviä kaikile! toivou redaktsii Huavehil siivet ollah Huavehil siivet ollah net loitokse kannetah net toivuo annetah net siirretäh täs momentas sinne kus on tulevažus peitolline i nägymätöi vie todevumatoi no huavehis tovelline kaunehuos kuvuamatoi tundolois ozakas Suojele huavehien siibii anna älä ebäilyksen hiivuo usko oma huaveh tovekse onhäi sinus monekse on tieduo, taiduo,… Luve ielleh Iivananpäiväkse