Heikki Kirkinen on kuolluh

Histourien emeritusprofessor Heikki Kirkinen kuoli 9. pakkaskuudu 90-vuodizennu, konzu oli jo hätken olluh voimatoi, sanelou Maire Kirkinen. Kirkinen väitteli tiedodouhturikse Helsingin yliopistos 1961, ruadoi Sorbonnen yliopistos suomen kielen, kirjallizuon da kul’tuuran professorannu vuvves 1966 algajen. Sorbonnespäi Jovensuun korgeiškolah Kirkinen siirdyi vuvvennu 1970, konzu hänet kučuttih histourien virransijahizekse professorakse. Korgeiškolan rektorannu Heikki Kirikinen ruadoi 1971 -1981.… Luve ielleh Heikki Kirkinen on kuolluh

Uvves rahvahallisparkas vuotetah hyödyy

Talvikuus 2017 Luadogan Karjalah perustettih uuzi rahvahallisparku. Se on Lahtenpohjan, Sordavalan da Pitkyrannan rajonois. Rahvahallisparkan perustamistu käziteltih enzimäzen kerran yli 20 vuottu tagaperin. Luadogan luvvot hyövyttäy ristikanzoi eri taboih. Ven’an piäministru Dmitri Medvedev allekirjutti talvikuun lopul azeteksen, kudaman mugah Luadogan Karjalah perustettih Luadogan luvvot -rahvahallisparku. Kymmenii vuozii peräkkäi rahvahallisparkan perustamine oli viessukupis, da ei ni… Luve ielleh Uvves rahvahallisparkas vuotetah hyödyy

Kuibo Salmis da sit Savos elettih karjalazet?

Niilo Kuikan mennyt vuvven kylmykuul jullatus tevokses Karjalaista elämää Salmissa ja Savossa kerrotah levieh rajakarjalazes perindehes da tavois: pruazniekois, kävyndöis kalmoil da kirikös i pyhän pidämizes. Kuikka kuvuau sežo evakkoloin eloitustu, peldoloin perguamistu da sidä kuibo elos uuzil eländypaikoil algi. Ližäkse on kirjutuksii enzimäzis Karjalan matkois da Suomen Eloistusmuzien perustamizes. Kirjas on 11 runuo, 45… Luve ielleh Kuibo Salmis da sit Savos elettih karjalazet?

Jumalalline liturgii cd-diskal

Arhijepiskoppu Leon karjalakse kiännetty Pyhän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun, Jumalalline liturgii on nygöi tallendettu cd-diskale. Horan ozat pajattau Kuopion Pyhän Nikolaosan kafedral’noihora, kudamua johtau Anita Lintu-Routavaara. Lugijannu on Petri Lintu da papin ruavot ruadau protopappi Olavi Matsi. Jumalalline liturgii on iänitetty Kuopion kafedral’nois 23.—29.10.2017 Pyhän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun, Jumalalline liturgii cd-diskua on suadavannu Karjalan… Luve ielleh Jumalalline liturgii cd-diskal

Muutoksii karjalankielizih uudizih

Yle Päivännouzu-Suomen piälikkö Johanna Raatikainen sanelou omassah sähköpoštas muutoksis, kudamat kuulutah karjalankielizis uudizis. Net alletah kui ennegi piätenčän , ga työndöaigu on 12.1. algajen 9.55 da uudizet vaiku kahten minuutan piduhizet. Raatikaisen mugah uuzi työndöaigu parembi sobiu nygözeh työndövirdah da piduhus vastuau alovehellizii uudizien työndämizii. ”Konzu työndö on vaiku kerran nedälis, pagizemmo karjalankielizes uudizienkerävös. Terminän… Luve ielleh Muutoksii karjalankielizih uudizih

Karjalan kielen kursu kevätperiodal Helsingis

Kalliolan rahvahallisopistol (Sturenkatu 11) järjestetäh 16.1.‒10.4.2018 vienankarjalan jatkokursu A2.2‒B1.1. Opastustu on joga toinarren aigua 17.00‒18.30, da opastajannu ruadau Ekaterina Kuzmina. Opastuskirjannu käytetäh Pekka Zaikovan luajittuu Karjalan kielen kielioppii. Kursu on karjalan kielen algehet maltajih näh, ga tervehtulluzii ollah sežo kai, kudamii karjalan kieli da kul’tuuru interesuiččou. Kursal tunnustutah karjalazeh elokseh da taloih, syömizih, pruazniekkoih da… Luve ielleh Karjalan kielen kursu kevätperiodal Helsingis

Hyviä Vierestiä!

Konzu Iisus rodiihes Juudien Viflejemas suari Irodan aigah, Jerusalimah tuldih päivännouzupuolen tiedäjät. Hyö kyzyttih: ”Kus on se jevrelilöin suari, kudai on vaste rodinuhes? Myö näimmö, kui hänen tiähti nouzi taivahale, da tulimmo kumardamahes hänele.” Tämän kuultuu suari Irodu pöllästyi, i hänenke pöllästyi kogo Jerusalim. Häi keräi kaikkii ylimäzii pappiloi da käskystönopastajii da kyzeli heil, kus… Luve ielleh Hyviä Vierestiä!

Julio Igleasissua, Adriano Celetanuo, The Beatlessua, Vladimir Kuzminua da Viktor Tsoidu kuullah nygöi karjalakse

Uuzi karjalankieline cd-disku Kägöi on piässyh ilmah. Keral on yksitostu mennyt vuozikymmenien popul’arnoi-iškelmiä, kudamat ollah kaikile ylen tuttavat. Nämmii ollah muun keskes Besame, Confessa, Yesterday, Käki da Simona. Ideju cd-diskas tuli Olga Gokkoeval. ‒ Allus oli tarkoitus tallendua pajot da panna net Internettah. Enska Jakobson libo Jevgeni Bogdanov ehtotti diskan luadimistu, löydi planiiruiččijan da piiteriläzen… Luve ielleh Julio Igleasissua, Adriano Celetanuo, The Beatlessua, Vladimir Kuzminua da Viktor Tsoidu kuullah nygöi karjalakse

Livvin algukursu tuhukuul

Karjaltaloil (Käpylänkuja 1, Helsingi) pietäh 10.–11.2. aigua 9‒17 livvin kielen algukursu, kudaman opastajannu ruadau Ilja Moshnikov Päivännouzu-Suomen yliopistos. Kursal kävväh läbi kieliopin perustehet (nominat, adjektiivat, verbit), luajitah perusharjatuksii, luvetah eriluaduzii tekstoi, kuunnellah da kačotah karjalankielizii ohjelmii da paistah niilöi. Kursan hindu on 135 euruo, ga Karjal-kartinke 125 euruo. Hindah kuuluu opastus, opastusmaterjualu, murgin da koufei… Luve ielleh Livvin algukursu tuhukuul

Tazavallan prezidentan valličukset 2018

Täs kuus pietäh Suomes prezidentan valličukset. Valličuspäivy on pyhäpäivu 28.1.2018, ga ennepäigi voibi andua iänen. Ennepäi-iänestys Suomes tapahtuu 17.‒23.1.2018 da ulgomual 17.‒20.1.2018. Pidänöy järjestiä toizet valličukset, valličuspäivy silloi on pyhänpiän 11.2.2018. Ennepäi-iänestys toizis valličuksis tapahtuu Suomes 31.1.‒6.2.2018 da ulgomual 31.1.‒3.2.2018. Iänen suau andua Suomen kanzalaine, kudamale on täydynyh 18 vuottu 28.1.2018 sah. Jogahine iänivaldaine suau… Luve ielleh Tazavallan prezidentan valličukset 2018