Yhty karjalan kielen saneluh

Eri puolilla Karjalan tazavaldua da Suomessagi pietäh 20.4. aktieda, kumbazessa kirjutetah saneluo karjalan kielen eri murdehilla da vepsäksi. Aktieh yhtyjät voijah tarkistua omua kirjutandamalttuo. Suomessa saneluh voibi yhtyö vie pyhänäpiänä 23.4. Jovensuun Karjalazessa paginpertissä. Paginperttih rahvas keräydyy 17-19 aigah, Yläsatamakatu 7 Jovensuussa. Tulgua terveh paginperttih pajattamah, pagizemah da kirjuttamah! Kuva: vk.com/sanelu2017

Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Toizen kiännösseminuaran jälgimäzet lähipäivät piettih kevät-sulakuun vaihtehes Joensuun yliopistol. Kiännä!-projektan hantuzis pietys seminuaras tälgi kerdua oli mieldykiinittäjiä harjaitustu da luvenduo monenjyttymih tiemoih näh. Omassah buabal romanikielen opastunuh Tuula Åkerlund saneli suomen romanikieleh näh. Kielen pagizijoin joukkoh kuuluu kaikkiedah 14000 hengie Suomes da Ruočis. Suuri ruado romanikielen hyväkse allettih Suomes 1990-luvul. Åkerlund mm. kiändäy romanikielele Yle… Luve ielleh Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil

Valamon opiston kursile kerävyi kevätkuun allus yheksä ristikanzua. Keral oli kui rahvahanopistolois karjalan kieldy opastajua mugai tostu karjalan kieles kiinnostunuttu rahvastu. Joukon opastajinnu oldih Sanna-Riikka Knuuttila, Raija Pyöli da Natalia Gilojeva. Kahten päivän aigua paistih kielen opastamizes aiguzele rahvahale, karjalan kielen opastuksen jygevyös da vesselyös, karjalan kielen sanakniigois da kiändämizes. Lapselehäi opastumine on kebjiembi, aiguzele… Luve ielleh Karjalan kielen opastajat verkostoittihes Valamoil

Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Kiännä!-projektan toine kiännösseminuaru jatkui lähiopastuspäivil. Piätteničän da suovattan kerävyi Päivännouzu-Suomen yliopistole Jovensuuh joukko karjalan maltajua Suomen da Veńan puolel. Enzimäine, mulloi pietty seminuaru keskittyi azietekstoin kiändämizeh. Tämänvuodine teemu on kaunehkirjalližus. Täl kerdua teemoinnu oldih mm. kiändäjän eetiekku, karjalazen kiännösruavon histourii da kiändäjän projektumaltamine. Riikka Iso-Ahola saneli karjalazen kiändämizen histouries. Erähii probliemukohtii nägyi, ku oli pagin… Luve ielleh Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Studia Generalia –luvendot Jovensuus

Päivännouzu-Suomen yliopistol Jovensuus pietäh sygyzyn aijannu  Studia Generalia –luvendoloi aigua 16:15-18:00. Net pietäh Agora-rakendukses olijas teolougien siivekkehes, zualas AT 100. 11.10. Luvendoiččijannu ruadau Raija Pyöli, kudai pagizou aihehes Karjalan sanakirjatyötä eilen ja tänään. 1.11. Luvendon pidäy professor Maria Lähteenmäki. Hänen luvendon aiheh on Kielijoukkoloin borču Viiburin julgizes linnutilas vuozinnu 1800–1944 8.11. Luvendoiččijoinnu ruatah . professor… Luve ielleh Studia Generalia –luvendot Jovensuus

Paginperti kerävyi jo kolme kerdua

Jovensuun karjalankieline paginperti kerävyi jo kolme kerdua. Paginperti on avvoi joga toizen nedälin pyhänpiän viijel čuasul. Se on hyvä kohtu, kus voibi paista karjalakse, kuunnella toizii murdehii, kyzyö da olla yhtes muitegi toizien karjalazienke. Paginpertis aigu lendäy ylen terväh. Sie jogahine pagizou omal murdehel eigo murdehien torua roi. Keral on olluh vienan-, livvin- da suvikarjalan pagizijua,… Luve ielleh Paginperti kerävyi jo kolme kerdua

Karjalan kieldy kuuluvih pop-up -paginpertilöin vuoh

Ei olle mahto pidiä alallizii siännönmugazii vastavundoi da paginpertilöi ezimerkikse joga nedäli, voibi kebjieh järjestiä väliaigastu vastavundua, pop-up -paginpertii. Pop-up -kafeterii da paginperti on pop-up -restoranoin tabah väliagaine, ga sih ei pie kafeteriedu nostua, voibi mennä kuduahtahto koufeilah da sotsializes meedies kuččuo rahvastu sih. Ku paginpertih tahtojat rahvas tiijettäs kuduahgo stolah istuo, on hyvä ottua… Luve ielleh Karjalan kieldy kuuluvih pop-up -paginpertilöin vuoh

Murdehien päiväs paištih, puajittih da pagištihe

Verdailii karjalan kielioppi -projektan hantuzis pietty Murdehien päivy keräi Vieljärvele eri murdehii pagizijua rahvastu kui Ven’an mugaže Suomen puolel. Ligakuun 15. päivy kerävyi Karjalan kielen koile rahvastu läs 30 hengie. Verdailii karjalan kielioppi on kielitiijolline tutkimus, kudai sellittäy mittuzet morfolougizet piirdehet yhtistetäh da eroitetah karjalan kielen eri varietiettoi. Tutkimuksen materjualannu on mm. enämbi 20 karjalan… Luve ielleh Murdehien päiväs paištih, puajittih da pagištihe

Karjalan kielel voi sanuo kai muailman dielot

Kiännä-projektan organizuittu toine kiännösseminuaru avavui piätteničän Päivännouzu-Suomen Yliopistol. Mulloi pietyn seminuaran tiemu oli azietekstien kiändämine, tänävuon tiemu rodieu kaunehkirjalližuon kiändämine. Seminuaran enzimäzile lähipäivile yhtyi läs 20 hengie. Päivi Kuusi saneli seminuaran planiruičendan probliemoi: lyhyös aijas, kuvven lähipäivän aigua, pidäs andua sidä tieduo midä yliopistos opastutah moni vuottu. Yksikai häi toivoi ku seminuaran vuoh suadas perusneroloi… Luve ielleh Karjalan kielel voi sanuo kai muailman dielot

Paginperti avavui

Jovensuun paginperti on vastavunda kus rahvas pagizou vaiku karjalakse. Voit paišša suvikarjalaksi, pakajua vienaksi, paista hos livvikse libo lyydikse. Suomie emmö rubie suihkamah emmögö ni ven’ua mäl’l’iämäh. Toičči voimmo tiettäväni abuh ottua sanan siepäi libo tuapäi! Enzimäine paginperti oli pyhänpiän 2. ligakuudu da sih tuli 15 hengie. Enzimäizel kerral paistih paginpertin tulies aijas da piätettih… Luve ielleh Paginperti avavui