Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Kiännä!-projektan toine kiännösseminuaru jatkui lähiopastuspäivil. Piätteničän da suovattan kerävyi Päivännouzu-Suomen yliopistole Jovensuuh joukko karjalan maltajua Suomen da Veńan puolel. Enzimäine, mulloi pietty seminuaru keskittyi azietekstoin kiändämizeh. Tämänvuodine teemu on kaunehkirjalližus. Täl kerdua teemoinnu oldih mm. kiändäjän eetiekku, karjalazen kiännösruavon histourii da kiändäjän projektumaltamine. Riikka Iso-Ahola saneli karjalazen kiändämizen histouries. Erähii probliemukohtii nägyi, ku oli pagin… Luve ielleh Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Studia Generalia –luvendot Jovensuus

Päivännouzu-Suomen yliopistol Jovensuus pietäh sygyzyn aijannu  Studia Generalia –luvendoloi aigua 16:15-18:00. Net pietäh Agora-rakendukses olijas teolougien siivekkehes, zualas AT 100. 11.10. Luvendoiččijannu ruadau Raija Pyöli, kudai pagizou aihehes Karjalan sanakirjatyötä eilen ja tänään. 1.11. Luvendon pidäy professor Maria Lähteenmäki. Hänen luvendon aiheh on Kielijoukkoloin borču Viiburin julgizes linnutilas vuozinnu 1800–1944 8.11. Luvendoiččijoinnu ruatah . professor… Luve ielleh Studia Generalia –luvendot Jovensuus

Paginperti kerävyi jo kolme kerdua

Jovensuun karjalankieline paginperti kerävyi jo kolme kerdua. Paginperti on avvoi joga toizen nedälin pyhänpiän viijel čuasul. Se on hyvä kohtu, kus voibi paista karjalakse, kuunnella toizii murdehii, kyzyö da olla yhtes muitegi toizien karjalazienke. Paginpertis aigu lendäy ylen terväh. Sie jogahine pagizou omal murdehel eigo murdehien torua roi. Keral on olluh vienan-, livvin- da suvikarjalan pagizijua,… Luve ielleh Paginperti kerävyi jo kolme kerdua

Karjalan kieldy kuuluvih pop-up -paginpertilöin vuoh

Ei olle mahto pidiä alallizii siännönmugazii vastavundoi da paginpertilöi ezimerkikse joga nedäli, voibi kebjieh järjestiä väliaigastu vastavundua, pop-up -paginpertii. Pop-up -kafeterii da paginperti on pop-up -restoranoin tabah väliagaine, ga sih ei pie kafeteriedu nostua, voibi mennä kuduahtahto koufeilah da sotsializes meedies kuččuo rahvastu sih. Ku paginpertih tahtojat rahvas tiijettäs kuduahgo stolah istuo, on hyvä ottua… Luve ielleh Karjalan kieldy kuuluvih pop-up -paginpertilöin vuoh

Murdehien päiväs paištih, puajittih da pagištihe

Verdailii karjalan kielioppi -projektan hantuzis pietty Murdehien päivy keräi Vieljärvele eri murdehii pagizijua rahvastu kui Ven’an mugaže Suomen puolel. Ligakuun 15. päivy kerävyi Karjalan kielen koile rahvastu läs 30 hengie. Verdailii karjalan kielioppi on kielitiijolline tutkimus, kudai sellittäy mittuzet morfolougizet piirdehet yhtistetäh da eroitetah karjalan kielen eri varietiettoi. Tutkimuksen materjualannu on mm. enämbi 20 karjalan… Luve ielleh Murdehien päiväs paištih, puajittih da pagištihe

Karjalan kielel voi sanuo kai muailman dielot

Kiännä-projektan organizuittu toine kiännösseminuaru avavui piätteničän Päivännouzu-Suomen Yliopistol. Mulloi pietyn seminuaran tiemu oli azietekstien kiändämine, tänävuon tiemu rodieu kaunehkirjalližuon kiändämine. Seminuaran enzimäzile lähipäivile yhtyi läs 20 hengie. Päivi Kuusi saneli seminuaran planiruičendan probliemoi: lyhyös aijas, kuvven lähipäivän aigua, pidäs andua sidä tieduo midä yliopistos opastutah moni vuottu. Yksikai häi toivoi ku seminuaran vuoh suadas perusneroloi… Luve ielleh Karjalan kielel voi sanuo kai muailman dielot

Paginperti avavui

Jovensuun paginperti on vastavunda kus rahvas pagizou vaiku karjalakse. Voit paišša suvikarjalaksi, pakajua vienaksi, paista hos livvikse libo lyydikse. Suomie emmö rubie suihkamah emmögö ni ven’ua mäl’l’iämäh. Toičči voimmo tiettäväni abuh ottua sanan siepäi libo tuapäi! Enzimäine paginperti oli pyhänpiän 2. ligakuudu da sih tuli 15 hengie. Enzimäizel kerral paistih paginpertin tulies aijas da piätettih… Luve ielleh Paginperti avavui

Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Karjalan kielen koin teatrujoukko ozuttau karjalankielisty spektaklii elokuus Suomes. Piätenčän 12. elokuudu 18 čuasul on ozutus Varkaukses Vammeltaloil (Ahströminkatu 12), suovattan 13. elokuudu 13 čuasul Leppävirral kunnantaloil (Savonkatu 39) da 18 čuasul Lapinlahtel. Karjalan kielen koin teatrujoukko on luadinuh jo nelli karjalankielisty ozutelmua Vera Ivanovan ohjattunnu. Ezmäine spektakli oli Kalevalan päiväkse 2015 valmisteltu ”Kalevala”, kuduas suuri… Luve ielleh Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Heiny-elokuus kuuluu pajo monis Karjalan kylis, ku erijyttysty kul’tuurutapahtumua pietäh Anuksen da Priäžän piirin eri kohtis. Anuksen Muuzikkufestivuali pietäh jo kuvvettu kerdua. Tapahtumua on ei vaiku Anukses, ga äijis toizis kohtisgi. Festivualitapahtumat da programmu ollah enimyölleh karjalankielizet. Keral ollah tiettäväine Anuksen da Priäžän omat pajojoukot. Suomespäi rahvastu tulou ynnälline joukko, enämbi sadua ristikanzua, pajattajii da… Luve ielleh Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Karjalazet Pajopruaznikat 10.-12.6.2016 Nurmeksessa

Vuuven 2016 Karjalazet pajopruaznikat Nurmeksessa järjessetäh yhessä suomelazien karjalaisjärjessölöin i –siätiölöin da Karjalan tazavallan kul’ttuuraministeriön da eri kul’ttuuraorganizatsiloin kera. Karjalazien pajopruaznikkoin tavoittehenna on jatkua hyvin zavodittuo pajopruaznikkoin sarjua da tuuva iellehgipäi nägövih, säilyttiä i kehittiä mugai karjalazien kuin karjalankielizien pajokulttuurua. Kezän tapahtumah on kučuttu eziindyjie eri ozis Suomie i Karjalan tazavaldua da ližäksi Suomen lähialovehilda.… Luve ielleh Karjalazet Pajopruaznikat 10.-12.6.2016 Nurmeksessa