Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Karjalan kielen koin teatrujoukko ozuttau karjalankielisty spektaklii elokuus Suomes. Piätenčän 12. elokuudu 18 čuasul on ozutus Varkaukses Vammeltaloil (Ahströminkatu 12), suovattan 13. elokuudu 13 čuasul Leppävirral kunnantaloil (Savonkatu 39) da 18 čuasul Lapinlahtel. Karjalan kielen koin teatrujoukko on luadinuh jo nelli karjalankielisty ozutelmua Vera Ivanovan ohjattunnu. Ezmäine spektakli oli Kalevalan päiväkse 2015 valmisteltu ”Kalevala”, kuduas suuri… Luve ielleh Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Heiny-elokuus kuuluu pajo monis Karjalan kylis, ku erijyttysty kul’tuurutapahtumua pietäh Anuksen da Priäžän piirin eri kohtis. Anuksen Muuzikkufestivuali pietäh jo kuvvettu kerdua. Tapahtumua on ei vaiku Anukses, ga äijis toizis kohtisgi. Festivualitapahtumat da programmu ollah enimyölleh karjalankielizet. Keral ollah tiettäväine Anuksen da Priäžän omat pajojoukot. Suomespäi rahvastu tulou ynnälline joukko, enämbi sadua ristikanzua, pajattajii da… Luve ielleh Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Ozuttelu karjalan kielen histouries

Karjalan kodialovehmuzies on 14.oraskuudu avattu Karjalan kieli nimine ozuttelu. Ozuttelun kuruator Tatjana Berdasevan mugah turistat puaksuh kyzelläh kaikenluaduzii dieloloi karjalazien elokses, kieles da sen histouries. Hyö tahtotah tiediä ongo kieli elävy, mittuine on sen histourie i stuatussu da muga ielleh. Karjalan kieli -ozuttelus lövvytäh vastavukset nämmih i monih muuloih kyzymyksih. Karjalan kieldy kuvuai puu on… Luve ielleh Ozuttelu karjalan kielen histouries

Karjalan kyly XIX-XX-vuozisual

Folkloran tutkii L’udmila Ivanovale (kuvas) rodivui idee kirjuttua kirju karjalazes kylys, konzu häi Moskovas nägi kirjan ven’alazeh kylyh da päččih nähte. Ei muga ammui ilmah piässyh Karjalaine kyly: tavat uskomukset, rahvahan meditsiinu da ižändät on ainavo täs dielos kirjutettu tevos. Luvin kirjutuksii suomelazen kylyn histouries i kirjutuksen täs uvves kirjas da ellendin, ku karjalazen i… Luve ielleh Karjalan kyly XIX-XX-vuozisual

Uuzi Karjal-Suomi-Karjal sanakniigu

Martti Penttozen ubouuzi Karjal-Suomi-Karjal sanakniigu on hyvin pädii podarku kui merkipäivänny muga i argipäivänny. Kirjas on ezimerkikse äijy hyövyllisty yhtyssanua da mieldykiinnittäjiä sanua elättilöis i kazvistos. Luvettelot Yhtistynnyzien Kanzukundien jäzenmualois i karjalazis kylis ollah sežo ylen kädevät. Jäzenmualoin piälinnatgi koordinuatoinke lövvytäh luvettelos sego karjalazien kylien piduhuot da levevykset. Penttonen on myös luadinuh muutoksii erähih sanoih,… Luve ielleh Uuzi Karjal-Suomi-Karjal sanakniigu

Jaan Kaplinski gastroliruiččou Helsingis

Estounii-keskukses (Sörnäisten rantatie 22) vietetäh toinargen 26.4. aigua 18:00 kirjallistu ildua Jaan Kaplinskin muailmas. Anja da Juhani Salokannel kudamat ollah kiännetty Kaplinskin kirjoi suomekse, pagizutetah silloi kirjailiipuarua Jaan Kaplinski i Tiia Tomet. Kaplinski on Suomesgi tunnettu kirjailii da ajattelii. Häi on ainavo ulgomualaine kirjailii, kudai on suannuh Eino Leinon palkindon. Jaan Kaplinskin levies tuotandos on… Luve ielleh Jaan Kaplinski gastroliruiččou Helsingis

Veneh

Karjalankielizen Veneh –kinon enzi-ildu on huomei Helsingis, aigua 19:00 (Kinoteatru Andorra). Jälgimäzen vuozisuan alguh sijoittui kino sanelou nuoren karjalazen tytön eloksen suures muutokses. Neidoi menöy miehele da valmistahes jättämäh oman koin. Kinos on yhtistelty etnogruaffistu kuvua, druamua i muuzikkuvideon luadukeinoloi. Se rounoku päivittäy uudeh aigah 1920-luvun lopul fil’matun Häiden vietto Karjalan runomailla – nemoi kinon… Luve ielleh Veneh

Leo Sevets muzitsiiruiččou nygöi muijal

Tundiettu karjalaine folkmuzikantu Leo Sevets kuoli 5.4.2016. Sevets oli ylen hyvä kandelehen da jouhikon soittai dai pajattai. Häi soitti Kandeleh -ansambl’as, oli äijän vuottu solistannu Myllärit rahvahanmuzikkujoukos i soittajannu Sevetskii sojuz –joukos, kudamas soitti sežo hänen oma tytär Laarin. Leo Sevets pajatti rahavahallizii pajoloi da balluadoi, maltoi soittua gitaruagi. Hänen kollegat sanellah, ku rahvahanmuuzikku oli… Luve ielleh Leo Sevets muzitsiiruiččou nygöi muijal

Histouriedu da sugututkimustu

Salmin Viertelän kyläspäi roindua myöte olii da Helsingih elämäh azettunuh Leo Mirala (kuvas) on äijän i kogonah iče kerännyh omassah kodialovehen histouriedu i tutkinuh sežo salmilazii suguloi. Tämän lizäkse häi on kirjutannuh mustoh ezimerkikse kerdomuksii salmilazis, pravoslaunoin nimistyö dai tapahtumii omissah Karjalan matkoil. Miralan mieles ollah moizet mustoh kirjutetut tiijot da dielot kulumatoindu perindyö. Net… Luve ielleh Histouriedu da sugututkimustu

Vihmupajoine

Suomenkielizeh Sataa sataa ropisee -pajoh rodih karjalankielizet sanat. Vihmupajoine  1. Vihmuu vihmuu čipettäy, tili tili tom, tili tili tom. Vilu rodih varbahih, tili tili tom-tom-tom. Vilu rodih varbahih, tili tili tom. 2. Vihmuu vihmuu čipettäy, tili tili tom, tili tili tom. Nygöi pieni Vinni Puh kai on märgy uhhuhhuh. Nygöi pieni Vinni Puh kai on… Luve ielleh Vihmupajoine