Utsjoven saamelazien suavut syyttehet luvattomas kalastukses on hyllätty

Suvvon mugah kalastuszakon rajoitti liigua konstitutsien turvattuu oigevuttu harjoittua omua kul’tuurua, kudamah kuuluu kalastamine   Kai Utsjoven saamelazien suavut syyttehet zakonattomas kalanpyvvös hyllättih. Suvvon mugah saamelazet harjoitettih konstitutsien turvattuu omua kul’tuurua, kudamah keskizeh kuuluu kalastus Tenojoven sivujogilois Vetsijoves- da Utsjovespäi. Mainitut jovet ollah heijän kodijovet.   Suvvon mugah eräs vuozi tagaperin muutetun kalastuszakonan 10.pygälän rajoitukset… Luve ielleh Utsjoven saamelazien suavut syyttehet luvattomas kalastukses on hyllätty

Kevätkuun runoloi

Muga vägevy tuuli ildupäiväl, što nuorel miehelgi luuloi čahlou. Ozakse oma kodi on lähäl. **** Kirjutukses bumuagal mainittih puuloin lehtet da järven vienpindu da kažl’at da huondes da kaikenmostu linduu da ristikanzu kudai oli yksinäh, onnuako vähäzen i yksinäine. En tiijä saneltihgo sit miehes vai naizes. **** lekarsvoi dengua ruadopaikkua ruavottomusabuu ankiettoi suomekse da ruočikse… Luve ielleh Kevätkuun runoloi

Meijän hierus – kirjutustu karjalan kieles

Meijän hierus on kerävys kirjutuksii karjalan kieles, kogonažus, kudai on muga moni-iänine kui on sen kirjuttaijoukkogi. Tevokses on kaikkiedah 15 kirjutustu da 20 kirjuttajua. Keral on karjalan kielen tutkijua i kielen käyttäjiä, nuorembua da vahnembua ristikanzua, aiguzinnu karjalan kieleh opastunnuttu, niilöi kudamien muamankieli on karjalankieli, sugujuurii myöte karjalastu sego kirjuttajua, kudamile karjalan kieli mintah muun… Luve ielleh Meijän hierus – kirjutustu karjalan kieles

Kielioigevukset ollah ristikanzanoigevukset: ELEN:n mieli Muamankielen päivänny tänä vuon

”Kieli on meijän identitietan ydin, se siirdäy histouriedu, perindötieduo, taboi, rahvahanperindehty sugupolvel toizele. Ilmai kieldy, nimi kul’tuuru ei voi hoidua omua olemasoluo”, sanoi Ferran Suay, ELEN:n (European Language Equality Network) paginanvedäi Muamankielen päivänny 21.tuhukuudu.   Professoru Suay ližäi, ku on tärgei viettiä Muamankielen päiviä, no yhtelläh ei pie vaiku pruaznuija da sit jättiä dielot oman… Luve ielleh Kielioigevukset ollah ristikanzanoigevukset: ELEN:n mieli Muamankielen päivänny tänä vuon

Hyviä muamankielen päiviä!

Rahvahienvälizen muamankielen päivän juuret ollah Päivännouzu-Pakistanan tapahtumis 21.2.1952. Policii da armii ammuttih silloi Dhakan yliopiston opastujii Bengalan kielikiistan aigah. Vuvvennu 1999 Unesco piätti, ku 21.2. on rahvahienväline muamankielen pruazniekkupäivy. Unesco on pannuh tämän vuvven alguperäzien kielien vuvvekse da muamankielen päivän tiemannu tänä vuon on Alguperäzet kielet kehityksen, rauhan da sovun luadijoinnu.   Kielen rouli on… Luve ielleh Hyviä muamankielen päiviä!

Anuksen muuzikkufestivuali kuččuu heinykuus

Muuzikkufestivuali pietäh tuaste Anukses 31.7.‒3.8.2019. Matka Ärrä järjetäy sinne pakiettumatkan turistuavtobusal Suomes läbi. Matkan hindu on nenga 340 euruo. Sih kuuluu kulletukset, matkanjohtajan palvelemizet, fatierale panemizet kahten hengen pertilöih, piäzy kaikkih konsertoih da pidoloih sego täyzihoido juomizienke. Hinnan perustehennu on 30 ozanottajua. Matkal kuundelemmo muuzikkua eriluaduzis konsertois, ezimerkikse Videlen vahnainkoil, kul’tuurutaloin augivol sego ruopaszualas i… Luve ielleh Anuksen muuzikkufestivuali kuččuu heinykuus

KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Eero menehtyi vuottamattomah voimattomuskohtavukseh Helsingis. Häi oli 77-vuodehine. Eero Rantala oli meijän seuran halličuksen jäzen vuvves 2006 algajen. Hänen panos KKS:n da karjalan kielen i kul’tuuran hyväkse oli poikkevuksellizen huomattavu. Ole iguzeh mustettu! ”Ratk’ taivaasa, ratk’ taivaasa / Taito täydellinen, / Siell’ saam’ Jumalan nähdä, / Niinkuin on olevainen: / Kasvoista niin kasvoin, / Kasvoista… Luve ielleh KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines

Amnestyn mugah Myanmaran armien jälgimäzet bombitukset ollah mustoitus sit, ku muan armii ei pie niminny ristikanzanoigevuksii. Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhinen ozavaldivos, sanellah ristikanzanoigevusjärjestöt. Dielos kerdoi Guardian. Järjestölöin mugah ozannu uuttu Rakhineh suundavujua iskuu saldatat ollah ližäkse arestiiruittu tsivil’noloi da estetty avun piäzyn paikale.   YK on aijembah kuččunuh Myanmaran armien ruadoloi rohingya-islamistoi kohtah… Luve ielleh Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines