”Minun sydämes kukkiu Karjal”

Suovattan 26.5.2018 15:00 aigah pietäh Helsingin Myllypuros pyhittäi Aleksanteri Syväriläzen mustole blahoslovitus časounas konsertu, kudamas kuullah arhijepiskoppu Leon, kirjuttai Eeva Kilven da pajonluadii Aili Runnen runoloi da pajoloi. Niilöi ozutetah muzikantat Eila Pöllänen (gituaru da pajo), Elin Pöllänen (skripku) da Hannu Musakka (pajo). Keral on sežo karjalankielizii meloudieloi,kui ezimerkikse Eeva Kilven sepitetty da Eila Pölläsen… Luve ielleh ”Minun sydämes kukkiu Karjal”

Linduzet-joukko ozuttelou Huomenta Suomi -ohjelmas

Valtimolaine lapsien muuzikkujoukko Linduzet (fotokuvas) ajau kevätekskursiele Helsingih da ozuttelou yhteltiedy MTV3:n huondestelevidenies 22.oraskuudu nenga 8:00 aigah. Linduzet on ainavo karjalankieline lapsien muuzikkukerho kogo Suomes. Horanjohtajannu ruadau Raija Kokkola. ‒- Työnnimmö Rekluamuteleivideniele kirjazen, kudamas sanelimmo meis da meijän tahtos tulla tunnustumah televiizorstuudieh. Onnuako kirjutimmo sežo, ku ozuttelugi tozi azies olis ihan mugažu dielo. Da hyöhäi lepyttih… Luve ielleh Linduzet-joukko ozuttelou Huomenta Suomi -ohjelmas

Karjalan kielen ies nägyy varavokuvua

Karjalan kielen stuatusas Suomes on paistu uvves vallos vuozikymmenen aijan. Karjal on varaittavas tilas olii, da sen tilandeh Ven’an Karjalas on heikonnuh. Mollembis mualois valdivollizen kielipoliitiekan tuloksennu on olluh levei kielenvaihto da karjalakse pagizijoin miärän voimakas vähenemine. Nimityksel karjalan kieli tarkoitetah suomelazes kielentutkimukses kogonazuttu, kudai kerävyy kahtes piämurdehes: livvinkarjalas (libo anuksenkarjalas) sego varzinkarjalas, kudai jagavuu… Luve ielleh Karjalan kielen ies nägyy varavokuvua

Kaksi uuttu tevostu luovutetun Karjalan nimistös

Kodimualazien kielien keskus julguau omil verkosivuloil kaksi tevostu, kudamat käzitelläh Karjalan paikannimii. Mindäh Kivennaval on moine nimi? Äijygo igiä on nimel Viiburi? Mittustu voulostii on kučuttu Lopotikse da mikse? Vastavus muun keskes nämmih kyzymyksih löytäh FD Laila Lehikoisen da FD Saulo Kepsun uuzis tevoksis. Laila Lehikoinen sellittäy omassah tevokses Antreasta Äyräpäähän ‒ Luovutetun Karjalan pitäjien… Luve ielleh Kaksi uuttu tevostu luovutetun Karjalan nimistös

Rahvastu ečitäh pagizuteltavikse tutkimukseh, kudai koskehes diikoloin kazviloin käytändiä Karjalas

Natalia Kuznetsova, baltiekkumerensuomelazien kielien tutkii Piiterispäi, tulou kezän aigua tutkimusjoukonke pagizuttelemah rahvastu diikoloin kazviloin käytändäs Suomen Karjalas. Pagizuteltavikse ečitäh piäl nellikymmenvuodehizii karjalazii da suomelazii, kudamat ollah roittuhes Karjalas, parembi kyläs eläjii, ga tutkijoin mieldy kiinnitetäh sežo Helsingis muijalgi Suomes eläjien karjalazien tiijot. Tutkimukseh yhtyjil ei pie tiediä kazvilois kaikkie. Pagizutandu kestäy nenga yhten čuasun da… Luve ielleh Rahvastu ečitäh pagizuteltavikse tutkimukseh, kudai koskehes diikoloin kazviloin käytändiä Karjalas

Jumalallizen liturgien noutukirju piäzi ilmah

Karjalan Kielen Seuru julgai sygyzyl 2016 arhijepiskoppu Leon karjalakse kiännetyn Pyhän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun Jumalallizen liturgien. Vuvvennu 2018 piäzi ilmah Kuopion Pyhän Nikolaoksen Kaferdral’noihoran liturgies luajittu disku, kudaman tuotti horanjohtai Anita Lintu-Routavaara. Arhijepiskoppu Leo da kantoru Jarmo Huttu ollah nygöi suadu valmehekse liturgien nouttukirjan. Se piäzi ilmah egläi Karjalan Kielen Seuran jullatunnu. Täs kaunehes… Luve ielleh Jumalallizen liturgien noutukirju piäzi ilmah

Rahvahanopistoloin karjalanopastajat kerävyttih Jovensuus

Karjalan Kielen Seuru järjesti suovattan 28.4.2018 opastajanopastuspivon Jovensuus. Pido oli enne kaikkie rahvahanopistoloin karjalan kielen opastajih näh, ga paikale oli kučuttu sežo toizii karjalan kielen azientundijoi da aktivistoi. Opastuspäiväh yhtynyöt evustettih kui vienan-, livvin- muga i suvikarjalua. Pido oli jatkuo Karjalan Kielen Seuran vuvvennu 2017 enzimästy kerdua järjestetyle Valamoin opastajanopastuspivole. Opastajien tävvendysopastuksen on täs lähtijen… Luve ielleh Rahvahanopistoloin karjalanopastajat kerävyttih Jovensuus

Uuzi tiedokirju kielien da murdehien keskeizis rajois

Jovensuus pruaznuittih uvven kielien da murdehien keskeizii rajoi käzittelijän kirjan On the Border of Language and Dialect julguandua. Tevos rodih vuozinnu 2011‒2014 ruadanuon FINKA -tutkimusprojektan perindönny. FINKA -hankehes keskustuttih aijembah tutkimattomih rajakarjalazih murdehih. Nygöi jullatun tevoksen kaheksa kirjutustu pohjavutah hankehes vuvvennu 2014 järjestetyn simpoziuman ezitelmih. Spetshuomavuo uvves tevokses suau karjalan kieli, kudamua käzitelläh kolmes kirjutukses.… Luve ielleh Uuzi tiedokirju kielien da murdehien keskeizis rajois

Ainehistoloin kentäl da iänien jälgilöil ‒ Pertti Virtarannan roindas 100 vuottu -mustoseminuaru

Seminuaru pietäh kolmanpiän 23.5.2018 13 – 17.00 Helsingin yliopiston pienes pruazniekkuzualas (Fabianinkatu 33, 4.kerros). Sen järjestäy Helsingin yliopiston suomelas-ugrilaine da pohjasmualaine ozasto yhteisruavos Kodimualazien kielien keskuksenke.     Ohjelmu 13.00 Pertti Virtaranta kieldy kuulemas, kerdomuksii tallendamas Riho Grünthal 13.20 Karjalan kieli da Pertti Virtaranta Vesa Koivisto 13.40 Pertti Virtaranta kenttytutkijannu Nevvosto-Karjalas vuvvennu 1968 Elina Niiranen… Luve ielleh Ainehistoloin kentäl da iänien jälgilöil ‒ Pertti Virtarannan roindas 100 vuottu -mustoseminuaru

Vienan Karjala 1918‒1922 Studia Generalia

Karjalan Sivistysseura järjestäy vuvvennu 2018 Studia generalia -luvendosarjan, kudaman tiemannu on Vienan Karjala vuozinnu 1918‒1922. Piämiäränny on vähäzel levendiä perindehellisty heimosodapohodoih keskistynnytty nägökandua da liittiä Päivännouzu-Karjalan tapahtumii enzimäzen muailmanvoinan loppukavven muailmanpoliittizien tapahtumien, Ven’an vallankumovuksien da sen vastusreaktsieloin sego Suomen iččenästymizen da rahvahienkeskeizen sovan yhtevykseh. Keviäl 2018 järjestetäh kaksi luvenduo. Sygyzyn luvendoloin aijat tarkendutah myöhembäh. Luvendot… Luve ielleh Vienan Karjala 1918‒1922 Studia Generalia