Karjalankieline sarjukuva-al’bom Mečänpeitto jullattu

Karjalan kielen päivänny 27.11.2019 Karjalan kielen seuru julguau karjalankielizen sarjukuva-al’boman Mečänpeitto. Tämän vizualizes da sanelendan puoles ylen hyvän tevoksen ollah luajittu sarjukuvataidoilii Sanna Hukkasen da kul’tuurantutkii Inkeri Aula. Suomenkieline alguperäine tevos Metsänpeitto sai vuvvennu 2018 Pohjas-Karjalan taidopalkindon da oli samazennu vuon ehoitettu sežo Sarjakuva-Finlandian suajakse. Tevos on piässyh ilmah vuvvennu 2019 ven’aksegi. Karjalakse kniigan on… Luve ielleh Karjalankieline sarjukuva-al’bom Mečänpeitto jullattu

Uuttu karjalankielisty lapsienmuuzikkua – Kristiina Olanto & Lekkujad: Metrolla buabon luo

Karjalan kielen päivänny 27.11.2019 Karjalan Kielen Seuru julguau uvven vesselän lapsiendiskan Metrolla buabon luo. Pajozii täs pajattau Kristiina Olanto yhtes oman Lekkujad-yhtyvehenke, da diskan tuottajannu on karjalan kielen da kul’tuuran elvytysprojektan koordinuattoru Heini Karjalainen. Diskal on 15 tuttuu lapsienpajuo, kuduat on kiännetty karjalakse. Pajostu löydyy täs joga kolmel Suomes paistaval karjalan kielen murdehel: vienan-, suvi-… Luve ielleh Uuttu karjalankielisty lapsienmuuzikkua – Kristiina Olanto & Lekkujad: Metrolla buabon luo

Karjalaine kalenduaru 2020 on jullattu

Karjalan kielen seuran Karjalastu kalenduarua jo tostu kerdua piästetäh ilmah kogonah karjalakse luguh ottajen pruazniekkupäivien nimetgi. Nimilöin kiännökset on luadinuh Natalia Giloeva. Erähät da enne kaikkie pravoslaunoloin pruazniekkipäivien nimet oldih tiettäväine jo aijembagi olemas da suures käytösgi. Sen sijah suuri vuitti suomelazien pruazniekku- da flavunnostandupäivien nimilöis ei olluh aijemba kiännetty. Vuvven 2020 Karjalazen kalenduaran tiemannu… Luve ielleh Karjalaine kalenduaru 2020 on jullattu

Frozen II -elokuva on iänitetty pohjoissaamekši

”Jikŋon II” on enšimmäini pohjoissaamen kielellä iänitetty Disneyn pitkä animatijoelokuva. Frozen II on vuotena 2013 ilmeštynyön Frozen – huurtehi šeikkailu -elokuvan jatko-oša. Jatko-ošašša kuninkatar Elsa tahtou šelvittyä, mintäh hiän šai šyntyössäh taikavoimat. Pohjoissaamenkielisen elokuvan enši-ilta on šamah aikah muijen pohjoismaisien kieliversijojen kera, talvikuun 25. päivänä. Jikŋon II -elokuvan hahmoja iänitettih saamelaistaiteilijat piäasiešša Norjašta ta Ruočista.… Luve ielleh Frozen II -elokuva on iänitetty pohjoissaamekši

Väitös: Opastajat otetah ozua kiuzuandah

Školakiuzuandah voijah opastujien lizäksi ottua ozua i opastajat da školan muut aiguhizet. Kiuzuandua ei aivin tunnusseta kiuzuannaksi, ei mahtune kiuzattava opastajien miäritelmäh normualista opastujasta. Ina Juva väitteli aihiesta männyöllä nedälillä Helsingin yliopisson kazvatustiijollizessa tiedokunnassa. Juva on tutkin kiuzuandua da syrjindiä kahessa suuressa yläškolassa piälinnan alovehella. ”Kiuzuanda ei ole vain yksilölöin väline ongelma. Se on školan… Luve ielleh Väitös: Opastajat otetah ozua kiuzuandah

Puolukka voipi kumota rašvasen ruuvvan vaikutukšie

Puolukašta voipi olla apuo monih vakavih vaivoihi, kumpasie aiheuttau ruumehen matala-aštehini tulehuštila. Puolukalla voipi olla melkosie tervehyšhyötyjä šemmosie onkelmie vaštah, mit aiheuttau ylimiäräni paino. Tamperen yliopiston verekšeššä tutkimukšešša tutkittih puolukan vaikutušta lihavuteh ta organismin matala-aštehiseh tulehuštilah. Marjoista löyvetyistä tervehyšvaikuttehista on paistu pitkäh. Puolukka on yksi vähiten tutkituimmista marjoista, ka tutkimukšie luajitah yhä enemmän. Tamperen yliopiston… Luve ielleh Puolukka voipi kumota rašvasen ruuvvan vaikutukšie

Šyyšlomaleiri Oulušša

Männä netälillä Oulušša piettih šyyšlomaleiri, kumpaseh ošallissuttih lapšet ta aikuhisetki. Leiri piettih nellänäpiänä ta piätinččänä Aleksinkulman tiloissa.  Leirissä oli yhekšän eri-ikäistä lašta ta melkein šaman verran oliki aikuhisie. Leirin aikana lapšukkaiset ta aikuhiset laulettih, leikittih, luvettih ta kuunneltih šuarnoja, piiruššettih, arvautukšie arveltih, leikkilukuja opittih ta vieläi sriäpittih. Kuvašša: Lapšukkaiset kuunneltih šuarnoja. Nellänäpiänä kaikki yheššä luajittih… Luve ielleh Šyyšlomaleiri Oulušša

Pieni kieli, suuri muailma -seminuara 31.10.2019

Kanzallismuzeissa Helsingissä pietäh 31.10.2019 muailman varavonalazie kielie koskija Pieni kieli, suuri muailma -seminuara. Seminuaran järjestäy Kanzallismuzei yhtehisruadona M. A. Castrénan seuran kera. Seminuara on vuitti Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelun ohjelmua da liittyy YK:n kandarahvahien kielien tiemavuodeh 2019. Programma Avaussanat. Kulttuuradieloloinneuvos Maija Lummepuro (Opassus- da kulttuuraministerstva) 15.00–15.40 Konza kieli häviey. Professora Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto)… Luve ielleh Pieni kieli, suuri muailma -seminuara 31.10.2019

Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu Kanzallismuzeissa

Kanzallismuzeissa Helsingissä on avattu Keski- da Suvi-Amerikan muinozie korgiekulttuuroi koskija Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu. Nenga 2500 eaa. – 1500 jaa. Keski- da Suvi-Amerikassa elettih omien taboin da neroloin kera kanzat, kumbazista Europassa ei tiijetty nimidä. Nämä kanzat srojittih suurie suarnallizie linnoi, hallittih omie valdakundie da luajittih eriluaduzie čomie ezinehie. Konza europpalazet tuldih uuvella manderella,… Luve ielleh Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu Kanzallismuzeissa