Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Karjalan Kielen Seuru järjesti 16.‒17.6. Kouvolan kezäpruazniekan kielipajan yhtevykses šuutkakkahan tiedokižan karjalan kieles. Koordiinuatoran Heini Karjalaizen luajittu kiža rodih ylen mieldy myöte, kerran kižah yhtyi kai 109 vastuajua. Julguammo nygöi kut’kuttajan mugahtembuajan kižan voittajat da kyzymyksien oigiet vastavukset. Kižan enzimäzen sijan jagoi tazačökehmiärän mugah nelli voittajua: Natalja Antonova Karjalan tazavallan Vieljärvespäi, Katja Perttola Kouvolaspäi, Olavi… Luve ielleh Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Kun oltih kerran jänis, orava, poro, repo, kontie, heponi ta hukka, kumpaset viuhettih vienankarjalaisešša starinaillačušša. Kohta heijän joukkoh liittyttih ahmo, šuarva ta portimo. Starina näistä elukkatovarissoista luvettih vienankarjalaisešša starinaillačušša Oulun linnan piäkirjaštolla 15.6.2018. Kaikenikäsillä paššuaja starinatunti tuttavuššutti rahvašta karjalan kielen vienankarjalan murteheh kisaten ta starinojen avulla. Mečänelukkojen starinoja vienankarjalakši šuatih kuulla ta nähä kymmenen 2–15-vuotista… Luve ielleh Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Karjalastu pajuo Kondiilahtel

Jo toizet Pajot – Karjalazet Muuzikkupäivät piettih 11.–12.5.2018. Karjalazeh da karjalankielizeh muuzikkuperindöh keskittyi pido ližäi kirkevytty Kondiilahten Kodiseudukeskuksen ainavoluaduzeh kul’tuurumaizemah. Pajopivon allus Päivännouzu-Suomen kul’tuurututkimuksen professoru Pekka Suutari pidi paginan Karjalan rahvahanmuuzikkah näh. Kodiseudukeskuksen toizele kerroksele kerävynnyöt rahvas kuultih, kui kehityi karjalaine muuzikku vahnas kalevalamiärähizes runopajos nygyaigahizeh räppissäh. Paginas oli mainittu nengozet kodimualazet muuzikan luadijat, kui… Luve ielleh Karjalastu pajuo Kondiilahtel