Karjalazii suarnuleirilöi on otettu vastah rakkahal da hyväl mielel

Jovensuus alaškolaigähizih lapsih näh on olluh tarittavannu karjalankielisty ruandua kaikekse kezäkuudu. Karjalan Kielen Seuru on pidänyh Sinkkolan kodielättipihas nelli karjalastu suarnuleirii peräkkäi. Leirit roittih monile ylen mieldy myöte. Yksi pereh matkai Jovensuun leirih kai Kotkaspäi! Päivyleirilöin ohjuajannu on olluh opastai Elena Kurki, kudai ruadau opastunduvuvven aigua sežo seuran kierdäjänny opastajannu. Ližäkse häi opastau karjalan kieleh… Luve ielleh Karjalazii suarnuleirilöi on otettu vastah rakkahal da hyväl mielel

Vuvven 2019 karjalan kielen tiedokilvan voittajat on vallittu

Karjalan Kielen Seuru pidi 15.–16.6. Hämienlinnan kezäpruazniekan kielipajas vesselän tiedokilvan, kuduas pidi vallita karjalankielizile virkehile oigiet suomenkielizet vastinehet.  Mulloi sen jyttyine tiedokilbu piettih Kouvolas kezäkuul 2018. Nygöi julguammo kut’kuttajan keräletembuajan kilvan kyzymyksien oigiet vastavukset, kuduat lövvät vaste kirjutuksen lopus. Nenga net lehten lugijatgi, kuduat ei otettu ozua tiedokilbah, opitah sit omii vägilöi nygöi.   Kilvan… Luve ielleh Vuvven 2019 karjalan kielen tiedokilvan voittajat on vallittu

Hämienlinnas piettih Karjalaine kezäpruazniekku

Mennyt nedälil suovattan da pyhänpiän Hämienlinnas piettih Karjalaine kezäpruazniekku. Pruazniekkua on pietty joga vuottu alalleh vuvves 1949, da tänä vuon sille rodih jo 71 vuottu.  Karjalan Liiton da Suvi-Hämien Karjalazien seuroin piirin organizuittu pido keräi yhteh tuhanzii karjalazii da karjalažuos kiinnostunnuzii muan eri čurispäi. Pruazniekan programmas ollah iellehgi pyzytty juoksendukilbu, piiraikilvat, hengellizet pivot da karjalazien… Luve ielleh Hämienlinnas piettih Karjalaine kezäpruazniekku

Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy hirveissä ololoissa luageriloissa, säilöhotandakessuksissa da armottomienkodiloissa Siiriessä da Irakassa, arvivoiččou YK:n lapsienjärjestö Unicef. Järjessön mugah lapsien hengine da fiizine hyvinvoinda ollah varattavat. Suurin vuitti lapsista on järjessön mugah syndyn laidajärjestö Isisan hallittuloilla alovehilla libo matkannun sinne omien vanhembien kera. Unicef čotaiččou, jotta Siiriessä eläy lässä 29 000 ulgomualaista lasta. Suurin vuitti heistä… Luve ielleh Unicef: Tuhanzie vierasvojuiččijoin lapsie eläy ylen pahoissa ololoissa Siiriessä da Irakassa

Vuuvven 2019 europarlamenttivaalien tulokšet

Vaalit piettih kaikissa EU-maissa 23.–26.5.2019. Jokahisešša EU:n muašša valittih tietty miärä jäšenie Europan parlamenttih. Kaikkieh Europan parlamentissa on 751 jäšentä. Jokahisella jäšenvaltijolla voipi olla enintäh 96 jäšentä ta vähintäh 6 jäšentä. Tänä vuotena Šuomešta Europan parlamentih valittih 13 jäšentä. Još Britanija eruou, Šuomi šuapi 14. jäšenen. Šuomešša europarlamenttivaalit piettih oraškuun 26. päivänä. Šamana päivänä tulokšetki… Luve ielleh Vuuvven 2019 europarlamenttivaalien tulokšet

Jovensuun Paginperti: Hyviä keziä kaikile, tulgua meile elokuul!

Jovensuus jo kolme vuottu kerävynnyh karjalan kielen taratandukerho Paginperti pidäy loman kezän aigua. Perindön mugah keviän jälgimäine Paginperti kerävyi Veikko Rajahalmien kodah Pyhäsellän Tikunsalos. Sie söimmö suolastu dai magiedu, joimmo vuassua dai koufeidu sego pagizimmo kezäpluanoi, eurovalličuksii da jiäkur’oidu.  Paginperti on moine kohtu, kus joga tiemua voit paista, menis vai pagin karjalakse. Toiči pagizemmo kielen… Luve ielleh Jovensuun Paginperti: Hyviä keziä kaikile, tulgua meile elokuul!

Jo läs sadua jovensuulastu lastu keräl karjalan kielen aigazen lapsienkazvatandan projektas

Karjalan Kielen Seuran uuzi aigazen lapsienkazvatandan projektu on ruvennuh pyörimäh raviezeh. Jo läs sadua lastu on ottanuh ozua kevätopastundukavven 2019 aijan seuran joga nedälii piettävih karjalan kielen kerholoih. Kerholoi ohjuau kierdäi opastai Elena Kurki, kudai pagizou livvinkarjalakse, da se on hänen muamankieli. Kurki ruadau opastajannu sežo seuran loittonopastauseksperimentas. Yhtesruavos on viizi jovensuulastu päivykodii: Gävlenlinnan, Marjalan,… Luve ielleh Jo läs sadua jovensuulastu lastu keräl karjalan kielen aigazen lapsienkazvatandan projektas

Muovijättehen viendiä keyhih mualoih rajotetah uuvella sobimuksella – Yhysvallat oldih piätöstä vastah

”Yhysvallat da Kanada, ollah liijan pitkäh voidu viijä myrkyllistä muovijätehtä Aazien kehittyjih mualoih.” Lässä 180 muada ollah YK:n joholla sovittu, jotta rajotetah muovijättehen kulletandua toizih mualoih. Mualoin evustajat sovittih aziesta Ženevassa 10. päivänä tädä kuuda lähemmäksi kaksi nedälie kestänyzien neuvotteluloin jälgeh. Yhtenä tarkotuksena on vähendiä vaigiešti kierrätettävän plastiekan piädymistä keyhih mualoih da ielläh valdamerilöih. Merilöih… Luve ielleh Muovijättehen viendiä keyhih mualoih rajotetah uuvella sobimuksella – Yhysvallat oldih piätöstä vastah

Karjalazus 2000-luvulla -muistotiedoloin keriändä jatkuu

Mimmoine on karjalazien omakuva 2000-luvulla? Suvaijahgo karjalazet ainos vain toizien kera yhessäolendua? Mitys on linnoissa eläjien karjalazien karjalazus? Kuin vaikutetah siirdolazus-, pagolazus- da evakkokogemukset karjalazuoh – libo vaikutetahgo ne? Vielä on puolitoista kuuda aigua ottua ozua kerävöh! Suomelazen Kirjallizuon Seura (SKS), Karjalan Sivissysseura, Urbuana karjalazus -hankeh i Tunnussuksie: Pagolazuon vaigiet historiet da muistamizen kulttuurat -hankeh… Luve ielleh Karjalazus 2000-luvulla -muistotiedoloin keriändä jatkuu

Olga Karlova on šuanun M. A. Castrénin šeuran kiännöšpalkinnon

Tänä vuotena M. A. Castrénin šeuran palkinto on juattu yhekšännen kerran ta enšimmäistä kertua vain kiännöškirjallisuolla. Enšimmäiset palkinnot, kirjallisušpalkinnot, juattih vuotena 1997. Muita palkintoja on oltu medija- ta musiikkipalkinnot. M. A. Castrénin šeura koroštau omakielisen kirjallisuon merkityštä šuuntamalla vuuvven 2018 kiännöšpalkinnon šuomelais-ugrilaisilla (uralilaisilla) kielillä kirjutettujen ta julkaistujen alkutekstien kiäntäjillä. Kaikki, ket on ošallissuttu kilpailuh, olis… Luve ielleh Olga Karlova on šuanun M. A. Castrénin šeuran kiännöšpalkinnon