Tule sinägi vuvven 2019 Karjalazeh luvendukodvazeh!

Karjalazen luvendukodvazen tarkoituksennu on suaja karjalan kielen pagizijoi, suvaiččijoi da opastujii lugemah kirjalližuttu karjalan kielel. Luvendukodvazeh voit ottua ozua lugemal kirjoi hos mil karjalan kielen murdehel. Luvendukodvaine on 10-kohtaine, da kohtis mainitut kniigat voit lugie hos mittumas jälletykses. Vuvven aigua jullatah ližiä tieduo niilöih lugojih näh, ket innostutah luvendukodvazeh enämbäl. Kirjoinnu pietäh ezimerkikse karjalankielizii kaunehkirjoi,… Luve ielleh Tule sinägi vuvven 2019 Karjalazeh luvendukodvazeh!

Uuzi vuozi, sama luguperti

Mennyt sygyzyn avavunnuh Turun luguperti jatkuu uvven vuon! Mulloi myö lugupertiläzet kergiimmö tuttavuo kui toizienke mugai karjalan kielenke. Innostus karjalan kieleh on vai kazvanuh! Lugupertin avavujes äijy lugupertilästy ei olluh äijiä lugenuh libo paissuh karjalakse. Sendäh luvimmo lapsienkniigua, ezimerkikse Maria Kähärin kirjutetut Milan perehen päivän da Nina nieglikon sygyzyn dai L’udmila Mehedan Suarnastu lapsih näh,… Luve ielleh Uuzi vuozi, sama luguperti

Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on suurennuh

Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on vuitti Karjalan Kielen Seuran allettuu Karjalaine Škola -programmua. Eksperimentu suureni loppusygyzyl, konzu seuru sai uvven karjalan kielen opastajan, jovensuulazen Elena Kurren. Opastettavannu hänel on enzimäzes kluasas opastui Sina Burtsoff, kudamal omas kodilinnas Helsingis ei vie ole oigevuttu da mahtuo suaja karjalankielisty opastustu. Sinan tuatto Ari Burtsoff on paissuh Sinale karjalakse jo… Luve ielleh Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on suurennuh

Rastavan kartii e-kartinnu

Nygöi voit työndiä karjalankielisty rastavan kartii sähköpoštači, e-kartinnu. E-kartit lövvytäh KKS:n sivuloil sie kus on verkolaukkugi, ga ylähän on linki E-kartit. Rastavan kartiloin ližäkse e-kartilois löydyy muudu hyvittelykartii, kudualoi voi työndiä roindupäivänny libo toizinnu pruazniekkupäivinny. E-karti on kebjei työndiä: Valliče tiemu (rastavan kartit libo muut kartit) da valliče karti, kuduan tahtot työndiä. Sit kirjuta tiijot… Luve ielleh Rastavan kartii e-kartinnu

Tule kaččomah Sotku-linnun da Karjalazien tyttilöin elostu!

Jogo tiijät Sotku-linnun blogas da sie jullattavas rastavankalenduaras? Vie ehtit meijänke kaččomah, kui joga kohtah n’okkua sydii Sotku varustahes Rastavah. Sotku pastau rastavantiähtii. Kuva: Heini Karjalainen Sotku-linnun šeikkailuloin juuret vietäh kezän 2018 kanzoinvälizeh kielenelvyttäjien HIGA-kezäškolah, kunne ičegi olin ottanuh ozua. Kezäškolas minul oli mahto tuttavuo eriluaduzih lapisih da aiguhizih niškoi luajittuloih kul’tuuru- da kirjutusprojektoih. Juuri… Luve ielleh Tule kaččomah Sotku-linnun da Karjalazien tyttilöin elostu!

Suomelazien pruazniekkupäivien nimet on kiännetty karjalakse

Fotokuvas: Natalia Giloeva Äijät Karjalan Kielen Seuran vuvven 2019 Karjalazen kalenduaran ostajis ollah ehkoi jo huomattugi, gu kalenduarah on tulluh yksi tärgei muutos aijembih vuozih verraten. Nygöi kalenduaru on jullattu kogonah karjalakse luguh ottajen pruazniekkupäivien nimetgi. Nämmien pruazniekkupäivien nimilöin kiännökset on luadinuh Päivännouzu-Suomen yliopiston Kiännä!-projektan projektututkii, Yle uudizien karjalakse kiändäi da lugii Natalia Giloeva (Hiloin… Luve ielleh Suomelazien pruazniekkupäivien nimet on kiännetty karjalakse