Puolukka voipi kumota rašvasen ruuvvan vaikutukšie

Puolukašta voipi olla apuo monih vakavih vaivoihi, kumpasie aiheuttau ruumehen matala-aštehini tulehuštila.

Puolukalla voipi olla melkosie tervehyšhyötyjä šemmosie onkelmie vaštah, mit aiheuttau ylimiäräni paino. Tamperen yliopiston verekšeššä tutkimukšešša tutkittih puolukan vaikutušta lihavuteh ta organismin matala-aštehiseh tulehuštilah.

Marjoista löyvetyistä tervehyšvaikuttehista on paistu pitkäh. Puolukka on yksi vähiten tutkituimmista marjoista, ka tutkimukšie luajitah yhä enemmän.

Tamperen yliopiston tutkimušta johtanut professori Eeva Moilanen on innoštun tutkimuštulokšista ta kertou, jotta ičeki jo šöi kaikki puolamarjat pakaistimeštah.

– Puolukka on hyvä lisä tervehelliseh diettih, Moilanen šanou.

Puolukka

Puolukka voipi vähentyä ylimiäräsen painon negatiivisie vaikutukšie

Tähän šuaten tutkimušta on luajittu vašta hiirillä, ka tulokšet vaikutetah lupuavilta. Aikasemmin šamanmoista tutkimušta on luajittu Ruočissa ta šieläki tulokšet on oltu positiivisie.

Tutkimukšešša hiirillä šyötettih rehuo, kumpasešša oli runšahašti kovua rašvua. Tämmöni rehu vaštai epätervehellistä länšimaista diettie.

Dietti aiheutti hiirillä metabolisen sindromin tapasen tilan, kumpasešša paino noušou ta šiämyšrašvan miärä kašvau. Myöš puaštoverenšokeri-, insuliini- šekä holesteriiniarvot nouššah. Hiirillä tuli matala-aštehini tulehuštila.

Toisella hiiriryhmällä annettih puolukkajauhien ta rehun ševošta. Puolukka ešti šemmosen dietin, missä oli  runšahašti kovua rašvua, vahinkollisie vaikutukšie holesteriini- ta šokeriarvoihi.

Šamoin tulehušarvot, lihavušhormonitašot ta makšan ainehienvaihunnalliset muutokšet oltih vähäsempie.

Täššä vaihiešša on vielä epäšelvyä, mi puolukašša aiheuttau tutkimukšešša huomatut tervehyšvaikutukšet.

Lähteh: https://yle.fi/uutiset/3-11043753
Kiännöš: Irma Aleksejeva
Kuva: Marja Mäkelä, Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *