Linduloin kannat ollah romahettu Pohjais-Amerikassa, Suomessagi linduloin miärä vähenöy

Yhysvalloissa da Kanadassa on nygöin kolme miljardua linduo vähembi kuin vuodena 1970. Se merkiččöy sidä, što linduloin kannat ollah pienetty lässä 30 prosentalla.

Linduloin kannat ollah Pohjais-Amerikassa pienetty kaikenluaduzissa eländäymbäristölöissä. Tutkijoin mugah syynä täh on se, što linduloin eländäymbärissöt ollah kavottu da vähetty rištikanzoin ruannan jälgituloksena.

Suomessa moista suurda arvivuo ei ole luajittu, sanelou Birdlife Suomen suojelu- da tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Suomen ymbäristökessuksen Luonnontila-palvelusta yhelläh voibi nähä, jotta erähissä eländäymbäristölöissä lindukandoin kehittymine on Suomessagi äijäldi hillennyn.

Ezimerkiksi suolindulajiloin kannat ollah pienetty jälgimäzien nellän vuozikymmenen aigah keskimiärin 60 prosentalla. Suolindukandoin pienenemine on jatkun vielä i jälgivuozien aigah.

Suolinduloista ollah enämmäldi vähetty suokukot, kumbazien kanda on pienennyn 1980-luvulda suaten 95 prosentalla.

Suokukko
Kuvassa: Suokukko

Suurimbana syynä suolindukandoin pienenemizeh on suoloin ojittamine, mi on kaijendan suolinduloin pezindäalovehie enimyölläh Suvi- da Keski-Suomessa. Lindulajiloin vaigevuksih voijah olla syynä i eländäymbärissön muutokset Afrikan talvehtimisalovehilla.

Avonazen muatalohusymbärissön lindulajiloista ollah enämmäldi pienetty peldoalovehilla pezijien linduloin kannat. Peldolinduloista ezimerkiksi kiuruloin, piäčkyzien da tuhjoiičäkkilöin kannat ollah pienetty alla puoleh 1980-luvun tilandehesta.

Kandoin pienenemizeh on syynä muatalohusymbärissön yksipuolistumizen da effektiivizemmäksi muuttumizen lizäksi i myrkkylöin käyttämine da sidä kautti pöpökköin vähenemine.

Mulloin jullatun tutkimuksen mugah pöpökköin miärät ollah romahettu Keski-Europassa.

Piäčkyzien eländä rippuu pöpököistä i muuttomatkan aigana Europassa da Afrikassa. Syömizen vähenemine muuttau linduloin eländiä jygiemmäksi muuton aigah, sanelou Lehtiniemi.

Kiännös: Katerina Paalamo
Kuva: Pixabay
Lähteh: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006247559.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *