Vienan reittie kulkomašša

Vienan reitti šijottautuu Šuomuššalmen Yli-Vuokissa. Reitin pivuš on 27 kilometrie, ta še piättyy Šuomen puolella rajavyöhykkeheh. Reitin lähtö on Kuhmontien (tie 912) varrella ošoittehešša Hepola-Pehkolantie 1. Enšimmäini taivaloša kulkou Vängän tilan pihan läpi Rautiaisen myllyn luo.

Aikoinah tämän reitin kautti kulettih Vienanmerellä ta Karjalah. Šilloin tämä reitti kulki Vuokin kylältä Viiankin kautti itärajan yli ta šieltä etehpäin Kivijärven kylän kautti Vuokkiniemeh, mistä oli jatkoyhtevyš Čirkka-Kemi-joven myöten Vienan merellä.

Tämä “tie” on merkitty jo vuotena 1651 luajittuh karttah. Moni kulkija on liikkun tämän reitin polkuja ta vesiteitä pitin. Laukunkantajat, runonkeryäjät ta monet karelianistitki  kulettih tätä reittie pitin.

Kuulusa Elias Lönnrot niise käveli Vienan reittie. Kainuun piiriliäkärinä ruatanut Lönnrot läksi runonkeruumatallah Vänkän kyläštä, kumpaista nykyjäh pietäh Vuokin Vienan reitin virallisena alkukohtana.

Onnekši meilä nyt on mahollisuš lähtie kävelömäh näitä polkuja pitin. Maiselmat on äijän vaihtun, ka tunnelma ta luonnon kaunehuš ollah ylen miellyttävät. Tarkkašilmäni kulkija vielä huomuau šen ajan merkkijä.

Heinäkuun 27. – 28. päivinä Vienan reitillä järješšettih kešätapahtuma, kumpaseh keräyty äijän rahvašta. Šuovattana kulettih Vienan reitin polkuja pitin. Asientuntijat kerrottih kylien istorijašta, elokšešta rajan alovehella ta mukavie starinoja.

Vienan reitti
Kuvašša: Šuovattana kulettih Vienan reitin polkuja pitin. 

Pyhänäpiänä oli Jussi Huovisen muistokonsertti. Ennein konserttie piettih kokouš, missä peruššettih Vienan reitti -yhissyš. Uuvven yhissykšen piämiehenä on Paavo Keränen.

Vienan reitti -yhissyš tahtou kehittyä vanhua kävelyreittie ta eistyä šiih liittyjie luonto- ta kulttuurimatkailun mahollisuukšie. Yhissykšen tarkotukšena on kehittyä yhteistyötä myöš rajan toisella puolella. Pitän ajan tavoittehekši Pekka Huttu-Hiltunen mainičči, jotta reittie myöten piäsis minänih päivänä kulkomah rajan toisella puolella, niin kuin laukkukaupan aikana.

Vienan reitti -yhissykšen toimintah voipi tuttavuštuo Facebookissa: https://www.facebook.com/Vienan-reitti-402986343810768/

Teksti: Irma Aleksejeva
Kuva: Jukka Eskelinen

Lähtehet:

https://www.facebook.com/Vienan-reitti-402986343810768/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/yhteistyota-vienan-reitin-hyvaksi-167694331/
http://www.kainuunnuotta.net/fi/vuokki/vienan-reitti/
https://elamysmatkailu.fi/wp-content/uploads/vienankes%C3%A41.5.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *