Tulevazuontutkija Markku Wilenius: Kymmenen vuuven perästä elämmä ihan erimoizessa muailmassa

Elämine on täh suaten pyörin perustarbehien ymbärillä. Meilä on kylläldi ollun kaikkie, kun suuh on puuttun suaha syömistä, on ollun paikka missä eliä, puolizo, ystäviä da mahollizus vähäzeldi todeuttua iččie.

Turun yliopisson kauppakorgieškolan tulevazuontutkimuksen professoran Markku Wileniuksen mugah nygyzellä aigua ruamma pahoin, konza täytämmä perustarbehie. Ossamma hirviet miärät joudavua, syömmä ihan liigua da synnytämmä ylen suurie ymbäristöongelmie.
– Kaikki nämä muailman ongelmat synnytäh perustarbehien liijan täytännän täh.

Wilenius yhelläh uskou, jotta nyt moizesta ollah piäzemässä da rahvaskunda voibi ottua uuven harppauksen. Rištikanzat ei enämbi ičekkähäšti duumaija, midä muailmalla olis heilä andua, a hyö alletah kiinnostuo omastah vuitista muailman hyväksi.

Ainos on niidä, ket puolissetah männyttä muailmua

Ilmassonmuutoksen synnytetyt siäilmivöt ollah jälgimäzellä aigua lujettu. Nygöin niken ei enämbi voi olla kuulematta ilmassonmuutoksesta.
Markku Wilenius nägöy juuri nyt merkkilöi, jotta aiga algau olla valmis suurembah muutokseh.
– Nyt tovellah ollah havaččumassa. Kymmenen vuuven perästä olemma järjestän muailman vägi toizeh luaduh.

Wilenius painottau, jotta muakerän ekosistiema on puuttumassa kriizissah. Löyvämmä kaiken aigua enämmän ilmivölöi, kumbazet pal’l’assetah, jotta midägi suurembua on tapahtumassa.

Ruadoloih ilmassonmuutoksen piettelemizeksi tartutah endistä lujembah, da se Wileniuksen mugah ainos vain suurendau ilmassonmuutoksen kieldäjien joukkuo. Niijen, kudamat ennen muuda kačottais vain omie eduloi.
– Tiettäväne ainos on niidä, ket puolissetah männyttä aigua. Se on puolissusreaktsie, kumbane vain lujenou, midä enämbi tulou vassusta.

Ilmassonmuutoksen piettelemine on avain äijih probliemoih. Professora muissuttau, jotta keskittämällä vägilöi ilmassonmuutoksen piettelemizeh voijah yhellä kerdua vaikuttua niin keyhysongelmah, vein täyvyndäh kuin i sosializeh ebätaza-arvoh.

Pyzyjiä ruadopaikkua on ainos vain vähembi

Markku Wilenius sanou, jotta konza pagina on tulevazuosta, rištikanzat ollah kiinnossuttu ymbäristöh liittyjien dieloloin lizäksi i ruavosta da opassuksesta. Suurda vuittie tulevazuon ruadoloista ruatah ebätavallizissa ruadosuhtehissa, da ne sijotutah kaiken aigua enämmän palvelualoilla.

Wileniuksen mugah nyt tarvitah aktiivizutta, malttuo luadie omua ruadopanosta tarbehellizeksi da tarita sidä aktiivizešti edehpäin. Pyzyjiä ruadopaikkua, kunne vain männäh alallizešti ruadamah palkan täh, on ainos vain vähembi.
– Meilä ičellä pidäy luadie ruadopaikkoi.

Enzimäzeksi pidäy tuassen tiediä, kuin muailma ruadau

Parahuollah Markku Wilenius duumaiččou Unescon kera suuressa projektassa, mitystä erillistä malttuo tällä vuozisualla tarvitah. Tarvittavat avainmaltot hiän on jagan nelläh joukkoh.

Enzimäistä joukkuo Wilenius sanou planiettua koskijan elämizen maltoksi. Se on maltto ellendiä, kuin elolline sistiema ruadau.
– Tevollizen muailman da urbanizatsien myödäh olemma loitonnun siidä, kuin ezimerkiksi puut libo kukat kazvetah. Digitalizatsie on eistän loittonendua. Meilä pidäy tuuva järelläh maltto ymmärdiä, kuin fiizine muailma ruadau.

Toizeksi Wileniuksen mugah tarvitah malttuo hallita kogonazutta. Hot tieduo muailmassa on kaiken aigua enämmän, ajatuksen yksikaikki pidäis pyzyö selgienä.
– Pidäy ellendiä, mi on tärgiedä da mi ei niin, mih maksau käyttiä aigua da mih ei.

Kolmandena lissalla on kreatiivizus. Wileniuksen mugah tällä vuozisualla tarvitah neruo löydiä uuzie nägökandoi vanhoih probliemoih. Konza ruadopaikkua ei enämbi endizeh tabah ole valmehena, kreatiivizus ruavon löydämizessä auttau.

Nelländenä malttona Wilenius mainiččou empatien malton. Professora muissuttau, jotta nyt meilä pidäy opastuo ellendämäh toizie rištikanzoi.
– Ne paikat muailmassa, kumbazet ollah kaikista dinuamizimmat, toizin sanoin missä syndyy uutta idejua da biznessua, enimyölläh ollah ylen monikulttuurizet, Markku Wilenius sanou.

Kiännös: Katerina Paalamo
Lähteh: https://yle.fi/uutiset/3-10905769

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *