Olga Karlova on šuanun M. A. Castrénin šeuran kiännöšpalkinnon

Tänä vuotena M. A. Castrénin šeuran palkinto on juattu yhekšännen kerran ta enšimmäistä kertua vain kiännöškirjallisuolla. Enšimmäiset palkinnot, kirjallisušpalkinnot, juattih vuotena 1997. Muita palkintoja on oltu medija- ta musiikkipalkinnot. M. A. Castrénin šeura koroštau omakielisen kirjallisuon merkityštä šuuntamalla vuuvven 2018 kiännöšpalkinnon šuomelais-ugrilaisilla (uralilaisilla) kielillä kirjutettujen ta julkaistujen alkutekstien kiäntäjillä.

Kaikki, ket on ošallissuttu kilpailuh, olis šuatu palkintoh: hyö ollah kieleh taitavie käyttäjie. Hyö kehitetäh kirjallista ilmaisuo muamonkielelläh ta kašvatetah anšijollisešti kirjallisutta. Kilpailušša on juattu yksi piäpalkinto, kumpasen šuuruš on 1.500 €, ta yksi tunnuššušpalkinto 500 €. Molemmat palkinnot on myönnetty lapšienkirjallisuon kiäntäjillä. Tänä vuotena vietetäh YK:n alkuperäiskanšojen kielien vuotta, kumpasen yhtenä tavoittehista on noštua esillä tietosutta kielien uhanalaisuošta. On tovella tärkietä koroštua muamonkielen merkityštä niin koissa kuin lapšientarhašša: še on oša miän identiteettie, avuan miän kulttuurih ta muijen kielien oppimiseh ta kulttuurien kohtuamiseh.

Olga Karlova on šuanun M. A. Castrénin šeuran vuuvven 2018 piäpalkinnon šiitä, jotta on kiäntän šuomen kieleštä muamonkielelläh vienankarjalakši lapšienrunoja, -lauluja ta pikku kertomukšie. Niitä hiän on käyttän opaštamašša Vuokkiniemen kešäkurššiloilla ta Vieljärven kielipešäššä Karjalan tašavallašša. Hiän on kiäntän mukah lukien Hannele Huovin, Eppu Nuotion ta Tittamari Marttisen runoja. Olga Karlovan kiännökšet on luajittu nerokkahašti alkutekstien tyylie myötäh. Erityisen tarkašti hiän on onnistun tavottamah lapšien muajilman, šanoilla leikkimisen ta šen tuoman ilon ta oppimisen muajilman. Kiännökšet on julkaistu vuotena 2018 Karjalan Kielen Seuran verkkokirjaštošša.

Kiäntäjä, jatko-opaštuja ta opaštaja Olga Karlova on šyntyn Karjalan tašavallašša Vuokkiniemeššä. Hiän lopetti Petroskoin yliopiston ta kirjuttau nyt väitöškirjuah Helsinkin yliopistošša.

Kiännöšpalkinto 2018
Kuvašša: Palkinnonšuaja Olga Karlova

Elena Nikonorova on šuanun M. A. Castrénin šeuran vuuvven 2018 tunnuššušpalkinnon šiitä, jotta on kiäntän šuomen kieleštä muamonkielelläh udmurtiksi kirjuttaja Kirsi Kunnakšen lapšienkirjan Tiitiäisen tarinoita. Elena Nikonorova on rohkiešti tarttun modernih šuomelaisen lapšienkirjallisuon klassikkoh ta nerokkahašti kiäntän runokokoelman. Jatko-opaštuja Elena Nikonorova on šyntyn Udmurtiašša ta opaštuu Udmurtian valtionyliopistošša.

Lähteh: M. A. Castrénin šeuran tiijoteh
Kiännöš: Irma Aleksejeva
Kuva: Irma Lahti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *