Muovijättehen viendiä keyhih mualoih rajotetah uuvella sobimuksella – Yhysvallat oldih piätöstä vastah

”Yhysvallat da Kanada, ollah liijan pitkäh voidu viijä myrkyllistä muovijätehtä Aazien kehittyjih mualoih.”

Lässä 180 muada ollah YK:n joholla sovittu, jotta rajotetah muovijättehen kulletandua toizih mualoih. Mualoin evustajat sovittih aziesta Ženevassa 10. päivänä tädä kuuda lähemmäksi kaksi nedälie kestänyzien neuvotteluloin jälgeh.

Yhtenä tarkotuksena on vähendiä vaigiešti kierrätettävän plastiekan piädymistä keyhih mualoih da ielläh valdamerilöih. Merilöih nygöin joga vuotta piädyy kai 8 miljonua tonnua muovijätehtä. Lizäksi äijät suaret ezimerkiksi Malesiessa da Thaimuassa ollah muuttumassa kuadopaikoiksi.

Uuzi sobimus vuadiu, jotta muovijätehtä viejillä mualoilla pidäy suaha luba viendäh vastahottajilda mualoilda. Jätehtä viejillä mualoilla pidäy i kaččuo, kunne plastiekka jälgimäin piädyy. Sobimus on lizäys vuodena 1989 solmittuh Bazelin sobimukseh, kumbazella sovittih varattavan jättehen kulletannasta. Uuvet siännöt tullah voimah arvivolda vuuven perästä.

YK:n ymbäristöohjelma UNEP:n piäsekretari Rolph Payet kučču muovijätehtä yheksi muailman eniten ahistajaksi ymbäristöongelmaksi.

”Olen ylbie siidä, jotta tällä nedälillä Bazelin sobimuksen ozapuolet ollah Ženevassa piästy sobuh laillizešti sidojasta da globualista mehanizmasta, kumbazella hallitah muovijätehtä”, Payet tovendi.

”Hyö ei ellennetä jälgituloksie kaupalla”

Myrkyllizen jättehen miäriä vähendämäh pyrgijä IPEN-kattojärjestö kiitti sobimusta da kritikuičči kehittynyzie mualoi kovilla sanoilla. Sen mugah kehittynyöt muat, muga kuin Yhysvallat da Kanada, ollah liijan pitkäh voidu viijä myrkyllistä muovijätehtä Aazien kehittyjih mualoih da väittiä, jotta jäteh kierrätetäh vastahottajassa muassa.

”Yhelläh suurda vuittie tästä ligaudunuosta segajättehestä ei voija kierrättiä da jätehtä viijäh kuadopaikoilla, poltetah libo se piädyy valdamereh”, saneli IPEN-järjessön azientundija Sara Brosche.

Sanomalehti Guardianan tiedoloin mugah Yhysvallat oldih uutta, zakonallizešti sidojua sobimusta vastah. Kerahmoh yhtynyzien mugah Yhysvaldoin evustaja oli tovendan, jotta allakirjuttajat ei ellennetty, mittyöt voijah sobimuksen jälgitulokset olla plastiekkajättehen kaupalla.

Lehen pagizutettuloin ymbäristöaktivistoin mugah kehittyjih mualoih, muga kuin Indonezieh, on algan kerdyö jätehtukkuloi sen jälgeh, konza Kitai lopetti kierrätysjättehen vastahotannan Yhysvalloista.

Lähteh: Yle
Kiännös: Katerina Paalamo
Kuva: Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *