EUROPARLUAMENTUVALLIČUKSET 2019

Ennepäi-iänestys 15.–21.5.2019 Valličuspäivy pyhänpiän 26.5.2019
Iänestämine on kebjei dielo!

European_Parliament,_Plenar_hall
Europan Parluamentan zualu Frantsies

Europarluamentuvalličukset 2019
Europan parluamentu luadiu zakonoi, kuduat vaikutetah meijän jogapäiväzeh elokseh. Parluamentu sežo piättäy EU:n talovusarvivolois.
EU-mualoin kanzalazet vallitah Euroupan parluamentan ozanottajat valličuksis joga viitty vuottu.
Valličukset pietäh kaikis EU-mualois yhteh aigah.
Suomes valličuspäivy on pyhäpäivy 26.5.
Ennepäi-iänestys on 15.–21.5.
Suomespäi Euroupan parluamentah vallitah 13 ozanottajua. Ehoitettuloi voijah azettua puolovehet da valliččijat yhtistykset.
Kai ehoitetut ollah ehtol kaikes muas.

 

Kesbo voit suaja abuu?
Valličusvirguniekat nevvotah sinuu iänestyskohtas kui ennepäi-iänestykses, mugai valličuspäivänny.Iänestyskohtas on sežo valličusabuniekku. Voit kyzyö händy abuh iänestyskoppih, et maltane iče täyttiä iänestyslippuu.
Valličusabuniekannu voibi olla sežo ristikanzu, kuduan sinä iče olet vallinnuh, ezimerkikse omahine libo lähäine. Abuniekannu yhtelläh ei voi olla ehoitettu libo ehoitetun lähäine. Valličusabuniekku ei voi sanella nikelle, kedä iänestit.

 

Valličuspeitolližus
Jogahine piättäy iče, tahtonougo iänestiä da kedä iänestäy.
Valličuspeitolližus merkiččöy sežo sidä, gu sinulles ei pie sanella nikelle, kedä olet iänestännyh.
Ken voibi iänestiä?
Sinä voit iänestiä Suomen europarluamentuvalličuksis, gu
·olet Suomen kanzalaine
·olet mingi muun EU-muan kanzalaine da olet ilmoitannuhes iänioigevusregistrah Suomes 7.3.2019 sah.
Voit iänestiä valličuksis libo ennepäi, libo valličuspäivänny, ollet täyttänyh 18 vuottu
valličuspäivässäh 26.5.2019.
Voit iänestiä vaigu yhten EU-muan europarluamentuvalličuksis.

Ilmoitus iänioigevuoh näh tulou kodih
Ollou sinul oigevus iänestiä, suat sih näh kirjazen kodih.
Kirjazes on iänioigevusilmoitus, kuduas on tiedo iänestyskohtas valličuspäivänny.
Samazes kirjazes on ennepäi-iänestyskohtien luvettelo.

 

Kedä voit iänestiä?
Jogahizel ehoitetul on oma ehoitetun noumeru.
Voit iänestiä hos kedä ehoitettulois Suomen europarluamentuvalličuksis.
Tieduo ehoitettulois suat ezimerkikse lehtilöis, tv-programmois da internetas.

 

Kodi-iänestys
Ollet niistii libo äijäl läžii, voit iänestiä ennepäi kois.
Sinule pidäy ilmoittuakseh kodi-iänestykseh 14.5.2019, 16 aigassah oman kunnan keskusvalličuskomissiele.
Komissien telefonannoumeru on iänioigevusilmoitukses.
Suat komissielpäi sežo ližätieduo kodi-iänestykseh näh.

 

Nenga iänestät ennepäi

Voit iänestiä valličuspäivänny libo ennepäi. Sen sinävalličet iče.
Voit iänestiä ennepäi15. – 21.5.2019 hos kus ennepäi-iänestyskohtas.

Ota keräle iänestykseh hengilölližystovestus,ezimerkikse pasportu,hengilökarti libo ajokarti.

1. Ozuta hengilölližystovestus valličusvirguniekale.
Virguniekku tarkistau sen da andau sinulles iänestyslipun
2. Mene iänestyskoppih.
Kirjuta iänestyslippuh selgieh sen ehtoitetun noumero, kudamua iänestät.
Älä kirjuta lippuh nimidä muudu.
3. Taita iänestyslippu keskel.
4. Tule järilleh valličusvirguniekan luo.
Häi panou pečätin iänestyslippuh, da andau sinulles korničevoin valličuskonvertan.
Pane valličuslippu konvertah, salbua da kleiče.
5. Valličusvirguniekku andau sinulles ankietan allekirjutettavakse.
Allekirjutuksel garantiiruičet, gu olet iče täyttänyh iänestyslipun, suannuh pečätin da salvannuh sen konvertan.
6. Lopukse virguniekku panou valličuskonvertan da ankietan yhteh keldazeh konvertah.

 

Nenga iänestät valličuspäivänny
Valličuspäivänny 26.5.2019 iänestyskohtat ollah avvoi 9–20 aigah.
Tarkista iänioigevusilmoitukses, kus sinun iänestyskohtu on.
Voiti änestiä vai sit iänestyskohtas, kudai on merkattu iänioigevusilmoitukses.

Ota keräle iänestykseh hengilölližystovestus,ezimerkikse pasportu,hengilökarti libo ajokarti.
1.Ozuta hengilölližystovestus valličusvirguniekale.
Virguniekku tarkistau sen da andau sinulles iänestyslipun.

2.Mene iänestyskoppih.
Kirjuta iänestyslippuh selgieh sen ehtoitetun noumeru, kudamua iänestät.
Älä kirjuta iänestyslippuh nimidä muudu.

3.Taita iänestyslippu keskel.

4.Tule järilleh valličusvirguniekan luo.
Häi panou pečätin iänestyslippuh.

5.Pane oma iänestyslippu valličusurnah.

Iänestä europarluamentuvalličuksis!
Täs ezittehes sanellah selgokielel iänestämizes da europarluamentuvalličuksis 2019.
Ližiä tieduo valličuksih näh:
vaalit.fi
eurovaalit.euselkokeskus.fi
Voit kyzyö valličuksisja iänestämizes sežo oigevusministerstvan palvelunoumeras 0800 9 4770

Selgoeziteh internetaspäi

Fotokuva: Wikipedii

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *