Milan perehen päivä on ilmeštyn vienankarjalakši

Kiäntäjän šanani

Šain ehotukšen kiäntyä Milan perehen päivä -kirjan vienankarjalakši alkušykyšystä 2018. Kirja on alkuperäsešti kirjutettu livvinkarjalakši ta kirjan kuvituški on kirjuttajan, Maria Kähärin, ta hänen tyttäreh luatima. Še on tarkotettu lapšilla ta aikuhisilla yhtehisekši luvennakši. Kirjan luatija iče pakajau lapšieh kera karjalakši ta tietäy hyvin, mimmoista luventamaterialie karjalankieliset lapšet tarvitah. Meijän pereheššä kotikielenä on niisi karjala, vienankarjala. Marian lapšet kašvetah livvinkarjalan pakasijina, meijän poika tuaš on vienankarjalaini pälpättäjä. Kahen perehen karjalankieliset lapšet jo tunnetah toini toistah. Myö vanhempina ollešša tiijämmä, kuin lapšen on tärkie šuaha muamonkielen lapšišeurua. Šentäh kuot’t’elemmaki šilloin toičči viettyä aikua yheššä, jotta lapšet šuatais paissa keškenäh karjalakši.

Olen šillä kannalla, jotta kaikkie karjalan eri murtehilla kirjutettuja kirjoja ei pie kiäntyä murtehešta toiseh. Mieleštäni ois tärkie ruveta opašteliutumah lukomah niisi toisillaki omankielen murtehilla. Ka kuiteski šuoššuin kiäntämäh tätä kirjua vienankarjalakši šemmosešša toivošša, jotta ne vähäiset karjalan kielen eri murtehilla pakasijat lapšet paremmin piäštäis yhteh. Jotta yhtä ta šamua kirjua lukien hyö tiijuššettais toini toisen murtehen ta šillä šamalla šuatais karjalan kieleštä enämpäisen tietuo. Šamoten kašvau šanavarašto ta tietämyš, jotta kaikin myö olemma yhtä ta šamua karjalan kanšua.

Teksti: Olga Karlova

Kirja makšau 15 euruo. Šen voit tilata Karjalan Kielen Šeuran internettikaupašta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *