”Kummalliset hiät” piettih Kalevalašša

Kalevalan kylä šijaiččou Venäjän Karjalašša Keški-Kuittijärven pohjoisrannalla melko loittuona šuurista kaupunkiloista. Koštamukšeh Kalevalašta on noin 150 kilometrie matkua ta melkein šamanpituni matka on Vienan Kemihki. Kalevala on Kalevalan piirin hallinnollini keškuš, missä nykyjäh eläy noin 4000 ihmistä. Oman Kalevala-nimeh kylä šai vuotena 1963. Ennein šitä kylän nimi oli Uhtuo.

Männä pyhänäpiänä Kalevalan kulttuuritalon šuureh šalih keräyty äijän rahvašta. Kyläläiset ta kylän vierahat keräyvyttih kaččomah Kalevalan kanšanteatterin uutta karjalankielistä näytelmyä. Rahvaš aina šuurella innoššukšella vuottau Kalevalan kanšanteatterin näytelmie. Juuri nämä näytelmät taritah ihmisillä mahollisuš unohuttua kotiruavot ta čukeltua teatterimuajilmah.

Kalevalan kanšanteatterin uuši Kummalliset hiät -näytelmä pohjautuu enklantilaisen Hawdon Robinin näytelmäkirjutukšeh, kumpasen teatterin johtaja ta ohjuaja Valentina Saburova on kiäntän vienankarjalakši.

Kummalliset hiät
Kuvašša: Kalevalan kanšanteatterin artistat ta Valentina Saburova

Kulttuuritalon šuuri šali oli melkein täyši rahvašta. Šiinä kuulu karjalankielistä ta venäjänkielistä pakinua. Yhtäkkie valot šammuttih ta šali hilleni. Verhot avauvuttih, ta kaččojien ieššä oli kakši huonehta. Toisešša huonehešša šeiso šuuri vualienruškie parišänky. Šiinä šänkyššä oli kakši ihmistä: Bill, kumpasella kahen tunnin piäštä ollah hiät, ta kaunis nuori naini Judy, kumpaista šillä hetkellä Bill ei muistan. Vähän ajan piäštä huoneheh tulou Tom, Billin yštävä. Ta šiitä huoneheh tulou vieläi Billin moršien Mona. Koko näytelmän aikana Bill ta Judy yritettih peitellä totutta, ka lopušša valehtelijat jouvuttih kertomah totuven kaikilla. Täh mieltä liikuttava näytelmä ei loppun.

Näytelmä piti kaččojat koko ajan jännitykšeššä, a loppu oli ihan vuottamatoin. Tapahtumat kehityttih hyvin ruttoh, jotta kaččojilla ei ollun aikua ikävöimäh. Voipi šanuo, jotta šalissa nakrettih melkein koko näytelmän ajan. Kalevalan teatterin artistat ollah tovella nerokkahat. Neki, ket ei malteta karjalan kieltä, mielihyvin käyväh kaččomašša teatterin näytelmie. Esitykšen lopušša kaččojat räpyteltih artistoilla ta šalista moničči kuulu ”Bravo!”.

Kummalliset hiät
Kuvašša: Mona (Irina Elovaara), hotellin šivuoja Julie (Al’ona Kislitsina), moršiemen muamo Betti (Galina Remšu), Tom (Ivan Lesonen), Judy (Margarita Ahokas) ta Bill (Sergei Aničkin)

Tämä ei ollun näytelmän tavallini enši-ilta. Tašan 60 vuotta takaperin Kalevalan teatteri šai kanšanteatteri-arvonimen. Tämän kunnivokši Kalevalan kulttuuritalolla oli järješšetty näyttely, kumpani kerto teatterin pitäštä istorijašta.

Vuotena 1924 lähellä Uhtuota, Myllykošella, Uhtuon kešäpruasniekkua varten oli järješšetty teatteri. Lavana oli nurmikko, a kaččojat issuttih kallivolla. Šilloin esitettih Karjalaisie häitä. Teatteritoiminta oli šuosittu Uhtuolla. 1920-luvun lopušša oli muovoštun šuuri teatterin harraštajien joukko, kumpaseh kuulu noin 50 ihmistä. Teatteritoiminta kiehu Uhtuošša ta vuotena 1959 teatteri šai kanšallisen teatterin arvonimen. 1970-luvulla teatterin elämä hilleni noin kymmenekši vuuvvekši. Vuotena 1981 teatterin johtajakši tuli Valentina Saburova, ta teatterin elämäššä alko uuši vaihe.

Nykyjäh teatteri on kokonah karjalankielini – kaikki näytelmät esitetäh vain karjalakši. Esitelmät vienakši kiäntäy teatterin johtaja ta ohjuaja, Karjalan anšijoitunut kulttuuriruataja, Valentina Saburova. Vuotena 2018 näki päivänvalon Uhtuon katrilli -kirja, kumpasen kanšiloih on pantu 10 karjalankielistä näytelmyä, mit oli valmistan Valentina Saburova.

Kummalliset hiät -nytelmän jälkeh teatterin artistoilla juattih palkintoja, kerrottih onnittelut, lahjotettih kukkie ta potarkkoja. Paikallini järještö Uhut-šeura myönti jokavuotiset palkinnot parahilla artistoilla. Šemmosiksi tänä vuotena tultih Ivan Lesonen ta Galina Remšu.

Jokahini Kalevalan kanšanteatterin näytelmä on muasteritevoš! Oraškuun 25. päivänä Kalevalan kanšanteatteri esiintyy Petroskoissa ta šiitä Priäšäššä. Tulkua tervehenä kaččomah Kalevalan kanšanteatterin näytelmie!

Teksti: Irma Aleksejeva
Kuvat: https://vk.com/severnyeberega

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *