Ven’an laiduhierus kuuluu kominkielisty rokmuuzikkua ‒ ”Tahton, ku meijän kieli ei unohtu”

Koillis-Europan loittozimas čuras kazvatetah lapsii komin kielel. Nuorien vahnembien mieles kieli on heijän oman pienen rahvahan piättäjän tärgei kyzymys

1024px-Komi_in_Russia.svg
Pomozdinon hieru Komin tazavallas on yksi vähembistökielien tugikohtis Ven’al, ku sie joga päiviä käytetäh harvinastu kieldy. Komin kielel vie on mahtuo, hos Ven’an valdukul’tuuru varaittau.
Hierun oma rokjoukkoveh Bord libo siibi ozuttau muuzikkua enimite komin kielel. Joukkovehen jäzenen Vladimir Kozlovečan mieles komin kieli on leviembi da ilmekkähembi migu ven’a. Samua mieldy on hierun kirjastonhoidai da runoloin kirjuttai Ksenija Karmanova.
‒ Minun runot ruatah kuitah parembah komin kielel. Minul ei pie ehki eččie loppurifmua, rounoku kentah sanelis niilöi minun puoles, häi kuvuau da ližiäy, ku komin kul’tuuru pellastuu vai, ku kieldy käytetänneh kois da sidä opastetanneh sih lapsii.

 

Pomozdinon hierun škola on yksi nenga kymmenes komilazes školas, kudamas taritah opastustu sego opastusmaterjualua komin kielel, hos zakonan mugah vähembistökieline opastus on omatahtostu. Täh školah kävyy Vladimir Kozlovečan da hänen akan Valentina Blanovan poigu Ljova, kudamua kominkielizien tekstoin lugemine ei ihan interesuičče, ga muamo käsköy händy harjoittelemah.

‒ Tahton, ku meijän kieli ei unohtu, vaiku elämmö da käytämmö sidä, Blanova smiettiy.
Kozloveč da Blanova kazvatetah L’ovua da päivykodi-igästy Taisija-tyttyö kaksikielizikse.
Kozloveč ičegi muuttau kebjieh kielen komin kieles ven’akse da vastukarai. Häi pagizou mollembil kielil ilmai aksentua, hos on selgei kudai niilöis on rakkahembi.

 

Pomozdinon kul’tuurutaloin čardakal on Bordan harjoittelupaikku. Joukkovehes ozutellah Vladimir Kozlovečan ližäkse Valentina Blanova, Andrei Gluhanič da Ksenija Gluhanič, Anrdein akku.
‒ Duumaičemmo mollembil kielil, ga kois pagizemmo ven’akse. Sanon Ksenijale, minul koskou piäh, ku pagizen komin kielel, Andrei Gluhanič sanou, ga nägöy, ku häi ei ole tozissah.
Muzikantoi yhtistäy joukkovehen ližäkse rakkahus kodialoveheh.
‒ Komin kieli on oza meidy, Andrei Gluhanič sanou.
Da sit on aigu ruveta harjoittelemah.Vladimir Kozloveč tahtou ozuttua omassah dovarišan Ksenija Ivanovan sepitetyn meloudien. Valentina išköy barabuanukeppizet yhteh kolme kerdua, da soittamine algau.
‒ Midä roihgi, älä tuskiče mennyzii aigoi. Meil pidäy eliä da duumaija tuliedu aigua. Kirkahat duumat mieles, pajattau Vladimir.
Lähteh: Yle uudizet, Marjo Näkki

Fotokuva: Wikipedii

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *