Rahvahallizil kielil pidäy suaja nägyö!

Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien evustajien nevvosto käzitteli rahvahienvälizen alguperäzien rahvahien kielien vuvven ohjelmua. Vuvvennu 2019 karjalan, vepsän da suomen kielet nävytäh enämbän Karjalas.

 

Karjalankieliset kyltit
Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien nevvoston evustajat tahtotah vie enämbän suomen- da karjalankielizii ozuttimii

Tulii vuozi on sanottu rahvahienvälizekse kandurahvahien kielien vuvvekse. Mennyt nedälil Karjalan halličukses piettih tämän vuvven jälgimäine Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien evustajien nevvoston istundo. Istundos käziteltih rahvahienvälizen alguperäzien rahvahien kielien vuvven ohjelmua.
‒ Kandurahvahien kielien vuozi algau 28.pakkaskuudu 2019. Karjalas se algi jo 4.ligakuudu, ku Petroskoil avattih tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien meediikeskus, nevvoston jäzen, Yhtistynnyzien kanzukundien alguperäzien rahvahien oigevuksien azientundii Aleksei Tsykarev sanou.
Ohjelman mugah vuvvennu 2019 Karjalas järjestetäh 27 tapahtumua rahvahallizien kielien hyväkse. Nevvoston jäzenet tahtotah, ku karjalan, vepsän da suomen kielet roitah endisty enämbän nägyjikse Karjalas.
‒ Olis hyvä käyttiä rahvahallizii kielii eri tuottehien merkiččemizis, ku turistah kiinnitettäs mieldy dieloh. Nygöi on karjalankielizien tuottehien nimis ošipkua. On tärgei, ku rahvahankielien azientundijat kačotah kai nimet da kohendetah ošipkat, Karjalan piämies Artur Parfentšikov aksentiiruiččou.
Ošipkat kohendettavakse
Vuvves 2006 algajen karjalazien da vepsäläzien eländykohtien nimet on pandu ozuttimih kui ven’akse muga i vepsäkse libo karjalakse.
Moizet karjalankielizet ozuttimet ollah Priäzän, Louhen da Anuksen piirilöis i muijalgi Karjalas. 88 ozutindu on jo luajittu. Hankeh jatkuu sežo tulien vuon.
‒ Vuvvennu 2006 Petroskoil jullattih Karjalan paikannimien luvettelu. Tänä vuon luvetteluh on luajittu kohendukset. Tulien vuon nägöy päivänvalgien uvvistettu luvettelu. Sen voit löydiä Internetaspäi. Tämä luvettelu kebjendäy ozuttimien luadimistu, Karjalan rahvahallispoliitiekan ministru Sergei Kiseljov sanou.
‒ On tärgei, ku karjalan- da vepsänkielizii paikannimii translitiiruittas ozuttimis nämmien kielien kielioppisiändölöin muga, Kiseljov aksentiiruiččou.
Ven’an valdivollizen standartan mugah paikannimet translitiiruijah anglien kielen siändölöin mugah.
Lähteh: Margarita Pehkonen, Karjalan Sanomat
Fotokuva: Margarita Pehkonen, Karjalan Sanomat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *