Karjalan kielen da kul’tuuran elvytyshankeh on allettu

 

Capture_elvytyssivusto1

Karjalan Kielen Seuru on alganuh kevätkuun 2018 allus karjalan kielen da kul’tuuran elvytysohjelman. Hankeh todevutetah parluamentan annetun miärydengan turvin.
Vuvven 2018 hankehes on äijy toimindua Suomen eri čuris Vuvven tärgevin projektu on karjalan kielen školaopastandan algamine dai opastuksen kehittämine nygyaijan vuadimuksien mugazekse. Školaopastamizes käytetäh alovehellizien opastajien ližäkse sežo loittonopastamistu da kierdäjii opastajii. Nämmä voijah olla školien ližäkse opastus sežo kois, ildupäivykerholois da vällänaijan kerholois.
Školaopastandan ližäkse Seuru andau tugie lapsien kielenopastumizeh sežo moneh muuhgi tabah. Ku alovehel ei täydyne karjalazii perehii opastusjoukon perustamizekse, perehien lapsile opitah hommata kodi- libo loittonopastustu. Seuran piämiäränny on perustua karjalan kielen opastusjoukkoloi sežo päivykodiloih. Vahnembat da alovehellisyhtistykset maltetah iče hommata hos suovattoin ruadajii kieli- libo muuzikkukerholoi. Alovehellizis kirjastolois ruadajien lugumentoroin suarnoin luvendua voijah tulla kuundelemah kui nuoret mugai vahnatgi. Lugumentortoimindu on helpo organizuija, da sendäh kentahto voibi panna alguh toimindan omas kodikunnas.
Karjalan Kielen Seuru andau tugie sežo aiguzien kielenopastumizeh moneh tabah. Piämiäränny on ezimerkikse luadie ližiä karjalan kielen kerholoi pravoslaunoin prihodan yhtevykseh. Seuru avvuttau sežo alovehellizii karjalazii yhtistyksii aiguzien paginkerholoin organizuičendas. Kieldy maltajii da vaste algajii pagizijoi yhtistetäh muga sanottuloin muasteri-opastui -puaroin avul. Vahnembiigi karjalaizii ei ole unohtettu, konzu sežo hoidolaitoksih perustetah paginkerholoi. Eriluaduzet taidoezitykset viritetäh ijäkkähembien karjalazien elostu laitoksis da kodilois. Vauhtis on ližäkse ystävytoimindua eri karjalazien sugupolvien välile. Nuoret da ijäkkähembät karjalazet suajah vastavuo toine toizenke muun keskes Buaban perti -tapahtumis.
Elvytystoimindah näh luajitah monenluadustu julgavuo enne kaikkie pravoslaunoloin prihodoin jäzenien käyttöh, onhäi suurin vuitti pravoslaunoin kirikön jäzenis omal identitietal karjalazii. Tulos on sežo monii tiedokirjoi, karjalankielisty kaunehkirjallizuttu, iänikirjoi, uuzii Muumi-kirjoi dai perusškolan karjalan kielen opastuskirjan ruado-oza. Seura julguau ohjavoloi da vihjavuksii kielen elvytykseh näh kui verkos muga i painettuloinnu versielöinny. Omassah tugimaterjualat suajah karjalazet perehet, alovehellizet seurat da kerhot i karjalan kielen opastajatgi. Sähköllizet materjualat ezimerkikse ohjavotetratit da uvvet opastusmaterjualat jullatah seuran uvves avvonazes verkokirjastos, kudaman adressi on www.karjal.fi/avoinkirjasto
Seura piästäy ilmah kirjallizuon ližäkse muudugi nygyaigastu, juuri karjalazien taidolijoin luajittuu taiduo. Valmistumas on muun keskes monitaijolline plastinkalekirjutanduprojektu Runoloi. Vuotettavis on sežo ezimerkikse karjalastu sarjukomiksutaiduo, videoloi da kul’tuurutapahtumii. Nurmeksen Bomban karjalazen kylän Solovei (Satakieli) -keskuksen ruandu algau keviäl 2018. Keskukses järjestetäh karjalan kielen da kul’tuuran opastamistu aiguhizile sego monipuolistu karjalastu taidotoimindua.
Projektan tärgevimii ruadoloi on tiijoitustoimindan luadimine tevokkahembaks karjalazien dai muungi rahvahan keskes Seura oppiu löydiä uuzii kohtujoukkoloi, ezimerkikse karjalazien järjestölöin da prihodoin toimindan ulgopuolel olijoi karjalazii dai muahmuuttajii karjalazii.
Hankehes ruadau yksi täyzipäiväine ruadai, koordiinuattoru Heini Karjalainen. Hankeh andau ruaduo tulevazuos vällile ruadajile, ezimerkikse opastujile sego opastajile i tutkijoile. Karjalan kielen da kul’tuuran elvytändän todevumine vuadiu yhtelläh karjalazen yhtehistön omua aktiivizuttu dai moniluguzien omatahtozien ruaduo da ponnistuksii. Karjalan Kielen Seura toivottaugi tervehtulluzikse kerale projektah kai kieleh da sen elvyttämizeh mieldy kiinnitännyöt karjalazien seuroin jäzenet, karjalazet perehet, rahvahanopistoloin da yliopistoloin opastujat, opastajat, tutkijat, poliitikat, piättäjät sego kai, kudamien syväin sykkiy karjalakse!
Hyväl mielel otammo vastah hyvii elvytykseh liittyjii idejoi. Yhtevytty voibi ottua projektan koordiinuattorah libo seuran sekretarih Pertti Lampeh.
Yhtevystiijot:
Koordiinuattoru Heini Karjalainen: tel. 044 989 9544, s-poštu heini.karjalainen@karjal.fi
Karjalan Kielen Seuran sektetari Pertti Lampi: tel 0400 246 266, s-poštu pertti.lampi@gmail.com
Heini Karjalainen

Projektah näh on perustettu kodisivut, kudamih piäzet tunnustumah täs: www.karjalanelvytys.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *