Tiemuvuozi tuou kul’tuuruperindön ozakse argie

2018 kulttuuriperintovuosi

Europan liitto on sanonut vuvven 2018 Kul’tuuruperindön europpalazekse tiemuvuvvekse. Tieman mugah stimuliiruijah kaikkii tunnustumah kul’tuuruperindöh da ottamah sen ozakse omua argie. Vuvven piätiemannu Suomes on Ozanotto kul’tuuruperindöh. Tiemavuvven avuajazii vietettih Helsingis 19.1.
Tiemuvuvven avul tahtotah kohendua ristikanzoin mahtollizuttu tavoittua kul’tuuruperindyö da ližätä sit liittyjiä ozanottuo. Yhtehisty perindyö voijah olla ezimerkikse ezinehet, rakendukset, muuttunuot da muovaillut landšaftat, kerdomukset, pajot, tavat.
‒ Kul’tuuruperindö andau välinehet ozuttua, mittumat dielot meidy yhtistetäh, tovesti tiemuvuvven avuajazis paissuh europpa-, kul’tuuru- da sportuministru Sampo Terho.
‒ Kul’tuuruperindön avul opastummo kiinnittämäh mieldy toine toizien erilazuoh, arvostamah sidä i lövvämmö ristikanzois yhtehiziigi piirdehii. Suomelazinnu yhtymmö tiemuvuodeh meijän omien rahvahallizien da tärgielöin piirdehienke.
Ministru Terho aksentiiruiči, ku tiemuvuozi tuou nägövih sežo kul’tuuruperindöh liittyjii talovehellizii, yhteiskunnallizii da ekolougizii mahtollizuksii da niilöin kestäjiä käyttämisty.
‒ Kul’tuuruperindö on monimuodozen yhteiskunnan voimuvara. Kul’tuuruperindö miärittelöy jogahizen alovehen identitietan, se nostattau vedovoimua da kohendau eloksenluaduu ruadajen sežo eloi-igäzen opastundan välinehenny. Konzu kultuuruperindö säilytetäh, sih luajittulois investiiruičuksis voibi roita enämbäl myödäzii tuloksii kui alun perin maltettih duumaija.
Tiemuvuvven tavoittehii miäritelläh kul’tuuruperindöj liittyjät tuorehet strateegiet da sobimukset, kui Europan nevvoston kul’tuuruperindostrategii da Suomes vuvven lopul hyväksytty Faron ylehine sobimus. Europan nevvoston keviäl 2017 julgi suatettu europpalazen kul’tuuruperindöstrategii kannattau hyvin hallindon käytändölöi sego ristikanzoin da kollektiivoin yhtymisty kul’tuuruperindön miärittelyh da hoidoh. Faron sobimuksennu tunnettu Europan nevvoston ramkusobimus aksentiiruiččou ristikanzoi kul’tuuruperindöle annettuloi merkičyksii, sego heijän omua välii omassah kul’tuuruperindöh da -ymbäristöh.
Lähte: Opastus- da kul’tuurunministerstvan verkosivut
Fotokuva:Europan komissien verkosivut
Ližätieduo tiemuvuvves: www.kulttuuriperintovuosi2018.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *