Hyviä Vierestiä!

kolme kuningasta

Konzu Iisus rodiihes Juudien Viflejemas suari Irodan aigah, Jerusalimah tuldih päivännouzupuolen tiedäjät. Hyö kyzyttih: ”Kus on se jevrelilöin suari, kudai on vaste rodinuhes? Myö näimmö, kui hänen tiähti nouzi taivahale, da tulimmo kumardamahes hänele.” Tämän kuultuu suari Irodu pöllästyi, i hänenke pöllästyi kogo Jerusalim. Häi keräi kaikkii ylimäzii pappiloi da käskystönopastajii da kyzeli heil, kus messiel pidi rodiekseh. ”Juudien Viflejemas”, sanottih hyö, ”sikse ku muga on kirjutettu Jumalan sanankandajan kniigas:
‒ ”Sinä Juudien Viflejem, nikui et ole pienin Juudien valdumiehien joukos, sinus lähtöy piämies, kudai kaččou da vardoiččou minun rahvahan Izrail’an.”
Sit Irodu kučui peitoči tiedäjät iččeh luo da tiijusteli tarkazeh heil, kozu se tiähti tuli nägevih. Sit häi käski heile mennä Viflejemah. ”Mengiä sinne”, häi sanoi ”tiijustelkua hyvin kai sih lapseh näh. Konzu lövvättö hänen, tuogua minule viesti, ku minägi voizin mennä kumardamahes hänele.” Suarin sanoin kuultuu tiedäjät lähtiettih matkah, i tiähti, kuduan hyö jo ielpäi nähtih nouzemas taivahale, matkai heijän ies. Konzu tiähti tuli sen kohtan piäle, kus lapsi oli, se azetui sih. Miehet nähtih tiähten, heidy valdai suuri ihastus.
Matfei 2:1‒10
Biblii lapsile, karjalakse on kiändänyh Zinaida Dubinina
Fotokuva: Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *