Raportu vähembistökielekse pagizijoin tilandehes Ispaanies

ELEN (The European Language Equality Network) on andanuh YK:le raportan syrjindäs da hyökkävyksis, kudamat ollah suundavuttu vähembistökielikse pagizijoih Ispaanies aiguvälil 2007–2013. Tämänluaduzii tapahtuksii on olluh 40 kataluanikse pagizijoin alovehel, a kai zakonattomuot ei nikonzu tulla julgi.

Enämbi kui 80 % kaikis tapahtuksis löydyi järjestölöis, kudamat ollah rippujat Ispaanien halličukses. Moine azie on ylen paha, ku Ispaanien halličuksen vastuol on valdivon zakonoin kaččomine, ičehallindon piätökset da Ispaanien allekirjutetut i lujendetut rahvahienvälizet sobimukset, kudamis kielletäh syrjindy kielen perustehel. Kataluanikse pagizijat kanzalazet ollah sit vaigies tilandehes, ku hyö voijah raportoija heih suundavunnuos syrjindäs vaiku nämmien värinkäyttäytymizien johtajile.

Raportas tovendetah, ku Ispaanien virguniekat ”rohkatah sovinistazih nägökanduloih libo aivengi suorah tirpetäh niilöi” Oigevuttu ei sit enämbi eččitä kodimuan vihamielizis suudozualois, vai zualobat vietäh ECtHR:h, ECJ:h libo toinah Haagih.

Lähte: ELEN

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *