Tervehtulemua tuaste paginpertih!

Terveh! Tule meile juomah čuajuu-koufeidu da tarattamah karjalakse sego kižuamah Sellitä sana -kižah. Kai karjalan paginluavut ollah pättävät! Paginperti on avvoi pyhänpiän 20. pakkaskuudu 17–19 aigah. Adressi on Ylävalgamokadu 7 / Yläsatamankatu 7 Jovensuu.   Timoi

Karjalazus 2000-luvul

SKS,Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hankeh, sego Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historia ja muistamisen kulttuurit -hankeh järjestetäh mustotiedokerävyksen karjalazuos 2000-luvul. Kerävykseh näh voit välläh sanella sinun da perehen i yhteizön karjalažuos. Kirjutusluadu sežo on välly.   Ku kirjutat, voit käyttiä ezimerkikse nämii tiemoi: perehtagaperä, pagolažus da siirdolažus, nygykarjalažus da nuoret linnukarjalažet, yhtistysruado, midäbo karjalažus sinule merkiččöy, mittuine… Luve ielleh Karjalazus 2000-luvul

Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on suurennuh

Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on vuitti Karjalan Kielen Seuran allettuu Karjalaine Škola -programmua. Eksperimentu suureni loppusygyzyl, konzu seuru sai uvven karjalan kielen opastajan, jovensuulazen Elena Kurren. Opastettavannu hänel on enzimäzes kluasas opastui Sina Burtsoff, kudamal omas kodilinnas Helsingis ei vie ole oigevuttu da mahtuo suaja karjalankielisty opastustu. Sinan tuatto Ari Burtsoff on paissuh Sinale karjalakse jo… Luve ielleh Karjalan kielen loittonopastuseksperimentu on suurennuh

Kirjoin alendusmyöndy jäzenih näh

Karjalan Kielen Seuru tahtou palkita omii aktiivizii jäzenii andamal heile 30 protsentan alenduksen seuran jullattulois kirjois. Omassah jäzenmakson maksanuot jäzenet voijah nygöi tilata kirjoi alendettuh hindah Kirsti Karhizel Jovensuun toimistospäi: tel.+35844 500 2215 libo kirsti.karhinen@karjal.fi.  Huomua  tämä: verkolaukan kauti et voi suaja alendustu. Kirjoin alendusmyöndyaigu on pitky. Se algau tänäpäi da jatkuu ihan 28.2.2019 suate.… Luve ielleh Kirjoin alendusmyöndy jäzenih näh

Karjalan kieldy Kalliolas

Kalliolan rahvahallisopistol (Sturenkatu 11, 00510 Helsingi) pietäh 15.1‒9.4.2019 24 urokan piduhine vienan karjalan jatkokursu Opastustu on joga tossargie 17.00‒18.30 aigah kluasas 7. Opastajannu kursal on Ekaterina Kuzmina. Kursu on niilöih näh, kudamat jo maltetah karjalan kielen perustehet, ga tervehtulluot kerale ollah kai karjalan kieleh da kul’tuurah mieldy kiinnitännyöt.   Kul’tuurudielolois käzitelläh karjalazii pruazniekkoi da perindehii,… Luve ielleh Karjalan kieldy Kalliolas

Karjalan kielen (livvinkarjal) algukursu

Tervehtulemua livvinkarjalan algukursale, kudai pietäh Karjaltaloil (Käpylänkuja 1) 9.‒10.2.2019. Kursal käytetäh opastajan materjualua: eriluaduzii tekstoi i ruadoloi, da verkoainehistuo (karjalankielizet uudizet da videot), sego tunnustutah karjalan kielen nygytilahdeheh i murrehjagoh. Opastajannu on Ilja Moshnikov Päivännouzu-Suomen yliopistolpäi . Kursan hindu on 150 euruo, ga Karjal-kartin omistajale 115 euruo. Hindah kuuluu murgin da ehtypäivykoufei mollembinnu päivinny.  … Luve ielleh Karjalan kielen (livvinkarjal) algukursu

Valgo

Šupahtus minun korvah da silmät minun (toinah i hänen) nähtäh kuldazen vallon, rounoku vezivärilöil mualatun, vähän reduhizen; vallon mis nägyy muzavakse mennyön oranževoin vivahtuksii, mitahto ruskiedu, maksankarvastu, kai lumenvalgieloi sugahii, hos heikkoloi. Ei se ole ylen kirkas eigo läpettäi, vähäzel se on varaittavu da sanella sit voi vaiku čuhkijen. Ga yhtelläh se on valgo kudaman… Luve ielleh Valgo

Hyviä Vieristiä!

Iisusan valattamine Sih aigah Izrail’an rahvas oldih Riiman muailmanvallan ual da vuotettih Messiedu, rahvahan Piästäjiä. Äijät kyzeltih: ”Ollougo neče Iivan uskaldettu Messii, Piästäi? ”No Iivan Valattai sanoi:”Minä valatan teidy viel ku ozuttua, työ jätittö riähkät da kiänyittö Jumalan puoleh, no minule jälles tulou toine, kudai on minuu vägevembi. Minä en päi hänen jalgoi jaksamah. Häi… Luve ielleh Hyviä Vieristiä!