Karjalan kielen seura
taival14

Taival-almanakku 2014

10,00 €

Almanakan kertomukset ja runot ovat kotoisin eri puolilta Karjalaa, jopa Tveristä asti on kirjoituksia lähetetty. Kirjoittajat ovat sekä nuoria että vanhoja. Heidän joukkoonsa mahtuu lukijoille jo tuttuja tekijöitä, mutta myös uusia on tullut mukaan. Runojen tekijöistä monet tuntevat Zinaida Dubininan, Aleksander Volkovin, L’udmila Gromovan (Barhatova) ja Tyyne Rugojevan. Uusia nimiä almanakassa ovat Maikki Bobina, Tamara Saveljeva ja Sergei Zaikov.

Taival-almanakku 2014
Verso-painamo
Periodika-julguamo, Petroskoi

Varasto loppu

Tuotekuvaus

Verso-painamo
Periodika, Petroskoi
Almanakan kertomukset ja runot ovat kotoisin eri puolilta Karjalaa, jopa Tveristä asti on kirjoituksia lähetetty. Kirjoittajat ovat sekä nuoria että vanhoja. Heidän joukkoonsa mahtuu lukijoille jo tuttuja tekijöitä, mutta myös uusia on tullut mukaan. Runojen tekijöistä monet tuntevat Zinaida Dubininan, Aleksander Volkovin, L’udmila Gromovan (Barhatova) ja Tyyne Rugojevan. Uusia nimiä almanakassa ovat Maikki Bobina, Tamara Saveljeva ja Sergei Zaikov.

Almanakan teema on runonlaulajat, sillä runonlaulaja Jussi Huovinen täytti huhtikuussa 90 vuotta ja Santra Remšujevan syntymästä on kulunut 100 vuotta. Siksi almanakassa on muitten kirjoitusten lisäksi Santra Remšujevan muistelmia ja Markku Niemisen kertomus Vienan uarrehlippahilla, joka kuvaa Remšujevan suurta kyvykkyyttä laulujen ja tarinoiden taitajana. Valentina Mironovan Jälgimäine runonpajattai kertoo Jussi Huovisen elämästä.

Taival-almanakku 2014
Verso-painamo
Periodika-julguamo, Petroskoi
Almanakan kerdomukset da runot tullah eri puolil Karjalua, daže Tverisspäi on kirjutuksii työnnetty. Kirjuttajat ollah kui nuorii muga i vahnoi. Almanakas on lugijoile jo tuttavien luadijoin tekstoi, a uuziigi on keral. Runoloin kirjuttajis monile tuttavii ollah Zinaida Dubinina, Aleksander Volkov, L’udmila Gromova (Barhatova) da Tyyne Rugojeva, a uuziigi on: Maikki Bobina, Tamara Saveljeva da Sergei Zaikov.
Almanakan teemu on runonpajattajat, ku runonpajattai Jussi Huovizele täydyi sulakuus 90 vuottu da Santra Remšujevan roindas on mennyh 100 vuottu. Sentäh almanakas on muuloin kirjutusten lizäkse Santra Remšujevan mustelmii da Markku Niemisen kerdomus Vienan uarrelippahilla, kudamas voi lugie, ku Remšujeval ylen hyvin oldih mustos monet suarnat da pajot. Valentina Mironovan Jälgimäine runonpajattai kerdou Jussi Huovizen elokses.