Karjalan kielen seura
Ahtia2

E.V. Ahtia: Karjalan kielioppi II Johto-oppi

10,00 €

Skanneroi, latoi ja toimitti: Martti Penttonen
Julkaisi: Karjalan Kielen Seura
Painoi: Kopijyvä, 2014

Kirjasta selviää millaisia johtimia voi erilaisiin substantiiveihin, adjektiiveihin sekä verbeihin liittyä ja miten ne niihin vaikuttavat. Teoksessa on noin 300 esimerkein varustettua johdinta. Johto-oppia voi käyttää myös sanavaraston laajentamiseen, ja kirjan lopussa on lisäksi aakkosellinen, hyvä sanahakemisto. Ahtia ei kuitenkaan kirjoita vain johtimista. Yhdyssanat saavat nekin oman lukunsa teoksessa.

E.V. Ahtia: Karjalan kielioppi II Johto-oppi
Skanniruičči, toimitti i lad’d’ai: Martti Penttonen
Ilmah piästäi: Karjalan Kielen Seura
Paino: Kopijyvä, 2014
Kniigas selgenöu mittuzii johtimii voi eriluaduzih substantiivoih, adjektiivoih sego verbilöih liittyö da kui net niilöih vaikutetah. Tevokses on nenga 300 johtindu, kudamat ollah varustettu ezimerkkilöil. Johto-opin avul voi sezo helpoh kerätä uuzii sanoi, da kniigan lopus on lizäkse hyvä sanasto. Ahtia ei yhtelläh kirjuta vai johtimis. Yhtyssanoilegi on tevokses oma lugu.

(Tuote)Osastot: ,

Tuotekuvaus

Skanneroi, latoi ja toimitti: Martti Penttonen
Julkaisi: Karjalan Kielen Seura
Painoi: Kopijyvä, 2014

Kirjasta selviää millaisia johtimia voi erilaisiin substantiiveihin, adjektiiveihin sekä verbeihin liittyä ja miten ne niihin vaikuttavat. Teoksessa on noin 300 esimerkein varustettua johdinta. Johto-oppia voi käyttää myös sanavaraston laajentamiseen, ja kirjan lopussa on lisäksi aakkosellinen, hyvä sanahakemisto. Ahtia ei kuitenkaan kirjoita vain johtimista. Yhdyssanat saavat nekin oman lukunsa teoksessa.

E.V. Ahtia: Karjalan kielioppi II Johto-oppi
Skanniruičči, toimitti i lad’d’ai: Martti Penttonen
Ilmah piästäi: Karjalan Kielen Seura
Paino: Kopijyvä, 2014
Kniigas selgenöu mittuzii johtimii voi eriluaduzih substantiivoih, adjektiivoih sego verbilöih liittyö da kui net niilöih vaikutetah. Tevokses on nenga 300 johtindu, kudamat ollah varustettu ezimerkkilöil. Johto-opin avul voi sezo helpoh kerätä uuzii sanoi, da kniigan lopus on lizäkse hyvä sanasto. Ahtia ei yhtelläh kirjuta vai johtimis. Yhtyssanoilegi on tevokses oma lugu.