Vaihtaminen on helppoa!

Jo yli sata karjalankielistä on vaihtanut tähän mennessä äidinkielensä karjalaksi. Asiointikielenä säilyy suomi. KKS suosittelee karjalan vaihtamista omaksi äidinkieleksi. Vaihdon voi tehdä nykyään myös sillä perusteella, että katsoo kielen olevan osa omaa identiteettiään. Karjalan elvyttämisen kannalta on hyvin tärkeätä, että se esiintyy väestökirjanpidossa Suomessa puhuttujen kielten joukossa. Mitä suurempi on tilastoitujen karjalankielisten määrä, sitä paremmin saamme julkisia varoja kielemme elvyttämiseen ja kehittämiseen!

Asian voi hoitaa maistraatissa. Merkitään koodi 98 ja selväkielisenä merkintä karjala.
Internetissä vaihtaminen käy kaikista helpoimmin. Se onnistuu nettilomakkeella valitsemalla valikosta ylimmäinen eli ”kirjoitettuna alla” ja kirjoittamalla sitten alle karjala. Sivu löytyy täältä

Muistakaa kertoa asiasta sukulaisillenne, ystävillenne ja karjalaisyhdistysten jäsenille! Te, joilla on nettiyhteys, voitte hoitaa asian yhdessä seniorikarjalaisten kanssa, jolloin heidän ei tarvitse lähteä erikseen maistraattiin.