Karjalan kielen päivä 27.11.– On taas aika viettää kielemme omaa juhlapäivää. Viime vuonna päivä sai paljon julkisuutta useilla paikkakunnilla. Toivomme, että tänä vuonna sitä tulee entistä enemmän. Kielemme elvytys etenee vain, jos sen olemassaolo tiedetään. Viettäkää siis päivää yhdistyksessänne tai kerhossanne. Silloin voi myös liputtaa. Seuran sivuilla on myös e-kortti, jolla voitte toivottaa hyvää juhlapäivää sukulaisillenne ja ystävillenne.

tiedote

Karjalan kielen päivää vietetään ma 27.11. jo toista kertaa. Marraskuun 27. päivänä 2009 Tasavallan presidentti Tarja Halonen antoi asetusmuutoksen, jolla karjalan kieli tunnustettiin ei-alueelliseksi kansalliseksi vähemmistökieleksi. Siksi tämä päivä valittiin kielen juhlapäiväksi. Yksi maamme kolmesta kotoperäisestä kielestä sai odottaa tunnustusta harvinaisen pitkään. Erittäin uhanalaisen karjalan tilanne on kuitenkin sen jälkeen kehittynyt monin tavoin parempaan suuntaan. Suomen karjalankieliseen vähemmistöön kuuluu tutkijoiden mukaan 30 000 karjalaista, joista kieltä käyttää säännöllisesti 11500. Suomenkarjalaisten lisäksi joukossa on yli 3000 maahanmuuttajakarjalaista. Tämä vähemmistö on kooltaan toiseksi suurin kansallisista kielivähemmistöistä, joten kielen ja kulttuurin elvytys- ja kehittämismahdollisuudet ovat varsin hyvät.

Karjalan Kielen Seuran aloitteesta perustettiin vuonna 2009 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle karjalan kielen ja kulttuurin professuuri. Karjalan opiskelijoita on riittänyt koko ajan ilahduttava paljon. Monet heistä ovat ryhtyneet kielen tutkijoiksi, opettajiksi ja aktivisteiksi ja tuoneet näin huomattavan voimanlisän vähemmistön toimintaan.

Seura ja sen aktivistit ovat puolestaan organisoineet lisää kielen ja kulttuurin opetusta paikallistasolle ja taide- sekä muuta toimintaa eri ikäryhmille. Seuran päätoiminta-ajatuksena on järjestää nykyaikaista toimintaa nykyajan karjalaisille, luoda uutta taidetta ja kulttuuria rikkaan perinteen pohjalta ja tähdätä nimenomaan tulevaisuutta varten. Pelkästään karjalankielinen julkaisutoiminta on hyvin laajaa ja kieli uudistuu ja kehittyy koko ajan voimakkaasti. Karjalankielisillä on myös oma verkkolehti Karjal Žurnualu, johon karjalaiset voivat kirjoittaa millä karjalaisella murteella tahansa. Itsenäistä verkkolehteä ei muuten ole millään muulla kansallisella vähemmistöllämme.

Myös valtiovallan asennoituminen karjalaan on hiljalleen parantunut. Joulukuussa 2016 eduskunta hyväksyi määrärahan karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman käynnistämiseen vuodelle 2017. Tänä syksynä on parhaillaan käsiteltävänä ohjelman jatkorahoitus. Lainsäädäntöön karjalaa koskevia muutoksia ei ole monista yrityksistä huolimatta vielä saatu vuoden 2009 jälkeen kuin yksi ainoa. Vähemmistökielisten lehtien tukemista käsittelevään asetukseen lisättiin karjala vuonna 2014. Seuran tavoitteena on edelleen saada lisätyksi karjala perustuslain 17 §:ään ja useisiin muihin lakeihin. Kaiken kaikkiaan karjalankieliset voivat toisena karjalan kielen päivänä katsoa tulevaisuuteen paremmissa merkeissä kuin koskaan aikaisemmin.

Lisätietoja: Pertti Lampi p 0400 246 266 pertti.lampi@gmail.com

Karjalan kielen päivän kortti pdf-versiona ja juliste pdf-versiona

karjalankielenpaivia

juliste_web