Uudissanasto eteläkarjalaksi

Paavo Harakan eteläkarjalaksi kääntämää uudissanastoa,
käännetty Natalia Giloevan suomi–livvinkarjala-uudissanaston pohjalta.

A

aavikkotasku – kuivikkokivilindu

alppihiihtäjä – mägihiihtäjä

asutustilallinen – eländämuatilalline

aurinkomyrsky – päiväzenbauhu

B

bändi – bändi

E

eläkevakuutus – eläketugi

ennakkovaroitusjärjestelmä – ielpäivaroittamisjärjesselmä

ennaltaehkäisy – ennaldaessändä ∼ ennalpäiestämine

G

GPS-panta – GPS – kaglatunnissin

H

hansikaslokero – kinnasšokelo

HIV- tartunta –  HIV –tartunda

heittopaikka (koripallo) – lykkiändäkohta

hyydepato – jiäpado

hätäkatkaisin – hädäkatkažin

hätämajoitus – hädäeländäpaikka ∼ hädäeländäkohta

I

ilmansulkupaperi – ilmansalbuandabumuaga

irtisanominen – iärehtyönnändä

J

joulukauppa – rastavakauppa

julkisuus – julgižus

K

kala-aita – kala-aida

kalaportti – kalaveräjä

kalaväylä – kalahodu ∼ kalankulgukohta

kansanedustaja – rahvahanedustaja ∼ kanzanedustaja

kasvoton – rožatoin ~ ilmietöin

kehitysvamma, kehityshäiriö – kehitysniistiežys

kiinteistö – kiindehistö

kimmoisuus – kimmožus

kimppaomistaminen – yhesomistamine ∼ yhesomissanda

koirasusi – koirahukka

kolmiulotteisuus – kolmemiärähižys

kokoonpanolinja – yhtehkerävölinja ∼ kazahkeriändälinja

komentaja – komendaja

kotietsintä – kodiečindä

koulukiusaaminen – školamuakkuanda ∼ školassa muokkuanda

kuorimakone – kuorindakoneh ∼ kuorindamašina

kutusora – kudučuuru

kuulemistilaisuus – kuulendakerähmö

kärkihanke – kärgiprojekta

L

laskettelu – mägihiihto ~ čuruandahiihto

laskutus – čotaičenda

linkkimastot – yhtevysmastot

lomautus – lomallatyönnändä ~lomallatyöndämine

lukutaito – luguńero ~ luvendańero

lähete – työnneh

lähetin – työnnin

M

maailmanmestaruus – muailmanmuast’erižus

maailmanmestaruuskilpailut – muailmanmuast’erikižat

maasto – muasto

maataloustukihakemus – muatalohustugipakižus

mallasviski –idujauhoviski

muutoksenhakulautakunta – muutoksenluajindakomissio

mäski – mäski

N

nopeusvalvontakamera – vauhinkačondakamera

nousuväylä (kalojen) – kaloin nouzuhodu

nuohooja – trubačiistoi

O

oikaisupyyntö – oiguandapakičus

oirehoito – käržimyshoido ~ oirehoido

okakäpymänty – ogakäbymändy

P

paha sai palkkansa – pahan ruannasta paha i palkka

pappismunkki – pappismanuaha

paistopiste – paistokohta

paluumuuttaja – järillehtulija ~ järillehmuuttaja

panta (koiran) – koirankaglus

parisuhde – puaraväli ~ puaraelos

peukuttaa – peigaloija ~ peukuttua

puheenjohtaja – paginanvedäjä

puhemies (eduskunnan) – paginanjohtaja

R

radiotaajuinen – radiopuaksune

raideliikenne – raiživoliikendeh

rajavaltuutettu – rajavaldaniekka

rakennelma – rakennelma

reviiriyhteistyöryhmä – pezimisalovehyhesruadojoukko ~ reviiriyhesruadojoukko

rintalasta – rynnäsluu

rullalautailija – rullalaudailija

ruokatorvi – syömistorvi

ruoppaus – syvennys

S

saniteettitilat – saniteittitilat

seksinukke – seksitytti

sensaatiomainen – sensuatioluadune

seuraus – tulos

siansaksa – počinruočči

siltatyömaa – sillan srojindakohta

sisäinen turvallisuus – syväinturvalližus

siirtopäiväkoti – siirdopäiväkodi

skeittipaikka – skeittapaikka

soitelma – soitelma

sukupuolineutraali avioliitto – sugupuolineutraline venčallamänendä

susikyyti – hukkakyydi

susimies – hukkamužikka

synnytysosasto – lapsensuandaozasto

syntymäkieli – roindakieli

syyteharkinta – viärityskačonda

säkeisyys – rivillyžys

T

tietue – tiedoveh ~ tiedue

toimeliaisuus – ruadažus

tukinsyöttäjä – parrensyöttäjä

V

vaatekauppaketju – sobakauppaverkko

valkoposkihanhi – valgošokkahanhi

valokuvaamo – fotokuvuamo

varainhankintakampanja – d’engoineččokamppanja

vastavuoroisesti – vastavuoroh

vauvamuskari – yskäniekkoin muskari

viinapannu – viinakattila

vireystila – ravehustila

venäläistaustainen – veńalaslähtöne

Y

yhteisö – yhteižö