Santtu Karhu & Talvisovat: Pahoin brihoin pajatukset

1. Armoittoman lapsen uni

Kedä myvvittäy, ga silgi kukki muniu
Kedä suvaijah, sidä ämmätetäh
Endizelleh armoittoman lapsen uni
Kovan ozan alužimel on pieluksettah

Vähä armuo on pohjan tuules
Vie vähemb’ armuo on emindimäs
Toračus perehes lapsel opastujes
Viha ainos mieles, kivi on käis

Mindäh pahal tuulel suures mieros lapsut ollou
Jogo nivottih dai hivottih kovažimel
Mindähbo kylläine ellendiä ei voi
Nälgähizen pitkii unii alužimel…

2. Keldaine kuu (mp3)

Karaoke karjalakse: Keldaine kuu (www)

Varačun jället on sie, kus on rohkien luut
Sammal kallivoh tartuu, kus on kuattu kai puut
Pedäi yksinäh seizou, louhel ei, ei kuadunuh
Ga linduloin laulupuukse piduhuttah ei päinnyh

Kivel dai puul, tulen vellil, taivas viškuau tuleniškuu
Poijat kiänytäh tuattoloin kalmoih sellin –
kivi ei pala, ga ei kazva puu…
Liikkumatoi kallivo, kolot kui tuhandet suut…
Yksinäzen hongan juures
On pienen rahvahan luut…

Kivel dai puul, tulen vellil, taivas viškuau tuleniškuu
Poijat kiänytäh tuattoloin kalmoih sellin –
kivi ei pala, ga ei kazva puu…
Liikkumatoi kallivo, kolot kui tuhandet suut…
Yksinäzen hongan juures
On pienen rahvahan luut…

3. Regipajo (mp3)

Karaoke karjalakse: Regipajo (www)

Minä val’l’astan tulizen hevon koivuzen korjazen edeh
Jovvun unohtamah mečän vevon, hevon ragaičen armahalluo

Pajuo jorkotan udžvazeh meččäh, korbi kajahtah loittozel torvel
Ajan päiväzeh päi ozan eččoh, hebuo ragaičen armahalluo

Kuulen loittonsah, kohizou koski, hevon val’l’ahis valuu jo vaski
Tinagi rinnuksis tippuu, konzu ohjuan armahalluo

Hei hei hei hei, heboine on kirkei
Ai ai ai ai, juoksou naimoilah päi

Korjan jallakset radžistah pellol, bavvuttau kirikön kello
Kuldoin kodih jo lähembi rodih, hebuo ohjuan armahalluo

Minä lasketan tulizen hevon, konzu taivahal sytytäh tiähtet
Sulil sanoilgo vastuat vai lähtet pagoh paremban sulhazen luo

Agu minule mučoikse tullet valgiekse vastinehekse
Kučun kanazekse kuldazekse, yskäs kerras jo miehoilah tuon

Hei hei hei hei, heboine on kirkei
Ai ai ai ai, juoksou naimoilah päi

4. Pahoin brihoin pajatukset (www)

Papin pard’ on homehes
Kirikön seinät kiidžimes
Kuldoin helm’ on oksendukses
Iče yökkäy puun tyves

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil’l’ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Hiiri tahtos piästä kuzel
Korvah suurel ubehel
Brihan mieli hikkeröittäy
Helman alle tyttözel

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil’l’ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Rastavu rängyy, vieristy vinguu
Kiven ual kirguu, aitan ual ambuu
Pappi alttaris hil’l’ah pieröy
Kukki laulau, peräs jäiččäine vieröy

5. Sano tuuli

Sano, tuuli kelle jo toit…
Sano, kelle toit avaimet
Kenen lukitut sydämet
Voizit avata jo, kenen – et?

Mindäh korgiel seizojes
Alah kaččuo jo varaittau…
Mindäh alahpäi kaččojes
Hyppyhimuo jo porottau

Ei pie pielukseh itkie
Opis jo kyynelet pyhkie
Piäsköihyt tuou lämmät päivät
Jouččenet suven sanomat

Viendo vierahat vallittih
Välläl olijoile val’l’ahat
Vaikkain’ olijat otettih
Valdu ičelleh dai nevvottih…

Ei pie pielukseh itkie…

6. Akkaine-pakkaine (mp3)

Akkaine-pakkaine
Pani päčin lämmäh, iče lähti viele
Pakkaine on puhurin poigu
Älä kylmä kynzii…

Älä kylmä kynzii, älä jalo jalgoi
Kylmä viluloi kivii
Kylmä mualoi, kylmä suoloi
Älä kylmä kynzii…

Tuhkimus-tähkimys istuiheze regeh
Pani piäl turkin muurin
Regi se lendäy, pakkaine kiändäy
Koissah vuottau murgin…

Älä aja tuuleh – varoi šittuu huuleh
Sitbo vaste murgin on magei
Ei nägynyh hukkii, ga regi kiändi mukkii
Hebo hirnui, händy halgei…

7. Čibi-čibi linduine (mp3)

Čibi-čibi linduine (www)

Čibi-čibi linduine
Čibi ruskei händäine
Madalaine jalgaine
Čibi korgei kandaine

Sydiä n’okkaine rugeheh
Pystä puikko robeheh
Kiiškozien kižates
Ahvenizien ajeltes

Kuuluu jyry Jyrgiläs
Paha pajo Pappilas
Kuuluu pertis pičukas
Vezitilas lyčykäs
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Häkki on haukundalleh
Koiru on möngyndälleh

Lähtin minä Läkköläh
Pyörähtimmös Prokkoilah
Prokoin koirat haukkumah
Niilebo minä selgäh
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Prokoin akk’ on möngyndälleh
Häkki on haukundalleh

8. Kalas olles (mp3)

Tuaste kalah nouzijan ruskien päiväzen peräs
Anna taivas lykkyy meile kalalaukan jytyi meres
Siimat, onget, azraimet kodih jiädih unohtuksih
Keral kuarduu kattiekse, keral pierduu pieluksih
Ei meijän joukko muite järvel tyhjän periä kastus
Ga vedehine kehno meijät sit toravutti
Kaikil brihoil pimeni silmis päivypastos
Konzu toras perämies viinat upotti
Suuri veneh eule kuutti, airot ollah varuksis
Toine tostu komahutti oččua vaste suutuksis
Hoppuloilleh venehes ei suas olla jo vellet
Kalas olles voijah toiči olla libiehköt tel’l’at
Ei meijän joukko muite järvel tyhjän periä kastus
Ga vedehine kehno meijät sit toravutti
Kaikil brihoil pimeni silmis päivypastos
Konzu toras perämies viinat upotti
Ei meijän joukko tyhjäs toine toizen piäl suuttus
Ga vedehizen sualehekse viinat jovvuttih
Kodih tulduu saimmo kuulta ylen äijän uuttu
Lemboi kylän karjan lehmät meččäh kannatti

9. Huondeskajokses ildassah (mp3)

Huondeskajokses ildassah sinuudas mustelen
Miks olet hyllännyh, ellendä en
Kaiken tahtozin järilleh, endizelleh
Ga viršši on kumalleh, jäin tyhjilleh
Kelle nygöi muhizet helläh
Kenen venehen tel’l’al
Istut airolois etgo tiijä kunne sovvat
Milleh mielespiend’ on hil’l’ah
Mennyh sammumizilleh
Muite olizimmo ozakkahat
Taivahah kaivon pohjal päi yksinäh möllötän
Ollen kortu en näi, salvoh vai kol’l’utan
Kaiken tahtozin järilleh, endizelleh
Ga uksi on kahtalleh, jäin tyhjilleh
Kelle nygöi muhizet helläh
Kenen venehen tel’l’al
Istut airolois etgo tiijä kunne sovvat
Milleh mielespiend on hil’l’ah
Mennyh sammumizilleh
Muite olizimmo ozakkahat

10. Oligo valgei tolkutoi

Hoi, kehnogo mustan miehen toi
Ruatuttamah bazariloil valgieloi?
Hoi oligo valgei tolkutoi
Humalan himos iččeh ku möi?
Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut’kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy
Hoi! enämb ei auta a-voi-voi…
Must on valgien talois izändöimäs nygöi…
Hoi oligo kallis kezävoi?
Kehnogo mustan tänne pohjazeh toi?
Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut’kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy

11. Syvysharmavus (mp3)

Syvysharmavus, jovvuin sygyzyn
harmuah katiskah
Kevätkajahtus talves peälici
viestin meile tuogah
Tänne sygyzyn kaivon pohjal jeännyizil
murennuizil sydämil
On jo itketty äijy nedälii
Mua joihes jo taivahan kyynelii
lzä päiväine uppoi pilvien mereh
Konzu soannon uvvessah sanuo sille terveh

Tuulen vihellys
linnan kouhkoloi täyttäy dai alevuu
Linnan harmavus savuu hengittäy
terväh kui kylys juovuu
Mustis mustin pilvi vihman tänne toi

Tusku igävin jo ammui linnan söi
On jo itketty äijy nedälii
Mua joihes jo rahvahan kyynelii
Jo ryydelöy talvi kyynelien hoikal jeäl
Agu nouzou dai levittäy siivet verizel peäl

Taivas hoi,
voitgo peästeä omas harmuas yskäspäi
Mua hoi, ota pojjindin, pojjil on yksikai
Myö olemmo kielahan syvysajjan lapset kai
Yksi ruskei toine valgei kolmas harmai
On jo vihmunuh äijy nedälii
Mua joihes jo taivahan kyynelii
lzä-päiväine uppoi pilvien mereh
Konzu soannon uvvessah sanuo sille terveh

12. Omien aigoin legendat (mp3)

Se oli silloi konzu kuurnis ei tahtonuh nähtä
Se oli silloi konzu sogei ei kehtannuh kuulta
Sanottih kuurnehel – kai muuttuu parembakse
Huondeksel peze korvat puhtahakse

Minul sogiel sanottih – kiinitä vyö,
Rua! Sit ni ken ei lyö
(yksikai nimid’ et sua…)

Herru nosti kain, alevukkua lapset
Hos on vällendetty ohjakset,
ga löydyy suičet, päičet

Omien aigoin legendat elävät
Erähii mustetah, eräs on on polgiettu šittah
Erähät sadulis harmual hebozel
matkah loittozeh lähtietäh evähittäh

Palavat kyynälet sammuttau
Korgieloin herroin paginoin vezi
Rua! (sinus uuzi legendu luaitah…)
Herrat vallitah sanazet kui mezi

Meijän parahat pajot on jätetty keskei
Myö tiijämmö – meille jiäv vai vaski
Javotah kullat dai hobjat
Muan vägevät dai viizahat…
Omien aigoin legendat elävät…

13. Airotoi veneh (mp3)

Opastettih hattaroin keärdämäh
sinä harjavuit sukkii pidämäh
Nuorete varait vai vahnuttu
Vahnus on tulemas ga eib’ ole smietitty

Sinun itkettäy konzu nuoristut
Sinun varoittau silmät väzynyöt
Kembo sytyttäs silmih kybenyöt
Net abuu pakitah päivät yöt

Ken löydäy sen
Sinun airottoman venehen
Vuottaugo sidä tyyni meri vai kallivo

Sinä veärität kaikkii, kedä vai
Muamuodasgi kudai sinun sai
Yöl taivahah nouzet sinne teähtilöih
Päiväl kirbuot kallivoloih

Olet ymbäri kuin vanneh ruostunuh
Hobjaine ukonkoari luhtah uponnuh
Olet virduaju oja kudai kuivattih
Olet aigu mi kamppih pandih

Ken löydäy sen
Sinun airottoman venehen
Vuottaugo sidä tyyni meri vai kallivo