Karjalaine luvendukodvaine 2019 / Karjalainen lukuhaaste 2019

Yhty sinägi vuvven 2019 Karjalazeh luvendukodvazeh!

Karjalazen luvendukodvazen tarkoituksennu on suaja karjalan kielen pagizijoi, suvaiččijoi da opastujii lugemah kirjalližuttu karjalan kielel.

 • Luvendukodvazeh voit ottua ozua lugemal kirjoi hos mil karjalan kielen murdehel.
 • Luvendukodvazeh voit ottua ozua omassas eländykohtas rippumattah.
 • Luvendukodvaine on 10-kohtaine, da kohtis mainitut kniigat voit lugie hos mittumas jälletykses. Vuvven aigua jullatah ližiä tieduo niilöih lugojih näh, ket innostutah luvendukodvazeh enämbäl.
 • Kirjoinnu pietäh ezimerkikse karjalankielizii kaunehkirjoi, tiedokirjoi da lapsienkniigoi. Kirju ei pie olla vältämättäh painettu, da iänikirjatgi sego internetas jullatut tekstat päitäh tämän luvendukodvazen kniigoikse.
 • Luvendukodvazen tarkoituksennu on ližätä mielenkiinduo da innostustu karjalankielizis kirjois, ga vältäjen ylimiärästy stressua. Musta, gu ei jogahistu sanua pie vältämättäh tiediä-tundie. Ollou mitah sanan libo virkehen merkičys ellendämätöi, voit eččie tieduo sanakirjois.
 • Luvendukodvazen verdavusjoukonnu on Facebook-luvendupiiri. Luvendupiiris voit paista ellendämättömien sanoin da virkehien merkičyksis sego jagua iččes luvendukogemustu muijien joukkoh kuulujienke.
 • Sähközes muvvos olijua lugemistu lövvät paiči muudu Karjalan Kielen Seuran avvonazes verkokirjastos .
 • Ližiä lugiettavua voit tilata sežo KKS:n verkolaukas.
 • Tuttavu sežo KKS:n julgavoluvetteloh.

Karjalaine luvendukodvaine 2019:

 1. Kirju, kuduan nimes mainitah mitahto elätti
 2. Kirju, kuduas on sinun mieles čoma kanzi
 3. Runokniigu
 4. Kniigas on äijän kirjuttajan kirjutustu
 5. Kirju, kuduan tapahtumat sijoitutah suarnumuailmah libo toizeh muah
 6. Mustelmukniigu
 7. Kirju, kudai on piästetty ilmah vuvvel 2018
 8. Kirju, kuduan nimes on yhtyssana
 9. Lapsienkniigu
 10. Kirju, kuduan nimes on paikannimi, ezimerkikse hierun, linnan, muan, järven nimi

Kaikkien luvendukodvazen suoritannuzien kesken arvotah hyväččäzii kirjupalkindoloi. Arvondoih voit ottua ozua täyttämäl da työndämäl al olijan ankietan poštači libo sähköpoštači 15.12.2019 sah. Poštuadressi: Karjalan Kielen Seura, Pohjoiskatu 6, 80100 Joensuu.
Sähköpoštuadressi: heini.karjalainen@karjal.fi

Luvendukodvazen ankiettu

Jua omua luvendukogemustu somes: #karjalaineluvendukodvaine #luvekarjalakse

Tekstan kiändänyh: Natalia Giloeva

Tule sinäkin mukaan vuoden 2019 karjalaiseen lukuhaasteeseen!

Karjalaine luvendukodvaine 2019 -lukuhaasteen tarkoituksena on innostaa karjalan kielen puhujia, oppijoita ja ystäviä lukemaan kirjallisuutta karjalan kielellä.

 • Haasteen voi suorittaa lukemalla kirjoja millä tahansa karjalan kielen murteella.
 • Lukuhaasteen voi suorittaa asuinpaikasta riippumatta.
 • Haaste on 10-kohtainen, ja kohdat voi lukea missä tahansa järjestyksessä. Pitkin vuotta julkaistaan myös lisähaasteita innokkaimmille lukijoille.
 • Kirjaksi luetaan esimerkiksi karjalankieliset kaunokirjat, tietokirjat ja lastenkirjat. Kirjan ei tarvitse olla painettu, ja myös äänikirjat ja netissä julkaistut tekstit luetaan tässä haasteessa kirjoiksi.
 • Haasteen tarkoituksena on lisätä innostusta karjalankielisiä tekstejä kohtaan, ei aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Muistathan, että jokaista outoa sanaa ei tarvitse ymmärtää. Jos jonkin sanan tai lauseen merkitys jää askarruttamaan kovasti, tietoa voi etsiä sanakirjoista.
 • Myös lukuhaasteen Facebook-lukupiiri toimii vertaisryhmänä. Lukupiirissä voi keskustella outojen sanojen ja lauseiden merkityksistä sekä jakaa lukukokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa.
 • Sähköisessä muodossa olevaa lukemista löytää muun muassa Karjalan Kielen Seuran avoimesta verkkokirjastosta.
 • Lisää lukemista voi tilata myös KKS:n verkkokaupasta.
 • Tutustu KKS:n julkaisuluetteloon tästä.

Karjalainen lukuhaaste 2019:

 1. Kirja, jonka nimessä mainitaan joku eläin
 2. Kirja, jossa on mielestäni kaunis kansi
 3. Runokirja
 4. Kirjassa on usean kirjoittajan kirjoituksia
 5. Kirja, jonka tapahtumat sijoittuvat satumaailmaan tai toiseen maahan
 6. Muistelmateos
 7. Kirja, joka on julkaistu vuonna 2018
 8. Kirja, jonka nimessä on yhdyssana
 9. Lastenkirja
 10. Kirja, jonka nimessä on paikannimi, esim. kylän, kaupungin, maan, järven nimi

Kaikkien lukuhaasteen suorittaneiden kesken arvotaan mukavia kirjapalkintoja. Arvontoihin voi osallistua palauttamalla oheisen lomakkeen joko kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään 15.12.2019.
Postiosoite: Karjalan Kielen Seura, Pohjoiskatu 6, 80100 Joensuu.
Sähköpostiosoite: heini.karjalainen@karjal.fi

Lukuhaasteen lomake

Jaa lukukokemuksesi somessa: #karjalaineluvendukodvaine #luvekarjalakse