Kuukausi: lokakuu 2019

Šerlok Sotku

Tänäpäi peittopoliciimiehel Šerlok Sotkal on ylen peitošnoi ruado. Häi oppiu sellittiä, ket oldaneh astuttu-töpsitty uuttu lundu myöte Sotkan koin pihas. Enzimäzet jället suahah Sotkan haukkimah hengie. Oldanehgo net hukan jälgilöi? Toizet jället ollah pienembät, ga yksikai Sotku pöllästyy: – Sehäi

Šotka Muhahuš-leirissä

Šykyšy on tullun ta kaikki Šotkan kaverit on lentän šuveh. Šotkalla tuli ikävä ta hiän piätti lähtie Ouluh šyyšleirih vienua opaštumah. Nyt Šotka on viisaš ta tietäy kaikki kuukauvet ta šuattau kalittoja sriäppie. Hiän oppi lapšien keralla uuvven leikin ”Šavenšotenta”

Sotku, näbei yksisarvine

Oletgo kuulluh starinua Sotku-yksisarvizes? Se on kaikkii elättilöi rohkiembi da näbiembi. Sil on rungu kui hevol da očas suuri, čilkettäi sarvi. Yksisarvistu et ota kiinni, sendäh ku se on kaikkii toizii raviembi. Tabua myöte se on avvuttai da varuamatoi. Sotku-yksisarvine

Sotku oppiu laihtuo

Sotku lugou naizienlehtie. Sie sanotah, gu nygöi laihtumine on movvas. Sotku ei ellendä, miksebo se pidäy, ga yksikai piättäy oppie. Joga huondestu Sotku havaččuu ylen aijoi, enne muidu linduloi, da ravieh lennäldäy kruugan. Sit Sotku nouzou viesoile. – Tyhjy tämä

Sotku-runoniekku

Sotku on moine kirjuttai, kudamale sygyzyn tulduu roih himo kirjuttamah runostu. Sygyzyl pimenöy päivy päiviä vai enämbäl. Paras aigu ruveta runoloi luadimah! Muamo sanou, gu Sotkal kirjutin-sulgaine on ylen ravei. Sotku ei ellendä, midä muamo tarkoittau. Häihäi kirjuttau ainos kirjutusmašinal!

Top