Sotku Sokolov

Hoi, t’outa, diädö, čidži da ristižä! Istavukkua da kuunnelkua: Sotku Sokolov soittau! Nygöi konsertu zavodihes. Sotkan siivet viuhketah ravieh koskettimil. Muuzikku on kui päiväine, kudai tuou vallon pertizeh. Jogahizen syväin lämbiey.