Sotku gostis buaballuo


Sotku puaksuh kävyy buaballuo. Sie ainos juvvah koufeidu kuldureunazis čuaskois.
Buabo oli nuori voinan aigua. Händy varaitti ylen äijäl. Buabo duumaiččou, ku häi
nygöi eläy omua parastu elostu. Häi on tovengi bohattu sendäh, ku hänel on arteli
lastu, bunukkua da pravobunukkua. Buabo sebiäy kaikkii gostii da sanou, ku hyö
ollah buabale ylen armahat.