Sotku lähtöy mieroh

On kaunis kezäpäivy. Sotku ravieh ajelou pyöräl kylän dorogua myöte. Kunnebo
häi muga lujah kiirehtäy? Buabo kirguu: hillendä vauhtii kiännälmyksis! Ga
Sotku nivouse ei kuundele. Häi ajau-huraittau ymbäri muailman!