Virboi

Toivommo kaikile lugijoile Hyviä da ilozua Virboidu nämmien Petroskoin taidehškolan lapsien luajittuloin lambahienke. Meil sanotah, ku pajus ollah kažit, ga karjalas, olen kuulluh, niilöi sanotah lambahikse. Tämänluaduzii lambahii taidoiltih Viktoria Evstrati, Ksenia Jegorova, Evelina Neronova, Olesja Fedotova, Sofja Buslovits, Elvira Kamenartsik, Elisaveta Poletsuk, Anastasia Gorina, Anastasia Menshikova da Nelli Kusakova. Virboin sanat ollah A. Konkan… Luve ielleh Virboi

Enimistö kannattas iččenäzytty Katalonies

Rahvahaniänenando Katalonien iččenästymizes vedäs iččenäzytty kannattjien selgieh voittoh, ku alovehhallindo hommuannou iänenannon ilmai Ispaanien halličuksen lubua, sanelou tuoreh mielien čotaičendu. Katalonien alovehjohtai Carles Puigdemont(fotokuvas) on luvannuh rahvahaniänenandamizen rippumattah Ispaanien halličuksen tahtos, tovennägözesti jo syvyskuul. Vastuajis 43,3 % sanoi, ku andas omassah iänen iččenäzyön puoles da vaiku 22,2 % vastah, ku Katalonien hallindon alainen tutkimuslaitos Centre d’Estudis… Luve ielleh Enimistö kannattas iččenäzytty Katalonies

Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Toizen kiännösseminuaran jälgimäzet lähipäivät piettih kevät-sulakuun vaihtehes Joensuun yliopistol. Kiännä!-projektan hantuzis pietys seminuaras tälgi kerdua oli mieldykiinittäjiä harjaitustu da luvenduo monenjyttymih tiemoih näh. Omassah buabal romanikielen opastunuh Tuula Åkerlund saneli suomen romanikieleh näh. Kielen pagizijoin joukkoh kuuluu kaikkiedah 14000 hengie Suomes da Ruočis. Suuri ruado romanikielen hyväkse allettih Suomes 1990-luvul. Åkerlund mm. kiändäy romanikielele Yle… Luve ielleh Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Suomi eule nikonzu olluh ”yhten kielen da kul’tuuran mua”

Miika Tervonen (fotokuvas), histourientutkii da yhteiskundutiedoilii Helsingin yliopistospäi on suannuh Konehen fondan juatun Vuoden Tiedekynä -palkindon omassah kirjutukses Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Tervonen analiziiruiččou sidä, kuibo nägemys yhtenäzes suomelazes rahvahas on luajittu da mibo on olluh histourientutkijoin rouli täs processas. Hänen mugah Suomes ei ole nikonzu olluh vaiku yhty kul’tuurua da kieldy. Se… Luve ielleh Suomi eule nikonzu olluh ”yhten kielen da kul’tuuran mua”

Kitai kieldi uiguurivähembistöl liijan pitkät parrat da burghat

Kitai sanou, ku voijuiččou laiduislamua vastah, ga arvostelijoin mugah kiellot vaiku kačkeroitetah uiguuriloi. Kitais on tulluh voimah rajoituksii islamalazih uiguurivähembistöh näh. Siändölöin mugah ebäilyttävän pitkät parrat, da rožien dai kogo vardalon kattamine julgizil paikoil kielletäh, sanelou BBC. Uuzil siändölöil opitah vaikuttua sežo uiguuriloin duumaičendah. Valdivollizien raadivo -libo tv-ohjelmoin kaččelendas ei näit enämbi voi kieldävyö da… Luve ielleh Kitai kieldi uiguurivähembistöl liijan pitkät parrat da burghat

Šotlandien parluamentu andau tugie uvvele rahvahaniänenandamizele

Brituanien halličus ei yhtelläh aijoittelei pidiä soviettua iänenandamizen järjestelendäs Šotlandienke. Šotlandien parluamentu on andanuh omassah tuven piäministru Nicola Sturgeonan ehtotuksele uvves iččenäzysrahvahaniänenannos. Parluamentu golosuitči dielos da tulos 69–59 andoi piäministrale luvan pakita Brituanien halličuksel lubua rahvahaniänenandamizen järjestämizeh sygyzyn 2018 da keviän 2019 välizenny aijannu. Brituanien halličus yhtelläh ilmoitti kerras, ku se ei tahto pidiä dielos… Luve ielleh Šotlandien parluamentu andau tugie uvvele rahvahaniänenandamizele

Ristikanzoinoigevuksien muzei preeriel

Winnipegas, The Forks -joven ristavukses on avattu muailman enzimäine ristikanzoinoigevuksien muzei (fotokuvas). Muzies tahtotah ezitellä ristikanzoi da järjestölöi, kudmat ollah ruattu ristikanzoinoigevuksien puoles. Kerdomus David Shepherdas da Travis Prices on sežo piässyh muzieh. Nämät školaniekat puolistettih omua kluassudovariššua, ku muut niäritettih händy valpahanruskien paijan täh. Shepherd i Price ostettih 50 valpahanruskiedu paidua da lahjoitettih net… Luve ielleh Ristikanzoinoigevuksien muzei preeriel

”Rasizmu niärittäy Jumalan luomisruaduo”

Valamon opistol järjestettih enne SPR:n rasizmanvastastu nedälii ”Church for everyone” -tapahtumu, kudaman aigua paginat sajettih rasizmanvastazekse pozitsiekse: Suomen valdivo on ratifitsiiruinnuh vuvvennu 1970 Yhtistynnyzien Kanzukundien viizi vuottu aijembah luajitun rahvahienvälizen ylehizen sobimuksen razisman hävittämizes. Sobimus kieldäy kaiken roduh, hibjanvärih, roinduperäh / rahvahallizeh libo etnizeh alguperäh perustujan alenduksen. Sežo hristianskoin eetiekan da sit nouzijan ristikanzankuvan mugah… Luve ielleh ”Rasizmu niärittäy Jumalan luomisruaduo”

Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua

Komitiettu andoi 15.3.2017 omas kerähmös piätöksen, kudamas kehoitettih Suomie huolehtimah nygösty parembi Rahvahallizii vähembistölöi koskijan ramkuylehizensobimuksen toimehpanos. Komitietan piätös on nengoine: ”Komitiettu kehoittau Suomie järjestämäh mahtolliziman kattajan da tevokkahan kontaktan, soviettuyhtevykset da vaikutusmahtollizukset kaikile rahvahallizile vähembistölöile, enne kaikkie ven’an- da karjalankielizile. Kai tämä pidäy todevuttua nygözen soviettujärjestelmän mugah. Täh toimindah pidäy ottua kerale sežo estounien… Luve ielleh Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua

Heikki lähtöy Karjalan raudutiele

Suomen pruazniekkuvuodeh liittyjen Tapani Laaksomies, höyrylokomotiivuyrittäi Nurmeksespäi, duumaiččou ajua muzeijunal vahnua Karjalan raudutiedy, kudamua myöte piäzöy daže Piiteris Ouluh suate. Petroskoil on kohtavuttu hankeheh myödäzeh da junamatku voibi todevuo kezäaigah vuvvennu 2018. Tapani Laaksomies kerdou, ku häi on paissuh matkas Karjalan rahvahallizen muzien johtajanke. Häi on kiinnitännyh mieldy hankeheh da pidänyh sidä duumaičendan arvozennu. Sežo… Luve ielleh Heikki lähtöy Karjalan raudutiele