Perehleiri kielipezäl

Karjalan Kielen Kois Vieljärvel pietäh 25.–27.8.2017 leiri niilöih perehih niškoi, kudamis paistah karjalakse da harjaitetah lapsii kieleh. Kerale syndyy 7-9 perehty, ližäkse N’apukat-kielipezän lapset. Karjalankielizet buabot i died’oit sežo ollah tervetulluzii. Luageri algau huondespuolel da piättyy ildupuolel. Loittolazet voijah tulla jo 24.8.ildupuolel. Luagerih yhtyjät perehet voijah syvvä, huogavuo, pestähes da pestä sobii Karjalan Kielen Koil.… Luve ielleh Perehleiri kielipezäl

Yhtehizien kielien eroittelendu puolistau rahvahien oigevuttu omah identitiettah da lujendau natsionalististu poliitiekkua

Pušenje ubija. Pušenje ubija. Pušenje ubija. Kurimine tappau, lugou dapakkupakkavukses bosniekse, horvatienkielekse da serbiekse. Serbienkieline tekstu tottu on kirjutettu kirillizil kirjaimil. Nämil kolmel kielel on yhtenjyttyine stuatussu Bosnii da Herzegovinas. Vägi ylehizen mielen mugah bosnii, horvatienkieli da ližäkse montenegro ollah vaiku eri nimi yhtele da samale kielele, kudamua kučuttih serbohorvatiekse enne Jugosluavien hajovustu. 1990-luvul. Bosnielaine… Luve ielleh Yhtehizien kielien eroittelendu puolistau rahvahien oigevuttu omah identitiettah da lujendau natsionalististu poliitiekkua

Karjalaine hengi on vie voimakas Tverin mual

Tverin mual on pruazniekkuvuvven aigua olluh kaikenluadustu kul’tuuru- da opastustapahtumua. Alovehen histourii, nygyaigu da tulevazus oldih nägyvil pruazniekkukonferensies Lihoslav’las.   Tänä vuvvennu on mennyh 400 vuottu sit, ku karjalazet muutettih omassah eloipaikku Käkisalmen gubernies Tverin alovehele. Tapahtuman kunnivokse piettih tiijolline konferensii Tverin Karjalan piälinnas Lihoslavl’as 18.–19.oraskuudu. Konferensieh yhtynyh Tverinkarjalazien ystävät ry:n endine paginanvedäi Tapio Mustosen… Luve ielleh Karjalaine hengi on vie voimakas Tverin mual

Konsertu Ruoholahten kappelis

Rahvahanmuuzikkuansambl’u Lekkujad konsertiiruiččou Ruoholahten kappelis (Selkämerenkatu 1) pyhänpäivän 28.5.2017 aigua 15:00 Konsertah on välly piäzy. Lekkujad (Kristiina Olanto, Jorma Tapio, Pekka Nylund da Janne Tuomi) perustettih vuvvennu 2011. Hyö ozutetah karjalastu rahvahanmuuzikkua i sežo omiigi säveldyksii. Pajot ollah enimyölleh karjalakse, ga suomelastu pajuo sežo on keral. Ansambl’an enzimäine disku Tulinbo ruadieh piäzi ilmah pakkaskuul 2017.… Luve ielleh Konsertu Ruoholahten kappelis

Kerdomuksii Suomes

Eiku ry:le täydyy 10 vuottu da sendäh se algau heinykuul pruazniekkugastrolimatkan, kudaman aigua ozutetah monižanruspektakli sadavuodizen Suomen erähis merkiččijöis tapahtumis. Spektaklin on režissiruinnuh da luadinuh Paavo Joensalo, käzikirjutuksen on luadinuh Raimo Kallio-Mannila, muuzikan säveldännyh Janne Jääskelä da kapelmeistarannu ruadau Ville Pääkkönen. Spektaklin enzi-ildu on Liperis, Školakeskuksen zualas 29.7.2017 aigua 18:00 Toizen kerran se ozutetah 30.7.… Luve ielleh Kerdomuksii Suomes

Karjalan Kielen Seuru luadiu omassah evunkačondua tevokkahembakse Europan Nevvoston tuvel

Seuran vuozikerähmö piettih egläi 18.5.2017 Helsingis. Kerähmös iloiltihes Europan Nevvoston tuves Suomen karjalankielizile da piätettih jatkua soviettoi virguniekkoinke endisty innokkahembah. Europan Nevvoston ministrukomitiettu näit ku ei muga ammui sanoi omassah mielen Suomen karjalankielizen vähembistön puoles. Kannatuksen mugah karjalankielizii pidäs pidiä muga kui muuloigi meijän muan rahvahallizii vähembistölöi. Nämät vähembistöt ollah ruočinkielizet, saamilazet, čiganat, ven’ankielizet, tatuarat,… Luve ielleh Karjalan Kielen Seuru luadiu omassah evunkačondua tevokkahembakse Europan Nevvoston tuvel

Izrail’an arabiloil tahtotah ottua iäres kielioigevuksii

Sporittu zakon menöy Izrail’an parluamentan kaččeluh. Izrail’an halličuksen zakonanluajindukomitiettu golosuiči pyhänpiän uvven zakonezityksen puoles, kudai ottau oigevuksii Izrail’an arabirahvahal, sanellah izrail’alazet joukkoviestimet. Nygöi zakon menöy Izrail’an parluamentan Knessetan kačottavakse. Valmistelus olijan muga sanotun rahvahallisvaldivozakonan on tarkoitus miäritellä, ku Izrail’u on ”juudalazen rahvahan rahvahalline kodi”, da ku oigevus todevuttua ičenmiäriämisoigevuttu Izrail’an valdivos koskehes vaiku juudalazii, kerdou… Luve ielleh Izrail’an arabiloil tahtotah ottua iäres kielioigevuksii

Oraskuun tankarunoloi

Oniegujärven päivänlaskurannikol starikan veneh rannale unohtettu, verkot ammui häviksis. *** Tämägi jygei yö ei anna uinota. Ulgon tuttavu lindu sežo jalloilleh. Kuudam tuase kavoksis. *** Vie ollah kai puut ilmai lehtilöin painuo. N’uakat azuttih pezä meijän koin trubah. Vihmu čipettäy kodvan. *** Oraskuun ildu. Pojezdu terväh tulou täh meijän edeh, lähtöy sit loitos linnah. Mene… Luve ielleh Oraskuun tankarunoloi

Yhteiskois pestih saamilazus iäre

Kol’tusaamilaine Pekka Fofanoff Nitsijärvelpäi mustau hyvin omassah škola-aijan Sevettijärvel, hos sit on yli 50 vuottu da hos häi ei tahtosgi mustua. Aigu oli muga jygei. Lapset elettih yhteiskois da opastai pagizi vaiku suomekse. Pekan mieles moine kuului oli kummu. Briha maltoi vaiku erähän sanan suomen kielekse, ga omua muamankieldy ei suannuh käyttiä. Opastai nagazii niilöi,… Luve ielleh Yhteiskois pestih saamilazus iäre

Perehis on roinnuh tahto ližätä kielen käyttyö kielipezän avavuu

Oraskuun allus Karjalan kielen kois piettih seminuarua kielipezäh näh. Sih yhtyi mm. kielipezälapsien vahnembii da pruavovahnembii. Seminuaral šeikuittih kielipezäh liittyjiä dieluo, kielipezämetoudan hyödylöi da kielipezän tuliedu aigua. Vieljärven kielipezä algoi ruavon sulakuun allus da ezmäi pietäh kolmen kuun eksperimentu. Kezän jälles huavatah kielipezäpäiviä pitkendiä jo kogonazekse ruadopäiväkse. Nygöi lapsii tuvvah kielipezäh huondeksel kaheksan puoli yheksän… Luve ielleh Perehis on roinnuh tahto ližätä kielen käyttyö kielipezän avavuu