Kiännösseminuaru Päivännouzu-Suomen yliopistol

Päivännouzu-Suomen yliopistol, Jovensuun kampuksel järjestetäh 13.–14.10.2017 da 19.–20.01.2018 i 6.-7.4.2018 kiännösseminuaru, kudamas tunnustutah kiändämizen teourieh da käytändöh. Luvendot ollah Agoratalois (fotokuvas), zualas AG109, harjaitukset zualois AG 214 da AG215. Opastajinnu ruatah yliopiston kiännöstiijon da karjalan kielen azientundijat i tulijatgi luvendoiččijat. Hyö opastetah ozittain suomekse i ozittain karjalakse. Seminuarah voijah yhtyö kai karjalan kieleh mieldy kiinnitännyöt,… Luve ielleh Kiännösseminuaru Päivännouzu-Suomen yliopistol

Kielii pruaznuijah huomei

26.syvyskuudu vietetäh Europan kielien päiviä. Päivän tarkoitus on kiinnittiä huomivo Europan da EL:n kielellizeh monimuodozuoh, kudai toven on äijälline. Europas paistah yli 200:kse kielekse, EL:s käytetäh 24:iä virallistu kieldy da EL:s on nenga 60 alovehellistu libo vähembistökieldy. Kielien miäriä ližätäh vie net, kudamat ollah muutettu omassah eloipaikku EL:h muijalpäi. Kielien päivän avul tahtotah sežo kannattua… Luve ielleh Kielii pruaznuijah huomei

Kurdit tahtotah pidiä omassah iččenäzysiänenando protestois huolimattah

Irakan kurdit aijoitellahes järjestiä rahvahaniänenando iččenästymizes tulien ezmäinarren, hos Turtsii da Iranan shiiat ollah varaitettu heidy hyökkävyksil, ku hyö ei luovutanneh iänenannos. Iran varuau sidä, ku sen oma kurdivähemistö innostuu iččenästymizes, da Turtsien johto jo kolme vuozikymmendy on bojuinnuh autonoumiedu tabailijan Kurdistanan ruadorahvahan puolovehen ker. Prezidentu Erdoğan sanoi YK:n ylehizes kerähmös tossarren, ku kurdiloil pidäs… Luve ielleh Kurdit tahtotah pidiä omassah iččenäzysiänenando protestois huolimattah

Praudukomissii tutkiu Norjas saamilazien da kveenilöin repressien

Jiämeren rannikol Ruijah libo Finnmarkah on tulluh muahmuuttajii Suomespäi kalua pyydämäh da elämäh ainosgi 1700-luvul lähtijen. Enne heidy alovehel eli aivengi saamelazii da norjalazii. Äijäl Varanginfjordan hierul on nimi kolmel kielel. Vesisaari (fotokuvas), Vuoreija, Kallijoki. Eräs hierulois on Annijoki, saamekse Annejohka da norjakse Vestre Jakobselv. Suomelazii siirdolazii da heijän jälgipolvie on kučuttu ruijansuomelazikse da heijän… Luve ielleh Praudukomissii tutkiu Norjas saamilazien da kveenilöin repressien

Ispanien policii miärättih estämäh Katalonien iččenäzysiänenando

Syyttäjänvirrasto miäräi iänenanduo tugijat meerat suvvon kuultavikse. Ispanien valdivon syyttäivirrasto miäräi mennyt kolmaspäivänny, ku kai Katalonien iččenäzysiänenanduo tugija meerat pidäy kuččuo suuvvon kuultavikse. Heidy ebäilläh zakonoin rikkomizes virranhoijos. Ku meerat kieldävyttäneh kuullustelus, policieloil pidäy tuvva heidy. Ispanien korgevimat suudoelimet, Katalonien alovehelline korgevin suudo dai alovehparluamentan juristat ollah tovendettu iänenandohankeh zakonanvastazekse. Katalonien separatistazen alovehjohton ajettuu iänenanduo,… Luve ielleh Ispanien policii miärättih estämäh Katalonien iččenäzysiänenando

Toimindua Helsingin rahvahanopistol

Helsingin Opistotaloil (Helsinginkatu 26) järjestetäh sygyzyn aigua äijy eriluadustu luvenduo, kudamis erähät kosketahes suomen suguzii vähembistökielii. Täs luvendosarjas tuttavutah suomen suguzih, Suomes da lähialovehil paistavih vähembistökielih, niilöin histourieh da nygyzyöh. Luvendot ollah Helsinginzualas nelländel kerroksel aigua 17–18.30 Taričukses on sežo kaksi karjalan kieldy käzittelejiä luvenduo. 4.10. Pagizou professor Vesa Koivisto Päivännouzu-Suomen yliopistospäi aihehes Karjalan kieli… Luve ielleh Toimindua Helsingin rahvahanopistol

Ruvekkua luadimah sarjakuvua karjalan kielellä

Keviällä Jovensuussa piettih karjalankielizien sarjakuvien ruadopaja, kumbane oli oza Elävä kieli – sarjakomiksua suomelas-ugrilazikse vähemmistökielikse -projektua. Projektan tarkoitus on kannattua varaittavassa tilassa olijoin kielien käyttyö sarjakuvan avulla da vaikuttua kielen säilymizeh. Nygöin on roinnuh karjalankieline komiksoin luajindaopas, kumbazen kiännettih Olga Karlova da Ilja Mošnikov. Kiändäjien algusanoissa suau lugie, jotta ”Karjalan kielen murdehii on äijän. Erähät… Luve ielleh Ruvekkua luadimah sarjakuvua karjalan kielellä

Katalonies järjestetäh rahvahaniänenando 1.10.

Katalonien alovehhallindon johtai Carles Puigdemont on allekirjutannuh azeteksen, kudai koskehes rahvahaniänenannon järjestämisty, sanelou uudistoimisto Katalonien tiijottai. Rahvahaniänenando iččenästymizes on miäry järjestiä ligakuun 1.päivy, kui Puigdemont jo kezäkuus ilmoitti. Azeteksen mugah Katalonies rodieu iččenäine kahten vuvven mendyy, migäli enimistö iänenandajis kannattau iččenäzytty. BBC:n mugah alovehparluamentu andoi iänen rahvahaniänenannos 6.9. Parluamentan jäzenet paistih rahvahaniänenandozakonas yli 11 čuassuu,… Luve ielleh Katalonies järjestetäh rahvahaniänenando 1.10.

Viizi tankarunuo

Pitky nurmikko huondeskastiel jo muga hallakas, kaikin tiijetäh ku sygyzy on tuase hörövynnyh. *** Čäigäjän valgei päiväine heittyy alah koivuloin tuakse. Hierun dorogal juoksou mustu uroččukoiru. *** Elokuun päivät loppietahes, sygyzyn tuulet alletah. Illan pimevys kazvau, minul tusku lujenou. *** Pimei on linnan taivas, hos ollah vallot tämän uuličan jogahizes fatieras. Tiägi mustelen sinuu. ***… Luve ielleh Viizi tankarunuo

Muuzikkua Villa Lill-Kallvikas

Šamaniskripkan soittai Tuomas Rounakari konsertiiruiččou Villa Lill-Kallvikas (Juhannusruusunkuja 5) piätenčän 8.9.aigua 19:00. Konsertu on oza Vuosuaren kezäteatran pruazniekkufestivualii, kudaman nimi on Tarinamaratoni 2017 – Tarinoita neljästä ilmansuunnasta.   Tuomas Rounakarin soloskripkuozutus vedäy meijät suomelas-ugrilazen muailman miittuzimih kerroksih. Tuomas Rounakari on siirdänyh hänen arhiivumagniettulentoil da vahalierivölöilpäi opastutut pajot skripkankielile. Pajoloin kavonnuzii tekstoi korvatah starinat, kudamien lähtielöinny… Luve ielleh Muuzikkua Villa Lill-Kallvikas