Uuzi vuozi, sama luguperti

Mennyt sygyzyn avavunnuh Turun luguperti jatkuu uvven vuon! Mulloi myö lugupertiläzet kergiimmö tuttavuo kui toizienke mugai karjalan kielenke. Innostus karjalan kieleh on vai kazvanuh! Lugupertin avavujes äijy lugupertilästy ei olluh äijiä lugenuh libo paissuh karjalakse. Sendäh luvimmo lapsienkniigua, ezimerkikse Maria Kähärin kirjutetut Milan perehen päivän da Nina nieglikon sygyzyn dai L’udmila Mehedan Suarnastu lapsih näh,… Luve ielleh Uuzi vuozi, sama luguperti

Väitöskirju rahvahanliečehtiijos 1800‒2000 -luvul

Petroskoin valdivonyliopiston baltiekkumerensuomelazen filolougien laitoksen johtai Tatjana Paškova kiinnitti mieldy karjalankielizih voimattomuksien nimih da niilöin hoidokeinoloih. Häi tutki karjalastu rahvahanliečehtieduo kuuzi vuottu da luadi kerävynnyös ainehistos väitöskirjan. Histourien douhturi Tatjana Paškova sanelou, ku hänen piämiäry oli sellitiä mittumii nimii voimattomuksis käytettih Ven’an eri čuril eläjät karjalazet da kui hyö liečittih vaivoi enne i kuibo hoijetah… Luve ielleh Väitöskirju rahvahanliečehtiijos 1800‒2000 -luvul

Kaksi pakkaskuun runuo

Pakkaskuun hämärin i toinah väzynyön päivän ilokse da uvvenluaduzii, elävembii duumii nostattamah julguammo teile nämät runot rouzanke, tiettäväine.   nedälin paras uudine oli jälgimäine ozakas yö kudai loppihes huondeksen enzimäzen čuasun minuuttoih nouzijan päiväzen lämbyö da sugahii täyzi mennyt vuvven kezäl? ***** Häi joga päiviä ahmiu šokoluadua da kuriu pakkavuksen tabakkua – oppiu lieččie sidä… Luve ielleh Kaksi pakkaskuun runuo

Salmis da salmilazis

Jari Mäkäräinen on pagizutelluh raadivon Ykkösaamu -ohjelmas Raija Pyölii. Pyöli sanelou Salmis da sit mittustu salmilazien elos oli enne voinua i sen jälgeh ku hyö siirdolazinnu puututtih uuzile rannoile. Paginua roih sežo salmilazien paistus kieles sego sen nygözes tilandehes sego  ligakuus 2018 jullatus kirjas Sama mua uvvet rannat – Salmilaiset 1948‒2018, kudai on jatko-oza kirjale… Luve ielleh Salmis da salmilazis

Rektoru Paul opastau peitoči omas olopertis, hos händy on varaiteltu tappamizel – Monet Kamerunan školat ollah oldu salvas jo kaksi vuottu

Kamerunan anglienkielizil alovehil opastajii varaitellah, kuavatah da kohtavutah pahoi Tänä sygyzyn alaškolan rektoru Paul avannuh ustu školah, kudamas häi on opastannuh 16 vuottu. Sotsializes meedies levii varaituksii školii da opastajii vastah. Sendäh Paul ei tahto kerduo omua sugunimie. ‒ Myö olemmo sevoksis. En tiijä kuibo sen sanozin. Minuu varaitettih, häi sanou da hillenöy omassah oččua… Luve ielleh Rektoru Paul opastau peitoči omas olopertis, hos händy on varaiteltu tappamizel – Monet Kamerunan školat ollah oldu salvas jo kaksi vuottu

Vaiku joga viijes saamelaine panou omakse muamankielekse saamen kielen – merkičys rahvahallistoregistaras avvuttas yhtelläh turvuamah saamenkielizet palvelendat

Nenga kaksituhattu ristikanzua on pannuh saamen kielen omakse muamankielekse rahvahallistoregistrah Suomes Saamen kielen panemine muamankielekse roihes ylehizekse vaste vai vuvves 1992 algajen, ku enzimäine saamen kielizakon tuli voimah. Vuvves 2013 lähtijen rahvahallistoregistrah on voinnuh panna sežo sen mibo kolmes Suomes paistus saamen kieles on oma muamankieli. Aijembah muamankielen kohtal oli lappi libo saame. Suomes saamelazet… Luve ielleh Vaiku joga viijes saamelaine panou omakse muamankielekse saamen kielen – merkičys rahvahallistoregistaras avvuttas yhtelläh turvuamah saamenkielizet palvelendat

Tervehtulemua tuaste paginpertih!

Terveh! Tule meile juomah čuajuu-koufeidu da tarattamah karjalakse sego kižuamah Sellitä sana -kižah. Kai karjalan paginluavut ollah pättävät! Paginperti on avvoi pyhänpiän 20. pakkaskuudu 17–19 aigah. Adressi on Ylävalgamokadu 7 / Yläsatamankatu 7 Jovensuu.   Timoi

Karjalazus 2000-luvul

SKS,Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hankeh, sego Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historia ja muistamisen kulttuurit -hankeh järjestetäh mustotiedokerävyksen karjalazuos 2000-luvul. Kerävykseh näh voit välläh sanella sinun da perehen i yhteizön karjalažuos. Kirjutusluadu sežo on välly.   Ku kirjutat, voit käyttiä ezimerkikse nämii tiemoi: perehtagaperä, pagolažus da siirdolažus, nygykarjalažus da nuoret linnukarjalažet, yhtistysruado, midäbo karjalažus sinule merkiččöy, mittuine… Luve ielleh Karjalazus 2000-luvul