Turtsielaine vähembistö Päivänlasku-Traakies tahtou oigevuksii da tunnustustu

  Turtsielaine vähembistö Päivänlasku-Traakies on elänyh alovehel vuozisadoi. Gretsien hallindo ei ole yhtelläh tunnustannuh heidy kaččomattah  rahvahallizen da rahvahienvälizen zakonan suojeluh.   Heil on sendäh ylen vaigei perustua yhtistyksii, eliä oman kul’tuuran mugah da tarita turtsienkielisty opastustu, da tämä varaittau heijän identitiettua sego mahtuo ičensanomizeh.   Nämmien ližäkse valdivo estäy vähembistöh kuulujien vieronvällytty valliten iče… Luve ielleh Turtsielaine vähembistö Päivänlasku-Traakies tahtou oigevuksii da tunnustustu

EL:n Saharov-palkindo kuuluzale uiguurututkijale Ilham Tohtile

Saharov-palkindo juatah joga vuottu ruavos ristikanzanoigevuksien da mielenvällyön hyväkse. Europan parluamentu on andanuh tämänvuodizen Saharov-ristikanzanoigevuspalkindon tunnetule uiguurututkijale Ilhan Tohtile, kudai on pandu tyrmäh Kitain kritikuičendas.   Pekingan yliopistos talovustiedoloin professorannu ruadanuh Ilhan Tohti suudittih hänen kritikuittuu Kitain ruandua islamistoin eloitetus Xinjiangas.   Europan parluamentan mugah Kitain hallindo on mennyt vuozinnu sordanuh islamistoi uiguuroi heijän omassah… Luve ielleh EL:n Saharov-palkindo kuuluzale uiguurututkijale Ilham Tohtile

Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu Kanzallismuzeissa

Kanzallismuzeissa Helsingissä on avattu Keski- da Suvi-Amerikan muinozie korgiekulttuuroi koskija Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu. Nenga 2500 eaa. – 1500 jaa. Keski- da Suvi-Amerikassa elettih omien taboin da neroloin kera kanzat, kumbazista Europassa ei tiijetty nimidä. Nämä kanzat srojittih suurie suarnallizie linnoi, hallittih omie valdakundie da luajittih eriluaduzie čomie ezinehie. Konza europpalazet tuldih uuvella manderella,… Luve ielleh Muailma, kumbaista ei ollun -ozuttelu Kanzallismuzeissa

Rauhankävely yhtistäy kolme vierokundua Helsingis

Helsingin keskustas pietäh tänäpiän kolmen vierokunnan yhtehine rauhankävely. Kävelyl tahtotah ozuttua vieroloin keskisty ystävytty sego estiä ennakkomielii dai vihapaginua. Kävelyh yhtyy vieroidu johtajua, deputuattua eri vierolois kollektiivois da Helsingin linnan deputuattua.   Kulgoveh lähtöy Helsingin juudalazen prihodan sinagogal 15 aigah, azettuu Suomen islamalazen yhtyskunnan mečetin kohtale da kulgou sit Helsingin Vanhale kirkiköle. Jogahizel paikal vierokundien… Luve ielleh Rauhankävely yhtistäy kolme vierokundua Helsingis

Karelia lujendau omassah uudizien taričendua

  Karjalan valdivolline tv- da radivoyhtivö Karelia on muuttanuh alovehellizien uudizien työndölöin aigua da piduhuttu. Aijembah työndö algoi 14.30 aigah, ga nygöi se algau 9.00 aigah da kestäy 20 minuuttua.   Olga Ogneva Karjalan valdivollizen tv- da radivoyhtivön kanzallizien kielien toimituksespäi sanelou, ku 14.30 ei olluh hyvä aigu uudizih näh da kaččojien miäry väheni. Sendäh… Luve ielleh Karelia lujendau omassah uudizien taričendua

Karjalasgi on kallivomualavus

Petroskoin valdivonyliopiston tutkijat löyttih enzimäzen kallivomualavuksen Karjalas.   Tämä ezihistourielline mualavus on Kondupohjan rajonas lähäl Tullahten hieruu, da sil on igiä äijällizet 5000 vuottu.   Petroskoin valdivonyliopiston dotsentu Aleksandr Žulnikov sanelou, ku mualavus kuvuau venehty da soudajii. Se on olluh tärgien kohtan merki. Žulnikovan mugah lähäl Tullahten hieruu on olluh brujien luajindah pädijiä kivie. Mualavustu… Luve ielleh Karjalasgi on kallivomualavus

Terveh tulla iloseh Muhahuš-šyyšlomaleirih!

Aika: nelläšpäivä–piätinččä 24.–25.10.2019 klo 10–14 Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu Ikäraja: noin 5–12 vuotta Leiri on ilmani, ta šiih kuuluu välipala. Leirillä leikitäh, piiruššetah ta kuullah vienankarjalaisie šuarnoja. Leirillä opitahki karjalan kieltä hauškalla tavalla leikin ta toiminnan kautti. Kieltä ei tarviče ošata valmehekši! Leirin tarkotukšena on šiirtyä vienankarjalaista kulttuurie ta kieltä vanhemmilta nuoremmilla šukupolviloilla.… Luve ielleh Terveh tulla iloseh Muhahuš-šyyšlomaleirih!

Ligakuun tankarunoloi

Sygyzyn taivas tuttavan harmai. Terväh se syngevyy da roih yö. Huondeksel puulois nägyy vähembi lehtii. **** Päiväine pastoi vaiku kodvazen päiväl, sit tuaste vihmui. Illan pitkät minuutat allus loppussah pimiet. **** Männynnieglazet kirvotah kalmužiman puulois. Kävelen hänen kalmalluo, näin: ei ole kivie vie pandu. **** Tuulou. Keldazet lehtet pakutah märrän nurmikon piäle. On vilu ildupäivy… Luve ielleh Ligakuun tankarunoloi

Kuvaštajien kävelytekstiilien kyšyntä kašvau – Liikennehturva: kuvaššinta ne ei korvata

Liikennehturvan mukah kuvaštajan tekstiilin lisäkši pimieššä olis hyvä varuštautuo toisenmoisellaki kuvaštimella. Erilaisien kuvaštajien kävelytekstiilien kyšyntä kašvau ielläh. Esimerkikši Novita Oy:llä, kumpani valmistau tikutušlankoja, kuvaštajien lankojen myöntä on kašvan viime vuosina šuurešti. Seija Wessmanki kertou, jotta šemmosien kuvaštajien tekstiilien kuin šormikkahien ta reppujen kyšyntä tänä šykyšynä on ollun šelväšti iellisie vuosie šuurempi.  Seija Wessman on forssalaini… Luve ielleh Kuvaštajien kävelytekstiilien kyšyntä kašvau – Liikennehturva: kuvaššinta ne ei korvata

Tervehtulemua Paginpertih!

Karjalazet tytit da heijän emändy enzimästy kerdua meijän Paginpertis 20. ligakuudu! Tulgua kaččomah Mikro-Korela-ozutteluu da kuundelemah tyttilöin elokseh näh. HUOM.! Paginperti roih avvoi 16–19 aigah. Natalia