Karjalazen kirjallizuon luguspektakli

Karjalazen kirjallizuon luguspektakli ozuttihes rahvasluvun puoles menestyksekse. Oulun alovehen Salmikerhon hommattu pido houkutteli Muhoksele tossargen nenga sada innostunnuttu kuulijua. Koivu ja Tähti -kul’tuurukeskukses pietty pido oli vuitti Muhoksel avattuu karjalankielizien kirjoin ozutteluu, kudaman Oulun alovehen Salmikerho järjesti yhtes Karjalan Kielen Seuranke     Spektaklin kunnivogost’u da piäpagizii oli Helsingin da kogo Suomen arhijepiskoppu Leo, kudai lugi… Luve ielleh Karjalazen kirjallizuon luguspektakli

Hyviä Kalevalanpäiviä!

Sormil soitti Väinämöine, Kielet kantelen helistih: Mägi kajai, kivi paukui, Kallivot kai mual säristih, Kivet lainehil pläšittih, Somerot vezii myö souttih, Pediät rannal iluo piettih, Kannot kangahil hypittih. Kälykset Kalevan naizet Kesken kirjondu jätettih, Jovennu sih kohtah juostih Sinne virrannu vilistih Nagron kere nuoret naizet, Emändät kai hyväs mieles, Sidä soittuo kuulemah, Iluo kai imehtimäh.… Luve ielleh Hyviä Kalevalanpäiviä!

Nuorembat suomelazet sugupolvet ollah muututtu Ruočis ”svenssonoikse: ”Suomen kielen olen vähilleh kogonah menetännyh”.

Toizen da kolmanden polven ruočinsuomelazil tavallizimat ammatit ollah suorittavat kui hoidoabulaine da varrastoruadai. Ruočinsuomelazien tavallizimat sugunimet ei toinnah olla Korhonen da Virtanen vaiku Johansson da Andersson. Sellitys löydyy sit, ku suomelazet naimizihmendyy suadih tipičnoit ruoččilazet sugunimet. Ruočin radivon SR Sisuradion Ruočin statistiekallizen keskustoimiston SCB:n tiedoloih pohjavui kartoitus tovestau, ku ruočinsuomelazet ollah muuttu ”svenssonoikse”, moneh tabah… Luve ielleh Nuorembat suomelazet sugupolvet ollah muututtu Ruočis ”svenssonoikse: ”Suomen kielen olen vähilleh kogonah menetännyh”.

Karjalan kielen kirjallizuspäivyspektakli

Muhoksel, Koivu ja Tähti -kul’tuurukeskuksen auditouries pietäh 27.2.2018 Oulun alovehen Salmi -kerhon järjestetty Karjalan kielen kirjallizuon lugupäivyspektakli aigua 17:00 – 19:00. Pivos paistah Helsingin da kogo Suomen arhijepiskoppu Leo dai suomen kielen yliopistonlektoru, FD Niina Kunnas Oulun yliopistospäi. Arhijepiskoppu Leo pagizou da lugou karjalankielisty tekstua. Lektoru Niina Kunnas pidäy mieldykiinnittäjän luvendon karjalan kielen stuatusas Suomes.… Luve ielleh Karjalan kielen kirjallizuspäivyspektakli

Tietto

Vuottaa neitšoi portin pieles dorogastu kattšoo vai Minne olloh tietto jiänyh abiel mielel uatteloo Pilveh taivas tummaks mustuu vetty rubei vihmumah Perttih terväseh jo juoksoo kyynälsilmis atkalasti Muamo nägöö kui on jielot tyttyä tahtoo alevuttua Tules tänne tšuajuu juommo yhtes nygöi pagisemmo Johai neitšoi silmät kuivai kenbo šentšois kävelöö Tietto tuli käteh tarttui kaglakkai jo… Luve ielleh Tietto

Muanruadai jätti syömizet nedälikse ‒ kampuanii valliiskoinkielizien radivo- da tv-työndölöin ruadovallan puoles

Nuori muanruadai Elfed Wyn Jones Trawsfynyddaspäi on ruvennuh nälgyzabastouhkah valliiskoinkielizen työndölöin ruadovallan muuttamizen puoles. Zabastouhku algi 20.2. da jatkuu tulien nedälin tossargessah. Uudine sit tuli samah aigah, kui obejktivnoi raportu S4C:s sanottih julgi. Raportu koskihes muun keskes sidä, pidäsgo vastus S4C:s siirdiä Westminstral Rahvahalliskerähmöle. SC4 on valliiskoinkieline radivo- da tv-azemu. Tuhandet ristikanzat ollah kannatettu ruadovallan… Luve ielleh Muanruadai jätti syömizet nedälikse ‒ kampuanii valliiskoinkielizien radivo- da tv-työndölöin ruadovallan puoles

Kielien monimuodozus da monikielizys ollah rauhan da kestävyön kulmukivet

21.2. sanottih julgi muamankielen päiväkse UNESCOS:s jo vuvvennu 1999. Tiemupäivänny pruaznuijah kielen monimuodozuttu, monikielisty opastustu da mustoitetah sit, ku muamankielel on ylen tärgei rouli opastukses. UNESCO aksentiiruiččou, ku kielen monimuodozus da monikielizys ollah sežo merkiččijäs roulis ristikanzoin tahtojes kestävytty i rauhua. Kielellinen monimuodozus on varaittavas tilas olii da kielii kaduou ainos vai enämbän, da jogahizen… Luve ielleh Kielien monimuodozus da monikielizys ollah rauhan da kestävyön kulmukivet

Enimistökielet viettih läbi vägizin saamilazien lapsien školis 1900-luvun algupuolel ‒ saamin kieli vaiku ”abuvälineh”

Saamin kieldy piettih enne kaikkie pedagougizennu abuvälinehenny libo käytettih daže assimil’atsien todevutandah saamilazien lapsien školis Ruočis, Suomes da Norjas 1900-luvun allus, tovestau Otso Kortekankaan tuoreh väitöskirju. Otso Kortekangas on tutkinuh omassah väitöskirjas saamelazien opastushistouriedu da opastuskieldy Suomes, Ruočis da Norjas 1900 ‒ 1940-luguloil. Tutkimukses kačellah mindäh enimistökieldy libo saamii käytettih libo ei käytetty školis, kudamis… Luve ielleh Enimistökielet viettih läbi vägizin saamilazien lapsien školis 1900-luvun algupuolel ‒ saamin kieli vaiku ”abuvälineh”

Ruoččilazet tutkijat löyttih Malesies aijemba tundematoi kieli, kudamakse pagizou vaiku 280 ristikanzua kogo muailmas

Ruočin Lundan yliopiston tutkijat ollah lövvetty Malesien viidakos muan alguperäzeh rahvahah kuului heimo, kudai pagizou istin omua aijemba tundematoindu kieldy. Heimo löydyi petties , konzu tutkijat ruattih toizen projektan tyves. Jedek-nimizekse kielekse pagizou vaiku 280 ristikanzua. Hyö kuulutah heimoh, kudaman jäzenet aksentiiruijah omas elokses sugupuolien taza-arvuo, vältytäh vägivaldua da kazvatetah lapset muga, kuin nämät ei… Luve ielleh Ruoččilazet tutkijat löyttih Malesies aijemba tundematoi kieli, kudamakse pagizou vaiku 280 ristikanzua kogo muailmas

Kalevalanpäiviä vuottajes

Kalevalanpäiviä duumaijen  F’odor da Al’ona kävväh muzieh tunnustumah Kalevalah, sen runoloin keriäjäh, runonpajattajih da Kalevalan huahmoloih, ga sit lapset silkeskie puututahgi šeikkailuh. Hyö suajah tiijustua hos midä i vastavutah sežo erähän mieldykiinnittäjän hengilönke, kudamal on kui F’odorale i Al’onale muga i kaččojile kaikenluadustu dieluo saneltavannu. Kaččojat, lapset da aiguzetgi, voijah kaččomizen ližäkse vähäzel mustella ohjelmas… Luve ielleh Kalevalanpäiviä vuottajes