Pruazniekakse

Toivotammo kaikile lugijoile ilokastu Karjalan kielen päiviä! Redaktsii Erähänny illan kodih mennes kylbypertis Muumipeigoi azetui keskele matkua da hörkötti korvat. Oli pilvekäs, lauhkei yö, kudai oli täyzi liikundua. Puut jo aijemba puistettih lumen piälpäi, da häi kuuli niilöin oksien šuhizendan pimies. Loitton suvespäi tuli vägevy tuulenn’apakko. Muumipeigoi kačoi, kui se tuli kohisten mečäs läbi da… Luve ielleh Pruazniekakse

Karjalan kielen komissii andau enzimäzen Karjalaine kieliruado -palkindon

Kielikomissii on piättänyh jagua enzimäzen Karjalainen kieliruado (Karjalainen kieliteko) -palkindon. Se annetah ezimerkikse moizile virguniekoile da yhtehistölöile, kudamat ollah luajittu arvokastu ruaduo karjalan kielen stuatusan libo karjalankielizien palveluloin kannattamizekse.   Vuvven 2018 Karjalaine kieliruado -palkindo annetah kolmele suomelazele puolovehele, kudamat ollah otettu karjalan kielen omih puolovehohjelmoih. Nämmä puolovehet ollah hurualisto, vihandat da perussuomelazet.   Hurualisto… Luve ielleh Karjalan kielen komissii andau enzimäzen Karjalaine kieliruado -palkindon

DLDP-projektu on suadu loppuh

Kolmen vuvven ruavon jälles DLDP-projektu on nygöi suadu loppuh. Karjalan Kielen Seuru on ruadanuh karjalazien deputuatannu jeuroppalazes tutkimusprojektas, kudaman tavoitehennu on olluh parandua monel alal jeuroppalazien vähemmistölöin mahtoloi hoidua omua kieldy digitualizis ymbäristölöis. Projektan tuloksennu luajittih opastusohjelmu digitualizen elinvoimazuon kehittämizekse, i ”digitualizet hengihjiämispakkavukset” karjalan, baskin, bretonin da sardin kielile, kudamis on konkretnoloi ruadoehtoituksii ihan nämmien… Luve ielleh DLDP-projektu on suadu loppuh

Tervehtulemua Paginpertih!

Terveh kai ristittyzet, riähkyhenget da toizet! Tulii Paginperti pietäh karjalan kielen päivänny tossargen 27.11. 18 čuassus algajen Kondiinlahten Rosalinda konditories. Terveh kai ristittyzet, riähkyhenget da toizet! Timoi Munne da Pentti Mäkkeli pajatetah pruazniekas. Muuzikan ližäkse sinne on kerävynnyh joukko, kuduas paistah karjalas da karjalakse. Sie voibi suaja tieduo, mi da mittuine on karjalan kieli. Karjalan… Luve ielleh Tervehtulemua Paginpertih!

KKS:n JULGAVORUAVON TULEVAŽUS OZUTAHES NYGÖI HYVÄKSE

Tämän sygyzyn da lähiaijan julgavolois on keral äijy nuordu kirjuttajua, kiändäjiä, kuvittajua da muuzikanluadijua. Täl nedälil piästih kirjupainos Aleksi Ruuskazen kiännetyt da verstaitut lapsienkirjalližuon klassikat Lewis Carrollan Alisan šeikkailut kummanmuas da Antoine de Saint-Exupéryn Pieni prinsut. Järgieh piäzöy ilmah sežo Lauri Luukkozen runokeräilemy Kormanih unohtunnuh suvaičus ‒ Taskuun unohtunut rakkaus. Vuvven 2019 karjalankielizen kalendarin kuvitukses… Luve ielleh KKS:n JULGAVORUAVON TULEVAŽUS OZUTAHES NYGÖI HYVÄKSE

Wiipuri.fi

Wiipuri.fi on Viiburin Suomelazen Kirjalližusseuran (VSKS) tuotettu portualu. Se keriäy yhteh eriluadustu digitualistu ainehistuo, kudamat koskietahes Viiburii, da ruadau veriänny toizien puolien tuotettuloih ainehistoloih. Portualu on luajittu kui tutkijoih, opastujih opastukseh muga i rahvahah näh. Hankehen on pannuh alguh da sen koordiniiruičendas vastuau Viiburin Suomelaine Kirjalližusseura (VSKS). Keral on jo äijy part’norua, kudamien ker todevutetah… Luve ielleh Wiipuri.fi

Oulus pruaznuijah Katrinpäiviä

25.11.2018 pietäh Oulus, Aleksinkulman Pohjanzualas 13‒15 aigah Katrinpäivän pruazniekku.   Sen avuau Oulun Tuglasseura ry:n paginanvedäi Jukka Mettovaara da hänen jälgeh sanelou Pohjas-Vienan seura Arhippazen perehen pohjasvienalazis pajokižois. Vieno Myllylä Oulun Alovehen Kalevalazet naizet ry:späi jatkau sit piduo kerdojen omassah lapsusaijan kižois.   Pruazniekal kuultah sežo muuzikkua. Santa Lucia -meloudien ozutetah Ester Vaara (pajo), Lucia… Luve ielleh Oulus pruaznuijah Katrinpäiviä

Nägökandu

Lugijat kirjutetah (jatkuo egläzes) Kielien suojelus da virrallizen stuatusan kohendamizes pidäsgi minun mieles ottua aijembua tärgiembäkse argumentakse nimenomah kielimuvvon varavonalažus. Täl perustehel voidas midätahto suomen kielen murdehinnu vie nygöigi piettylöi kielimuodoloi ruveta voimistamah tiedozel piätöksel da käyttämäh täh voimistamizeh samoi metoudoi, kudamii käytetäh vähembistökielien voimistamizeh da kudamat on tovettu hyvikse metoudoikse kielitiedehellizis tutkimuksis. Ku murdehien… Luve ielleh Nägökandu

Nägökandu

Lugijat kirjutetah 27.11. pruaznuijah Suomes karjalan kielen päiviä. Tämä päivy on rodinuhes karjalan kielen päiväkse sendäh, ku vuvvel 2009 tazavallan prezidenttu andoi sil päivymiäräl azeteksen, kudaman mugah karjalan kieleh soveldetah Suomes jeurouppalazien vähembistökielien da alovehellizien kielien peruskirjua. Käytändös tämän azeteksen myö virralline Suomi tunnusti ezmästy kerdua karjalan kielen olemasolon iččenäzenny kielenny, eigo vai suomen kielen… Luve ielleh Nägökandu

Tervehtulemua paginpertih!

Terveh! Kudamua suvaičet enämbäl: čuajuu vai koufeidu? Jovensuun Karjalazes Paginpertis löydyy mollembua! Tule meile tarattamah da pajattamah karjalakse sego kižuamah Sellitä sana -kižah. Kai karjalan paginluavut ollah pättävät. Karjalan kielen päivy lähenöy, sidä pietäh joga vuottu 27. kylmykuudu. Tule sanelemah, midä luajit Karjalan kielen päivänny dai ehoita, kui olis parem sidä pruazniekkua pidiä. Paginperti on… Luve ielleh Tervehtulemua paginpertih!