Omajulgavot

Seija Hämäläinen

Tuomirannan runoloi

Karjalankieline runokniigu, 78 sivuu, omajulgavo 2011
Ritva Hiltunen on kiändänyh livvinkarjalakse Seija Hämäläisen kniigan Tuomirannan runoja. Hindu 13 euruo da kahten kniigan ostajale suomenkieline kniigu libo iänikniigu (cd) kaupan piäle.
Zajaukat 040-544 5584 Seija Hämäläinen libo 044-524 1156 Ritva Hiltunen


Omajulgavot 7.12.2012

Uuzi kniigu kerdou Hyrsylän mutkan vaihielois

HYRZYLÄN KUMBUZIL – Hyrsylän kylä itärajan mutkassa kerdou sego tiedotekstilöil sego hyrsylästen omil sanoil Hyrsylän kyläs enne voinua i jatkovoinan aigah. Ignoilan kyläs on kniigas oma lugu. Kniigan on luadinnuh Helinä Konttinen (tuatto oli Hyrsyläspäi). Hyrsyläs roinnuh Toivo Konttinen on kirjutannuh kniigah monii tekstilöi.

Kniigu on kovakandine, suurus 280 x 300 mm. Sit on 420 sivuu da äijy vahnoi fotokuvii. Kartusivut ollah nellivärizet, muut sivut kaksivärizet. Kniigan taittoh on kiinnitetty äijy huomivuo, anna olis čomembi lugie da kačella. Toine painoväri on viininruskei, nenga kniigu roihes vie čomembakse. Kniigan hindu on 85 euruo, sidä voibi tilata sähköpostal: pirjo.konttinen-niemela@fimnet.fi


Hyrsylän kylän kniigu terväh valmis

Hyrsylän kylän kniigu jullatah tämän sygyzyn aigah. Kirjas kuvatah Hyrsylän hierun elostu da histouriedu kerdomuksien da tiedotekstoin kauti. Hyrsylän susiedukyläs Ignoilas on i oma lugu.
Kniigas kerrotah kylän omaluaduzes sijainnis, kui ristikanzat elettih rauhan aigah lähäl rajua da kui hyö talvivoinan aigah jovvuttih vangiloikse internoinduleirih Ven’an-Karjalan Interposolkah. Vaihtelijoin evakkovuozien jälgeh algoi azettumine Kandu-Suomeh da harjavumine uuzih ololoih.
Nämät da monet muut kavvet on tallendettu Hyrsylän kyläkniigah. Ajatus Hyrsylyä koskijan tiijon keriändäs, tallendukses da kyläkniigan luajimizes rodih Hyrzylniekat-kyläseuraspäi.
Vuvves 2004 lähtijen kniigah niškoi on kerätty äijy kul’tuuruhistouriellizesti arvokastu da ainavoluadustu pagizutandumaterjualua da fotokartočkoi. Kirjan redaktori da verstaiččii Helinä Konttinen on pagizutelluh vahnoi hyrsyläläzii da kirjutannuh tiedokonehele luvettavah formah heijän paginois yli viizikymmendy čuassuu tekstua. Kerdomuksis välittyy rajakarjalaine eloksennägemys da hyrsyläläine livvin paginkieli. Kniigan tiedotekstat kehystetäh da kerätäh yhteh yksilöllizet kerdomukset. Kniigua tävvendiä levei kačelmu Karjalan histourih päivännouzun da päivänlaskun tora-alovehennu.  Monii tiedotekstoi kniigah on kirjutannuh Toivo Konttinen. Kirjas jullatah muidugi kirjutuksii. Kalevi Nekkonen on kerännyh arvokkahii tagaperätiedoloi. Häi on lizäkse luadimas Hyrsylän kartua.
Kniigua on suadavannu tämän vuvven loppuh mennes. Sih tulou läs 300 sivuu. Kirjas on äijy mustuvalgieloi fotokuvii, kartoi da värikuvii. Kniigan hinnakse rodieu 60–70 euruo. Kniigua voibi tilata kniigan redaktoril (Helinä Konttinen, 044 5712 192,  hkonttin@ulapland.fi)