Kiändöpalvelu

Käännös- & tulkkauspalvelu

Karjalan Kielen Seuran Joensuun osaamiskeskuksessa KARJALAN KIELEN TOIMISTO tarjoaa käännös- ja tulkkauspalvelua (karjala – suomi – karjala) edullisin hinnoin.

Siirry tästä yhteydenottolomakkeelle, johon voit kirjoittaa yhteystietosi sekä milloin ja minkälaista palvelua tarvitset. Voit jättää myös pelkän yhteydenottopyynnön yhteystietoineen.

Tekstan- & paginankiändöpalvelu

Karjalan Kielen Seuran Jovensuun opastumiskeskukses KARJALAN KIELEN TOIMISTO tariččou tekstan- da paginankiändöpalveluloi (karjal – suomi – Karjal) huogehil hinnoil.

Siirry täs viestiankietah, kudamah voit kirjuttua omat yhtevystiijot dai konzu da mittustu palveluu tarvičet. Voit myös kirjuttua vaiku omat yhtevystiijot da kyzyö meidy ottamah yhtevytty sinuh.