Ozakastu uuttu vuottu!

  Toivon teile kaikkie hyviä da vie parembua, toivuo, tervehytty, suvaičustu, välliä aigua, välliä piäzyö tahtoloih, lebävyö, ozua da lykkyy, tahtoloin todevumistu, diivoi, poudua, vihmua, päivästy da pilvesty, magiedu, ga sežo muigiedu, keviälöi, kivoksii ylen lembien da selgien ilmanke, ystävii da dovariššoi, kukkazii, puuloi, elättilöi, kiviigi, tuohuksii sego armuo, da tahtuo olla pehmeisydämelline i neruo… Luve ielleh Ozakastu uuttu vuottu!

Luondo segoi lämmön periä Helsingis ‒ jumalanlehmäzet havačutah, tuhjolois on lehtenkandoi da mečäs on syödävii sienii

Piälinnualovehel on olluh muga lämmin siä, ku monet ollah nähty luonnos pienii merkilöi liijan aigazes havaččumizes. Ezimerkikse pajulois nägyy lambahii da sirenilöis on suurii lentenkandoi. Täs on erähii lugijoin työttylöi fotokuvii, kudamat sanellah päivänpoltajas dielos, ilmastonmuutokses.   Suomenlinnas kukkiu kezän kukkazii da Vantahan mečäs voit kerätä syödävii sienii.   Maunulas jumalanlehmäine havaččui da tuli fatierah,… Luve ielleh Luondo segoi lämmön periä Helsingis ‒ jumalanlehmäzet havačutah, tuhjolois on lehtenkandoi da mečäs on syödävii sienii

Tsunuami iski Liideh-Aazieh 15 vuottu tagaperin

Tänäpäi on mennyh 15 vuottu sit, ku tsunuami iski Suvi -da Liideh-Aazieh tappajen enäm 220 000 ristikanzua da tuojen ylen suurdu ainehellistu vahinguo. Tsunuami otti allun poikkevuksellizen voimakkahas muantäräitykses, kudai rodih Indonezieh kuulujan Sumatran suaren luodehpuolel. Täräitykses lähti daže 800 kilometrin čuassuvauhtii mennyh aldo, da rannikole puuttujes se murendi taloit, katkai puut da viskai venehii sadoi… Luve ielleh Tsunuami iski Liideh-Aazieh 15 vuottu tagaperin

Rauhazua Rastavua!

  Anheli sanelou paimoloile Iisusan roindah näh   Viflejeman linnas ymbäri oldih niityt. Päiväl lammasjoukot käveltih paimoloinke niittylöi myö. Yöl lambahat viruttih, a erähät paimoit vardoittih lambahii, ku zvierit ei otettas niidy.   Erähänny yönny paimoit pöllästyttih, ku heijän edeh jäviihes Taivahallizen Ižändän anheli, da heis ymbäri rubei läimähtelemäh Taivahallizen kirkkahus. Varavo valdai paimoit, no… Luve ielleh Rauhazua Rastavua!

Kitailaine yhtivö vedi iäre Mesut Özilan kannatetus jalgumiäččykižas kriitillizien kommentuarieloin periä

Özil kritikuiči Twitteras lujah Kitain uiguuroin vastahpiduo. Anglien eliittuliigas kižuajan Arsenalan keskikentykižuaju Mesut Özil on puutunuh ainos vai kovembah Kitain virguniekkoin hambahih.   Kitailaine NetEase -yhtivö vedi iäre Özilan kannatetun Pro Evolution Soccer (PES) jalgumiäččykižan mobil’noiversies ”Kitaidu käzittelijöin jyrkien kommentuarieloin periä.”   Özil kritikuičči vaste vai Twitteras lujah Kitain uiguuroin vastahpiduo da kummeksi sidä, ku… Luve ielleh Kitailaine yhtivö vedi iäre Mesut Özilan kannatetus jalgumiäččykižas kriitillizien kommentuarieloin periä

Perindehellizen tavan omaluaduine starin ‒ mindäh rastavanpudroh pannah mindali?

Monien mieles Rastavu ei tunnu Rastaval kuni ei hyö suaha rastavanpudruo. Rastavanpudron histourii algau loittozes muinazuos, da sidä ainos ei ole luajittu riisus. Mindalin peittämine pudroh on yhtelläh vahnu perindeh.   Mindali ei ole ainos tuonnuh lykkyy Perindehelline taba on peittiä rastavanpudroh kuorittu mindali andamah sen löydäjäle lykkyy tuliekse vuvvekse. Perindeh on vahnu, ga kuspäi… Luve ielleh Perindehellizen tavan omaluaduine starin ‒ mindäh rastavanpudroh pannah mindali?

Vihmanluadii, hiilensidoi da palovardoiččii ‒ urhoipuut pellastetah muailman, ei estäne ristikanzu sidä

”Superpuuloin” merkičys kazvau, ku meččien hävitändyuuzidet varaitetah uskuo tulieh aigah.   Amazonien, Kongon da Indonezien peittolois eläy puuluaduloi, kudamien merkičys poikkevuksellizen suuri. Madal mangroveh, luja afrormosii da ylen korgei paraoriehupuu varmistetah jogahine eloiehtoloi muakeräl.   Paraoriehupuu tundietah paraoriehas, ga tämä superpuu enne kaikkie pidäy atmosfieran nezevänny. Puu pompuau vetty muas, da lehtet välitetäh nezevyön atmosfierah… Luve ielleh Vihmanluadii, hiilensidoi da palovardoiččii ‒ urhoipuut pellastetah muailman, ei estäne ristikanzu sidä

Priädniekkyhäi on ihan tervehystuoteh

Priädniekäs käytetäh mavustehii, kudamat vastustetah helditeksii da vaččuvaivoi Nämmis hyväzis toinah on voidu da zuaharii, ga mavustehien periä ei syöndy vaivua souvestii.   Koričal i neilikal on bakterihelditeksien vastazii ominazuksii. Yksielpäi net pitkendetäh syömizen igiä, toizielpäi net avvutetah syöjiä syömizensulatandas da estetäh vaččuvaivoi. Rahvas ellendettih tämän jo ammui, da tiedo on varmendannuh ellendyksen oigiekse.   Priädniekkiä… Luve ielleh Priädniekkyhäi on ihan tervehystuoteh

Madridan ilmastokerähmö piätyi huonoh kompromissah

YK:n ilmastokerähmö Madridas suadih piätökseh. Kerähmö piätyi kompromissah, da monii tärgielöi kyzymyksii siirretäh. Kerähmös piätettih, ku ozanottajat tuvvah pluanat uuzis piästövähendyksis Glasgowan kerähmöh vuvvennu 2020.   Piämiäränny on salvata kuiluu nygytilandehen da niilöin piästövähendyksien välil, kudamat tutkijoin mugah ollah vältämättömät, ku ei ilmastonmuutos ravenis haldivoičemattomakse 2030-luvul, sanelou BBC.   Sobimukses ”annetah julgi kiirehelline tarveh” uuzih… Luve ielleh Madridan ilmastokerähmö piätyi huonoh kompromissah

Suovattan tulou voimah zakon, kudai estäy turistoi tuomas ehki yhty juablokkua EL:n ulgopuolelpäi Suomeh

Uvvel kazvintervehytty koskijal zakonanluajindal opitah estiä kazvintappajien leviemine Europan liiton alovehele. Tuliel aigua turistat ei suaha tuvva Europan liiton ulgopuolelpäi ehki yhty juablokkua libo apel’siinua kazvintervehystovestuksettah. Uuzi zakonanluajindu tulou voimah 14 talvikuudu, da sen piirih kuuluu sežo verkokauppu.   Kazvintervehysvuadimuksien ulgopuolele jiähäh fruktois banuanu, fiinikku, durio, ananassu da kokossuoriehu. Tamožn’uylitarkastajan Tiia Sulander-Seppäzen mugah mainituloil fruktoil… Luve ielleh Suovattan tulou voimah zakon, kudai estäy turistoi tuomas ehki yhty juablokkua EL:n ulgopuolelpäi Suomeh