Tule sinägi vuvven 2019 Karjalazeh luvendukodvazeh!

Karjalazen luvendukodvazen tarkoituksennu on suaja karjalan kielen pagizijoi, suvaiččijoi da opastujii lugemah kirjalližuttu karjalan kielel. Luvendukodvazeh voit ottua ozua lugemal kirjoi hos mil karjalan kielen murdehel. Luvendukodvaine on 10-kohtaine, da kohtis mainitut kniigat voit lugie hos mittumas jälletykses. Vuvven aigua jullatah ližiä tieduo niilöih lugojih näh, ket innostutah luvendukodvazeh enämbäl. Kirjoinnu pietäh ezimerkikse karjalankielizii kaunehkirjoi,… Luve ielleh Tule sinägi vuvven 2019 Karjalazeh luvendukodvazeh!

KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Eero menehtyi vuottamattomah voimattomuskohtavukseh Helsingis. Häi oli 77-vuodehine. Eero Rantala oli meijän seuran halličuksen jäzen vuvves 2006 algajen. Hänen panos KKS:n da karjalan kielen i kul’tuuran hyväkse oli poikkevuksellizen huomattavu. Ole iguzeh mustettu! ”Ratk’ taivaasa, ratk’ taivaasa / Taito täydellinen, / Siell’ saam’ Jumalan nähdä, / Niinkuin on olevainen: / Kasvoista niin kasvoin, / Kasvoista… Luve ielleh KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines

Amnestyn mugah Myanmaran armien jälgimäzet bombitukset ollah mustoitus sit, ku muan armii ei pie niminny ristikanzanoigevuksii. Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhinen ozavaldivos, sanellah ristikanzanoigevusjärjestöt. Dielos kerdoi Guardian. Järjestölöin mugah ozannu uuttu Rakhineh suundavujua iskuu saldatat ollah ližäkse arestiiruittu tsivil’noloi da estetty avun piäzyn paikale.   YK on aijembah kuččunuh Myanmaran armien ruadoloi rohingya-islamistoi kohtah… Luve ielleh Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines

YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes

Saamelazien ičehallindoh piästettih hengilöi, kudamat ei olla saamelazet. Saamelazien suudo oli tädä dieluo vastah. YK čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes. YK:n ristikanzanoigemuskomissii kaččou, ku Suomen korgevin hallindo-oigevus ruadoi viäräh, ku se hyväksyi Saamelazien suvvon valličusluvetteluh moizii ristikanzoi, kudamat Saamelazien suudo iče oli aijembah hyllännyh.   Komissien moittiet liitytäh KHO:n piätökseh, kudamal pandih 93 hengie valličusluvetteluh… Luve ielleh YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes

DLDP:n ruadoinstrumentat ollah nygöi nettusivuloil

DLDP -projektu on nygöi suadu piätökseh. Projektan johtai Claudia Soria on työndänyh sellitykset DLDP:n luajittulois digitualizis ruadoinstrumentois, kudamat ollah pättävät enne kaikkie varaittavas tilas olijoih ga sežo muihgi kielih näh. Ruadoinstrumentat ollah tämänluaduzet: 1)DLDP Survey andau ohjavoloi kielen digitualizen eloivoiman tazon miärittämizeh. Projektas kaččelimmo Bretonan-, Sardinien-, Karjalan- da Baskin kieldy.   2)The Digital Language Survival… Luve ielleh DLDP:n ruadoinstrumentat ollah nygöi nettusivuloil

Paginpertih näh

Terveh kaikilla! Muston aijjal: tänä piän ei ole paginpertii. Myö sih kerävymmo pyhänpiän 10. tuhukuudu 17–19 aigah. Tulgua silloi juomah čuajuo libo koufeida da pagizemah karjalaksi! Muissakkua: Kaikki karjalan murdehet pädietäh. Jogahine suau paissa kuin tahtonou da  mahtau. Tieduo miän paginapertistä voi levittiä kaikilla. iomiT

Paikannimet keriäjy Nimisampo-palvelu on avavunnuh netas

Suomelazet paikannimet keriäjy Nimisampo-verkopalvelu avavui egläi. Palvelus voit kačella nimistyö kartoil, datannu da statistiekallizeh.   Sistiemu perustuu Kodimualazien kielien keskuksen digitualizekse muutettuh Nimiarhiivah sego Muanmiäritändylaitoksen paikannimiregistrah. Nimiarhiivah on kerätty ristikanzoil 2,3 miljonua paikannimitieduo enäm suan vuvven aijannu. Paikannimiregistras on 800 000 nimie.   Sistiemah on ližäkse liitetty Sotasampo.fi -palvelun luovutetun Karjalan kartoin enäm 30 000 paikkua da… Luve ielleh Paikannimet keriäjy Nimisampo-palvelu on avavunnuh netas

Čiganoinnuoret ei suaja ruaduo da puolet čiganoinnaizis varuau syömizen loppumistu

Tuoreh tutkimus kerdou, ku čiganoinnuoril on vaigei suaja ruaduo alendamizen täh. Ihan kolme nellätty alle 30-vuodizis čiganoinnuoris on ruavottomannu, sanelou omassah kirjutukses Heikki Hiilamo. Mahatma Gandhi on sanonuh: ”Mustele sinun nähtyt köyhimän da heikkoviman ristikanzan rožat da kyzy ičelläs ongo sinun duumaitus askeles hyödyy hänele.”Opastuksen voibi ellendiä verdavuksennu sille, ku meil pidäs luadie yhteiskundua pidäjen… Luve ielleh Čiganoinnuoret ei suaja ruaduo da puolet čiganoinnaizis varuau syömizen loppumistu

Uuzi vuozi, sama luguperti

Mennyt sygyzyn avavunnuh Turun luguperti jatkuu uvven vuon! Mulloi myö lugupertiläzet kergiimmö tuttavuo kui toizienke mugai karjalan kielenke. Innostus karjalan kieleh on vai kazvanuh! Lugupertin avavujes äijy lugupertilästy ei olluh äijiä lugenuh libo paissuh karjalakse. Sendäh luvimmo lapsienkniigua, ezimerkikse Maria Kähärin kirjutetut Milan perehen päivän da Nina nieglikon sygyzyn dai L’udmila Mehedan Suarnastu lapsih näh,… Luve ielleh Uuzi vuozi, sama luguperti