Ilokastu Äijiäpäiviä!

  Jälgimäi on kevät Päiväine havaččuu tuaste vähäzen aijembah, ottau huondesverokse putin annoksen lundu suolanke da kuundelou samah aigah talitijastu, kudaman n’uokaspäi tulou nygöi kummakasta, päiväzen mieles valpahanruskiedu pajuo. Se hypittäy siiričkulgijan brihan oččutukkua, kajoidu fonarin piäl, päivästy, puuloigi! ‒ Tämä on vikse sidä lembie, lembie i kobralline nuoruttu! sanou päiväine ičekseh pyhkijen suun ruttoh… Luve ielleh Ilokastu Äijiäpäiviä!

Kunne hävittih merinahkusuojusšlöpöit? – Guardian: varaittavas tilas olijat elätit ei tuldu omassah alallizeh pezoittumiskohtah Nicaraguas

Ilmastonmuutos muuttau merisuojusšlöppölöin sugupuolijagavuo. Aijembua lämmembän čuurun täh monet uvvet merisuojusšlöpöit ollah emäčyt. Ylen varaittavas tilas olijan merinahkusuojusšlöpöin oza huolevuttau Nicaraguas, sanelou brituanielaine lehti Guardian. Suojusšlöpöit ainos ollah tuldu pezimäh samale luonnonsuojelualovehele kylmy – kevätkuus, ga nygöi ei niilöi nägynyh tuah aigah.   Merinahkusuojusšlöppölöin pezoittumistavat ollah vaihtelijat, ga Rio Escalante ‒ Chacocenten luonnonsuojelualoveh Tyynenmeren rannal… Luve ielleh Kunne hävittih merinahkusuojusšlöpöit? – Guardian: varaittavas tilas olijat elätit ei tuldu omassah alallizeh pezoittumiskohtah Nicaraguas

Uutisie vienankarjalakši

Karjal Žurnualu -verkkoleheššä on alettu julkaissa uutta vienankarjalaista uutisartikkelišarjua. Šarjan enšimmäini artikkeli ilmešty 9.4.2019. Še kerto parlamenttivaaliloista Šuomešša. Alukši vienankarjalaiset uutiset ta uutisartikkelit ilmeššytäh kerran netälissä tahi kerran kahešša netälissä. Artikkelit kiäntäy Irma Aleksejeva. Tulošša on oma artikkelišarja šuvikarjalanki murtehella.  Artikkelien kiäntäjänä toimiu Katerina Paalamo. Karjal Žurnualu on ainut Šuomešša ilmeštyjä, täyšin karjalankielini lehti. Leheššä… Luve ielleh Uutisie vienankarjalakši

Teatru kielii avvuttamas

Kanzalaisjärjestöt ečitäh uuzii mahtoloi käyttiä karjalan, vepsän da suomen kieldy. Yksi niilöis on teatru, kudamua on jo Petroskoil da Priäžän rajonas. Net ollah suadu tugidengua omissah ruadoloih, ga probliemuagi on.   Petroskoin vepsänkieline ei ammatilline teatru on suannuh tugie LingvaTeatr-projektalpäi. Projektan johtai Alina Čuburova kerdou, ku enzimäine vepsänkieline ozutus on ligakuus Petroskoil da myöhembäh Kalajoven… Luve ielleh Teatru kielii avvuttamas

Ilozua Virboidu!

Matkal Jerusalimah Iiisus tuli Betanieh, kudai oli Voipuumäin lähäl. Siepäi häi käski kahtele opastujale mennä hieruh: ”Mengiä tuah hieruh, kudai nägyy. Sie kerras näittö kiinnisivotun emäččyoslan da sällyn sen rinnal. Keritäkkiä mollembat da tuogua minulluo. Ku kentah sanonou midä, työ sanokkua: ”Ižändäle pidäy net, a häi terväh työndäy net järilleh.” Miehet lähtiettih i nähtih: kai… Luve ielleh Ilozua Virboidu!

Parlamenttivaalit Šuomešša

Šulakuun 14. päivänä Šuomešša pietäh parlamenttivaalit. Iäneštämäššä voipi käyvä jokahini Šuomen kanšalaini, kumpani täyttäy 18 vuotta viimeistäh vaalipäivänä. Jokahini, kellä on iänioikeuš, on šuanun kirjasen. Šiinä kirjasešša on tietuo iäneššyšpaikoista, kumpasie löytyy kauppakeškukšista, kirjaštoista, poštiloista, koululoista tni.  Vaalipäivänä iäneššyšpaikat ollah auki kello 9–20 välisenä aikana. Iččenäh vaalipäivänä (14.4.2019) šuapi käyvä iäneštämäššä vain šillä iäneššyšpaikalla, mi… Luve ielleh Parlamenttivaalit Šuomešša

”Suomi on kaksikieline mua, mikse ei vois olla kaksikielizii kanzalazii?”

Suomes eläy jo piäle 80 000 perehty, kudamas ukko da mučoi ollah roittuhes eri mualois. Nämis perehis lapset kazvetah luonnollizeh tabah kaksi- libo monikielizikse. Hos Suomi on kaksikieline mua, ristikanzu voibi tiä olla virrallizesti vai yksikielizenny, sendäh ku rahvahalistoregistrah voit merkitä vai yhten muamankielen. Kahten kul’tuuran perehien azientundii Familia ry on sidä mieldy, ku Suomes pidäy… Luve ielleh ”Suomi on kaksikieline mua, mikse ei vois olla kaksikielizii kanzalazii?”

Sulakuun tankarunoloi

    Muga tuhmasti ruavoin, ga en enämbiä tahtos torata. Mikse myö vie kižuammo ku vällillizet lapset? **** Astiet vuotetah kuhn’as, sovatgi pidäs pestä da luadie tuli kylynpäččih – ga mieles on vaiku sinä. **** Väzyttäy ainos vai puaksumbah ruavos, gost’is, tiä koisgi. Läžin voimattomuttu. Sen nimi on suvaičus. **** Duumaičen, suango nikonzu nähtä sinuu kuudamanvallos… Luve ielleh Sulakuun tankarunoloi

Milan perehen päivä on ilmeštyn vienankarjalakši

Kiäntäjän šanani Šain ehotukšen kiäntyä Milan perehen päivä -kirjan vienankarjalakši alkušykyšystä 2018. Kirja on alkuperäsešti kirjutettu livvinkarjalakši ta kirjan kuvituški on kirjuttajan, Maria Kähärin, ta hänen tyttäreh luatima. Še on tarkotettu lapšilla ta aikuhisilla yhtehisekši luvennakši. Kirjan luatija iče pakajau lapšieh kera karjalakši ta tietäy hyvin, mimmoista luventamaterialie karjalankieliset lapšet tarvitah. Meijän pereheššä kotikielenä on… Luve ielleh Milan perehen päivä on ilmeštyn vienankarjalakši