Spetsial’noi monikielizys

Laura Arola Vaigevus kieles A + vaigevus kieles B = kaksinkerdaine vaigevus? Ruohtingo jatkua toizen kielen pagizendua lapsele, kudamal kielenkehitys hätkestyy? Voibigo spetsial’noi lapsi olla vähembistökielizes kluasas? Voingo panna spetslapsen kielikylbyh? Ku lapsel ollou kielellizeh libo kommunikatiivizeh kehitykseh liittyjiä hätkestyndiä, on läs varmua, što vahnembat ollah muvvos libo toizes kuultu suozituksen sit, ku lapsen olis… Luve ielleh Spetsial’noi monikielizys

Ukrainu da Karjal

Pertti Lampi Muudam vuozi tagaperin televiizoras ezitettih dokumentuohjelmu Petroskoin raadivon endizes ruadajas, kudai musteli kačkerah raadivon suomenkielizen periodan lopindan aigua. Naizen mugah hänen omassah eloksen kauhein kodvaine oli, ku raadivos sanottih: ”Täs pagizou Petroskoi”. Mustelendas pastoi läbi viha karjalan kieldy da karjalazii kohtah. Duumaičin jo silloi, ku tua vihahäi on samanluadustu kui ven’alazien laidunatsionalistoin viha… Luve ielleh Ukrainu da Karjal

Karjalan kielestä on olemassa tietoa ˗ ei kannata levitellä luulopuheita

Jukka Tiainen (Suora linja, Karjalainen 23.6.2015) painottaa, että on syytä tehdä selväksi, mistä puhutaan kun puhutaan karjalan kielestä. Tiaisen kirjoitukseen sisältyy toistakymmentä asiavirhettä. Asioiden oikean laidan seikkaperäinen selvittäminen ei ole mahdollista yleisönosastokirjoituksessa. Koska Tiaisenkin kirjoitus kuitenkin tavoittaa melko laajan lukijajoukon ja on jo herättänyt ihmetystä asianosaisten ja muiden näistä asioista tietävien keskuudessa, haluan asiantuntijana painottaa… Luve ielleh Karjalan kielestä on olemassa tietoa ˗ ei kannata levitellä luulopuheita

Mindäh Pohjas-Karjalas jatkujah täydyy Karjalan kul’tuuran da kielen vastustajii?

Pertti Lampi  Olen olluh keral monis kul’tuuruhankehis Pohjas-Karjalas vuvves 1978 suate. Bomban kul’tuuru- da teatrutoimindal oli monii arvovaldazii tugijoi ainos guvernuatoroi da ministroi myöte. Vastustajii täydyi sežo kogo aijan. Monet virguniekat, muanitsipal’noipoliitikat, dengufondien edustajat, toimittajat da järjestöt ollah oldu edujoukkolois vastustamas monii hankehii. Jo 1980-luvul selgeni, ku nämmien puolien kohtal kyzymys oli sit, ku muijalpäi… Luve ielleh Mindäh Pohjas-Karjalas jatkujah täydyy Karjalan kul’tuuran da kielen vastustajii?

KKS:n vuozikerähmöh näh

KKS:n vuosikokous pe 15.5.2015 Helsingissä Esityslistan kohta 12 Kokouksen hyväksymä kannanotto käsitteen karjalan kieli käyttämisestä julkisuudessa ja viranomaisten kanssa neuvoteltaessa. Karjalan Kielen Seuran vuosikokous 15.5.2015 pitää hyvin tärkeänä, että julkisuudessa ja etenkin viranomaisten kanssa neuvoteltaessa käytetään yleiskäsitettä karjalan kieli. Lingvistien ylivoimainen enemmistö katsoo, että ei ole olemassa useita karjalan kieliä, vaan välillä julkisuudessakin esitetyt ”neljä… Luve ielleh KKS:n vuozikerähmöh näh

Suvaičemmogo myö iče karjalan hengettömäkse?

Ari Burtsoff Armahat bratanat Minuu ärzyttäy tämä alalline murrehpagin,nu ga ei se murdehis pagizendu, sehäi on mieldykiinnittäi. Yhtelläh meijän karjalankielizien murrehpagin on ozittain juuttunuh kahteh  loppumattomah tankutukseh. Yhtelpäi tankutetah menetetys Raja-Karjalas ammui paistun ’oman’ kylämurdehen puolistamizes  kuvitelduloin ”muijen” hyökkävyksii vastah. Toizielpäi tankutetah varzinkarjal-nimityksen rajoittamizes vaiku suvikarjalua koskijakse. Oma murreh, ongo se sit  muaman da tuatan… Luve ielleh Suvaičemmogo myö iče karjalan hengettömäkse?

Rahvahallizien vähembistölöin vaikutusvaldu kazvau Europas

Pertti Lampi Suomesgi välil paistah rahvahallizien vähembistölöin vaikutusmahtollizuksis. Monile on histouries tuttavua se, ku Baltien germančoil eliital oli valdutila vuosisadoin aijan. Pieni vähembistö haldivoičči ičevaldazeh estounielazii, latvielazii da litvalazii dai nämmien mualoin etnillizii vähembistölöi. Suomes sežo oli ruočinkieline vähembistö vallas aiven 1900-luvun alguhsah. Sih suate suomenkielizet i etnillizet vähembistöt oldih toizen klusan kanzalazet meijän muas.… Luve ielleh Rahvahallizien vähembistölöin vaikutusvaldu kazvau Europas

Konzu muga sanotut vahnat karjalazet järjestöt luovutah Karjalan heimo -ellendyksen käytändäs?

Pertti Lampi Europas i sežo Ven’al karjalazii on pietty omannu kanzanah ja karjalan kieldy omannu kielenäh monien sadoin vuozien aijan. Suomen kanzallismieline organizatsii on 1800-luvul lähtijen sanonuh varmah vastastu läs nämmih päivih suate. Ihan hyö otettih käyttöh ellendyksen Karjalan heimo. Tämä ellendys on ainos vai käytös ms. vahnois kanzalaisjärjestölöis da nimittumii merkilöi sen käytös luobumizes… Luve ielleh Konzu muga sanotut vahnat karjalazet järjestöt luovutah Karjalan heimo -ellendyksen käytändäs?

Enimien Suomen rahvahallizien vähembistölöin stuatussu heikkonou?

Pertti Lampi Europas on mennyt vuozinnu da nimenomah viime nedälilöinny hyökätty juudalazii vähembistölöi vastah.Välil jo duumaittih, ku antisemitizmu oli vähenemäs, a nygöi ozttuakseh, ku se on lizävynnyh. Oza vihah yllyttäjis sanou, ku hyö vastustetah siionizmua da Izrail’ua, a gruuboimat järjestöt annetah ilmi suorua vihua juudalazii kohtah. Antisemitizman nouzu liittyy äijy monis mualois alganuoh laidurahvahallismielizyön nouzuh,… Luve ielleh Enimien Suomen rahvahallizien vähembistölöin stuatussu heikkonou?