Milan perehen päivä on ilmeštyn vienankarjalakši

Kiäntäjän šanani Šain ehotukšen kiäntyä Milan perehen päivä -kirjan vienankarjalakši alkušykyšystä 2018. Kirja on alkuperäsešti kirjutettu livvinkarjalakši ta kirjan kuvituški on kirjuttajan, Maria Kähärin, ta hänen tyttäreh luatima. Še on tarkotettu lapšilla ta aikuhisilla yhtehisekši luvennakši. Kirjan luatija iče pakajau lapšieh kera karjalakši ta tietäy hyvin, mimmoista luventamaterialie karjalankieliset lapšet tarvitah. Meijän pereheššä kotikielenä on… Luve ielleh Milan perehen päivä on ilmeštyn vienankarjalakši

Tule Kiännä!-projektan jälgimäzeh kiännösseminuarah!

Aigu lendäy teriäm linduu, da terväh roih Kiännä!-projektan jälgimäine kiännösseminuaru. Piätteniččän paginat ollah suomekse da livvinkarjalakse, suovattan suvikarjalakse da vienankarjalakse. Kiännösseminuaru pietäh Päivännouzu-Suomen yliopiston Jovensuun kampuksel, Agora-rakendukses. Tulgua kuundelemah! Kiännösseminuaran programmu 29.–30.3.2019 PIÄTTENIČČY 29.3.2019 Luvendot AG109, harjaitukset AG214–215 10.00–10.15 Seminuaran avuandu 10.15–11.45 Luvendo: Vähembistökielet da kiändäjänopastus (Päivi Kuusi) 11.45–13.00 Murgin 13.00–14.30 Luvendo: Karjalan Sivistysseuran julgavoruandu… Luve ielleh Tule Kiännä!-projektan jälgimäzeh kiännösseminuarah!

Lapsienkniiga Uarreh peitos on piässyn ilmah

Karjalan Kielen Seura on vasta piästän ilmah Uarreh peitos -lapsienkniigan. Kniigan on toimittan Katerina Paalamo, da kniigan kuvazet on luadin Sulo Palovuori. Kniigan suarnat ollah piäaziessa Marjatta Mäkäräisen da Saara Tuovisen kiännetyt. Kiändäjät ollah lapsena kuuldu i omassa suvussa sanelduloi starinoi. Niistä erähie on muisseldu täh kniigah. Rahvahan zuakkunoin lizäksi kniigassa on dai tundiettuloin kirjuttajien… Luve ielleh Lapsienkniiga Uarreh peitos on piässyn ilmah

Kuulkua meijän iäni!

Nämmil pualikkupordahil kaikis alimazinnu ollah net moniluguzet ozattomat da toivottomat, kudamien eloksenstarinoi niken nikonzu ei kuule. Ai Wei Wei Ongo sinus tundunuh, ku et ruohti käyttiä midätah kielimuoduo kui ezimerkikse karjalan libo suomen kieldy julgizis tilandehis? Pietgo omua suullistu libo kirjallistu kielineruo liijan heikonnu da varuatgo sidä, ku sinun piäl ruvetah nagramah libo moittimah? Etgo… Luve ielleh Kuulkua meijän iäni!

Karjalan kieli tarviččou yhteskunnan tugie, yhteizön aktiivizutta da yhteh hiileh puhumista

Elokuun jälgimäzenä päivänä piäzi ilmah vuotettu kirja Suomen karjalankielizistä, Anneli Sarhimaan Vaietut ja vaiennetut – Karjalankieliset karjalaiset Suomessa. Kirja andau selgien kuvan karjalan kielen tilasta täh päiväh suaten, da vielä konkriettizie suozituksie midä pidäs ruadua kielipolitiekan tehostamizeksi da kielen käytön ližiämizeksi. Päivän aigana täyzi zuala rahvasta kuuldih paginua eri tiemoista karjalan kielen ymbärillä. Fennougristiekan professori… Luve ielleh Karjalan kieli tarviččou yhteskunnan tugie, yhteizön aktiivizutta da yhteh hiileh puhumista

Kuundele Kodirandastu netači

Karjalan tazavallas luajitah Kodirandaine-radivoprogrammua, kudaman allus on uudizet kanzallizil kielil da sen jälles se jatkuu paginprogrammal. Kodirandaine tulou viizi kerdua nedälis. Ezmäsargen da kolmanpiän ohjelmu on vienan- da livvinkarjalakse, tossargen tiemannu on kirjuttajat ja uvvet kniigat, nellänpiän programmu on vepsän kielel da piätteničän tulou muuzikkuohjelmu suomen kielel. Toizien ohjelmoin tiemoinnu ollah ristikanzat, rahvahien nerot, kul’tuuru… Luve ielleh Kuundele Kodirandastu netači

Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Youtubes voibi pajattua karaokevideon vuoh karjalankielisty pajuo ’Kaikin tänäpäi ollah hyväs mieles’. Alguperäine versii täs pajos on anglienkieline ’It’s beginning to look alot like Christmas’. Sen kirjutti vuvvennu 1951 Meredith Willson. Pajos on luajittu ezimerkikse suomenkieline versii ’Taasen joululta kaikki alkaa näyttää’, kuduan sanat on Vexi Salmen kirjutetut. Ga suomenkielisty versiedy odva voibi sanuo kiännöksekse:… Luve ielleh Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Karjalan kielen koin teatrujoukko ozuttau karjalankielisty spektaklii elokuus Suomes. Piätenčän 12. elokuudu 18 čuasul on ozutus Varkaukses Vammeltaloil (Ahströminkatu 12), suovattan 13. elokuudu 13 čuasul Leppävirral kunnantaloil (Savonkatu 39) da 18 čuasul Lapinlahtel. Karjalan kielen koin teatrujoukko on luadinuh jo nelli karjalankielisty ozutelmua Vera Ivanovan ohjattunnu. Ezmäine spektakli oli Kalevalan päiväkse 2015 valmisteltu ”Kalevala”, kuduas suuri… Luve ielleh Karjalan kielen koin teatrujoukko Suomeh

Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Heiny-elokuus kuuluu pajo monis Karjalan kylis, ku erijyttysty kul’tuurutapahtumua pietäh Anuksen da Priäžän piirin eri kohtis. Anuksen Muuzikkufestivuali pietäh jo kuvvettu kerdua. Tapahtumua on ei vaiku Anukses, ga äijis toizis kohtisgi. Festivualitapahtumat da programmu ollah enimyölleh karjalankielizet. Keral ollah tiettäväine Anuksen da Priäžän omat pajojoukot. Suomespäi rahvastu tulou ynnälline joukko, enämbi sadua ristikanzua, pajattajii da… Luve ielleh Anuksen Muuzikkufestivuali lähenöy

Ozuttelu karjalan kielen histouries

Karjalan kodialovehmuzies on 14.oraskuudu avattu Karjalan kieli nimine ozuttelu. Ozuttelun kuruator Tatjana Berdasevan mugah turistat puaksuh kyzelläh kaikenluaduzii dieloloi karjalazien elokses, kieles da sen histouries. Hyö tahtotah tiediä ongo kieli elävy, mittuine on sen histourie i stuatussu da muga ielleh. Karjalan kieli -ozuttelus lövvytäh vastavukset nämmih i monih muuloih kyzymyksih. Karjalan kieldy kuvuai puu on… Luve ielleh Ozuttelu karjalan kielen histouries