Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Maltanet karjalan kielen kirjaimikon, sit voit tiijustua peittoviestin. Kirjuta al olijat virkehet muga, ku vaihtua jogahine kirjain sikse, kudai on kirjaimikos sen kirjaimen jälles. Ezimerkikse ollus peittoviestis KTLH, sit vaihtua K-kirjaimen sijah kirjaimikos tulii kirjain, L-kirjain T-kirjaimen sijah tulou U, L-kirjaimen sijah M da H-kirjaimen sijah I. Muga rodieu KTLH-sanas rodieu LUMI. Opis nygöi tiijustua… Luve ielleh Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Rastavan kartii e-kartinnu

Nygöi voit työndiä karjalankielisty rastavan kartii sähköpoštači, e-kartinnu. E-kartit lövvytäh KKS:n sivuloil sie kus on verkolaukkugi, ga ylähän on linki E-kartit. Rastavan kartiloin ližäkse e-kartilois löydyy muudu hyvittelykartii, kudualoi voi työndiä roindupäivänny libo toizinnu pruazniekkupäivinny. E-karti on kebjei työndiä: Valliče tiemu (rastavan kartit libo muut kartit) da valliče karti, kuduan tahtot työndiä. Sit kirjuta tiijot… Luve ielleh Rastavan kartii e-kartinnu

Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Youtubes voibi pajattua karaokevideon vuoh karjalankielisty pajuo ’Kaikin tänäpäi ollah hyväs mieles’. Alguperäine versii täs pajos on anglienkieline ’It’s beginning to look alot like Christmas’. Sen kirjutti vuvvennu 1951 Meredith Willson. Pajos on luajittu ezimerkikse suomenkieline versii ’Taasen joululta kaikki alkaa näyttää’, kuduan sanat on Vexi Salmen kirjutetut. Ga suomenkielisty versiedy odva voibi sanuo kiännöksekse:… Luve ielleh Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Näimmökseh virtualizes paginpertis

Karjalankielizien tavanomaine probliemu on se, ku himoittas paista karjalakse no ei ole kenen kel paista – lähäl ei elä nikedä karjalan pagizijua (libo ei tiijä ku eläs). Opastajat.netan paginforumal da Facebookan libo Vkonktakten joukkolois voibi kirjuttua karjalakse (ezim. Facebookas Opastummo / Opassummo / Opassumma karjalua! da Karjalaa oppimaan – livvikse! Vkontaktes Onko karjala siun oma… Luve ielleh Näimmökseh virtualizes paginpertis

Keviän lumotut

Neidoi Kevät on linnas. Sobalaukat ollah täyzi naistu, kudamat kačellah, opitellah sormillah, n’uustetah keviän uvvet pluat’at i jupkat kukkazil da leveilahkehizet stanit! Naizet opitah sellitä liijan pienihgi sobih, konzu on kevät da kai ozutahes kaunehekse. Miehet istutah laukan senčois lämböbattarin piäl libo seizotah ulgoveriän vieres, vuotetah, kylmetäh vähäzen. Heijän piänpiäl lennetäh da iännetäh kajoit. Jälgimäi… Luve ielleh Keviän lumotut

Vihmupajoine

Suomenkielizeh Sataa sataa ropisee -pajoh rodih karjalankielizet sanat. Vihmupajoine  1. Vihmuu vihmuu čipettäy, tili tili tom, tili tili tom. Vilu rodih varbahih, tili tili tom-tom-tom. Vilu rodih varbahih, tili tili tom. 2. Vihmuu vihmuu čipettäy, tili tili tom, tili tili tom. Nygöi pieni Vinni Puh kai on märgy uhhuhhuh. Nygöi pieni Vinni Puh kai on… Luve ielleh Vihmupajoine

Mietelmy

Kačongo yli aijan? Tänä yönny näin vai taivahan. Puuloin ladvat nävytäh vai pikkaražen tumanan välis. Duumaičen, kunnebo gul’aižemmo? Sidähäi emmo ainos tiijä. Jumal tiedäy, da olgah meill riähkis armolline. Salmin Karkun Kol’a

Runuo

Liipoilinduzen viesti Ei ole kuldua kallehembua, eigo vetty märrembiä Ei ole kevätty hellembiä, eigo undu magiembua Ei lastua omua armahembua, eigo mučoidu nuordu čomembua Ei muamua luaskavembua, eigo kivie kovembua Ei ole sanua sulavembua, eigo sanotun abiembua Eiole kodii omembua, eigo konduu rodnoimbua Ei ole omua vaččua syvembiä Ei ole mieruo suurembua, eigo mieron porrastu… Luve ielleh Runuo

Sanaristakko

Talven sanaristakos pidäy kirjuttua kuvinnu olijat sanat ristakkoh. Tulosta sanaristakko bumuagale da opi reššie. Sanoil ei ole noumeroloi, sinul pidäy iče duumaija kuduahgo kohtah kudaigi sana panna. Suannet net oigieh jälletykseh, rodieu harmualoih kodazih sana. Et tiedäne kaikkie kuvien sanua, lövvät sanat pdf:n alahan muurin kiännettynny.