Salmis da salmilazis

Jari Mäkäräinen on pagizutelluh raadivon Ykkösaamu -ohjelmas Raija Pyölii. Pyöli sanelou Salmis da sit mittustu salmilazien elos oli enne voinua i sen jälgeh ku hyö siirdolazinnu puututtih uuzile rannoile. Paginua roih sežo salmilazien paistus kieles sego sen nygözes tilandehes sego  ligakuus 2018 jullatus kirjas Sama mua uvvet rannat – Salmilaiset 1948‒2018, kudai on jatko-oza kirjale… Luve ielleh Salmis da salmilazis

Rektoru Paul opastau peitoči omas olopertis, hos händy on varaiteltu tappamizel – Monet Kamerunan školat ollah oldu salvas jo kaksi vuottu

Kamerunan anglienkielizil alovehil opastajii varaitellah, kuavatah da kohtavutah pahoi Tänä sygyzyn alaškolan rektoru Paul avannuh ustu školah, kudamas häi on opastannuh 16 vuottu. Sotsializes meedies levii varaituksii školii da opastajii vastah. Sendäh Paul ei tahto kerduo omua sugunimie. ‒ Myö olemmo sevoksis. En tiijä kuibo sen sanozin. Minuu varaitettih, häi sanou da hillenöy omassah oččua… Luve ielleh Rektoru Paul opastau peitoči omas olopertis, hos händy on varaiteltu tappamizel – Monet Kamerunan školat ollah oldu salvas jo kaksi vuottu

Vaiku joga viijes saamelaine panou omakse muamankielekse saamen kielen – merkičys rahvahallistoregistaras avvuttas yhtelläh turvuamah saamenkielizet palvelendat

Nenga kaksituhattu ristikanzua on pannuh saamen kielen omakse muamankielekse rahvahallistoregistrah Suomes Saamen kielen panemine muamankielekse roihes ylehizekse vaste vai vuvves 1992 algajen, ku enzimäine saamen kielizakon tuli voimah. Vuvves 2013 lähtijen rahvahallistoregistrah on voinnuh panna sežo sen mibo kolmes Suomes paistus saamen kieles on oma muamankieli. Aijembah muamankielen kohtal oli lappi libo saame. Suomes saamelazet… Luve ielleh Vaiku joga viijes saamelaine panou omakse muamankielekse saamen kielen – merkičys rahvahallistoregistaras avvuttas yhtelläh turvuamah saamenkielizet palvelendat

Tervehtulemua tuaste paginpertih!

Terveh! Tule meile juomah čuajuu-koufeidu da tarattamah karjalakse sego kižuamah Sellitä sana -kižah. Kai karjalan paginluavut ollah pättävät! Paginperti on avvoi pyhänpiän 20. pakkaskuudu 17–19 aigah. Adressi on Ylävalgamokadu 7 / Yläsatamankatu 7 Jovensuu.   Timoi

Karjalazus 2000-luvul

SKS,Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hankeh, sego Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historia ja muistamisen kulttuurit -hankeh järjestetäh mustotiedokerävyksen karjalazuos 2000-luvul. Kerävykseh näh voit välläh sanella sinun da perehen i yhteizön karjalažuos. Kirjutusluadu sežo on välly.   Ku kirjutat, voit käyttiä ezimerkikse nämii tiemoi: perehtagaperä, pagolažus da siirdolažus, nygykarjalažus da nuoret linnukarjalažet, yhtistysruado, midäbo karjalažus sinule merkiččöy, mittuine… Luve ielleh Karjalazus 2000-luvul

Kirjoin alendusmyöndy jäzenih näh

Karjalan Kielen Seuru tahtou palkita omii aktiivizii jäzenii andamal heile 30 protsentan alenduksen seuran jullattulois kirjois. Omassah jäzenmakson maksanuot jäzenet voijah nygöi tilata kirjoi alendettuh hindah Kirsti Karhizel Jovensuun toimistospäi: tel.+35844 500 2215 libo kirsti.karhinen@karjal.fi.  Huomua  tämä: verkolaukan kauti et voi suaja alendustu. Kirjoin alendusmyöndyaigu on pitky. Se algau tänäpäi da jatkuu ihan 28.2.2019 suate.… Luve ielleh Kirjoin alendusmyöndy jäzenih näh

Karjalan kieldy Kalliolas

Kalliolan rahvahallisopistol (Sturenkatu 11, 00510 Helsingi) pietäh 15.1‒9.4.2019 24 urokan piduhine vienan karjalan jatkokursu Opastustu on joga tossargie 17.00‒18.30 aigah kluasas 7. Opastajannu kursal on Ekaterina Kuzmina. Kursu on niilöih näh, kudamat jo maltetah karjalan kielen perustehet, ga tervehtulluot kerale ollah kai karjalan kieleh da kul’tuurah mieldy kiinnitännyöt.   Kul’tuurudielolois käzitelläh karjalazii pruazniekkoi da perindehii,… Luve ielleh Karjalan kieldy Kalliolas

Karjalan kielen (livvinkarjal) algukursu

Tervehtulemua livvinkarjalan algukursale, kudai pietäh Karjaltaloil (Käpylänkuja 1) 9.‒10.2.2019. Kursal käytetäh opastajan materjualua: eriluaduzii tekstoi i ruadoloi, da verkoainehistuo (karjalankielizet uudizet da videot), sego tunnustutah karjalan kielen nygytilahdeheh i murrehjagoh. Opastajannu on Ilja Moshnikov Päivännouzu-Suomen yliopistolpäi . Kursan hindu on 150 euruo, ga Karjal-kartin omistajale 115 euruo. Hindah kuuluu murgin da ehtypäivykoufei mollembinnu päivinny.  … Luve ielleh Karjalan kielen (livvinkarjal) algukursu

Valgo

Šupahtus minun korvah da silmät minun (toinah i hänen) nähtäh kuldazen vallon, rounoku vezivärilöil mualatun, vähän reduhizen; vallon mis nägyy muzavakse mennyön oranževoin vivahtuksii, mitahto ruskiedu, maksankarvastu, kai lumenvalgieloi sugahii, hos heikkoloi. Ei se ole ylen kirkas eigo läpettäi, vähäzel se on varaittavu da sanella sit voi vaiku čuhkijen. Ga yhtelläh se on valgo kudaman… Luve ielleh Valgo

Hyviä Vieristiä!

Iisusan valattamine Sih aigah Izrail’an rahvas oldih Riiman muailmanvallan ual da vuotettih Messiedu, rahvahan Piästäjiä. Äijät kyzeltih: ”Ollougo neče Iivan uskaldettu Messii, Piästäi? ”No Iivan Valattai sanoi:”Minä valatan teidy viel ku ozuttua, työ jätittö riähkät da kiänyittö Jumalan puoleh, no minule jälles tulou toine, kudai on minuu vägevembi. Minä en päi hänen jalgoi jaksamah. Häi… Luve ielleh Hyviä Vieristiä!