KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Eero menehtyi vuottamattomah voimattomuskohtavukseh Helsingis. Häi oli 77-vuodehine. Eero Rantala oli meijän seuran halličuksen jäzen vuvves 2006 algajen. Hänen panos KKS:n da karjalan kielen i kul’tuuran hyväkse oli poikkevuksellizen huomattavu. Ole iguzeh mustettu! ”Ratk’ taivaasa, ratk’ taivaasa / Taito täydellinen, / Siell’ saam’ Jumalan nähdä, / Niinkuin on olevainen: / Kasvoista niin kasvoin, / Kasvoista… Luve ielleh KKS:n halličuksen jäzen Eero Rantala siirdyi tuonilmazih 5.2.2019

Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines

Amnestyn mugah Myanmaran armien jälgimäzet bombitukset ollah mustoitus sit, ku muan armii ei pie niminny ristikanzanoigevuksii. Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhinen ozavaldivos, sanellah ristikanzanoigevusjärjestöt. Dielos kerdoi Guardian. Järjestölöin mugah ozannu uuttu Rakhineh suundavujua iskuu saldatat ollah ližäkse arestiiruittu tsivil’noloi da estetty avun piäzyn paikale.   YK on aijembah kuččunuh Myanmaran armien ruadoloi rohingya-islamistoi kohtah… Luve ielleh Guardian: Ristikanzanoigevusjärjestölöin mugah Myanmaran armii on bombitannuh hieruloi Rakhines

YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes

Saamelazien ičehallindoh piästettih hengilöi, kudamat ei olla saamelazet. Saamelazien suudo oli tädä dieluo vastah. YK čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes. YK:n ristikanzanoigemuskomissii kaččou, ku Suomen korgevin hallindo-oigevus ruadoi viäräh, ku se hyväksyi Saamelazien suvvon valličusluvetteluh moizii ristikanzoi, kudamat Saamelazien suudo iče oli aijembah hyllännyh.   Komissien moittiet liitytäh KHO:n piätökseh, kudamal pandih 93 hengie valličusluvetteluh… Luve ielleh YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes

DLDP:n ruadoinstrumentat ollah nygöi nettusivuloil

DLDP -projektu on nygöi suadu piätökseh. Projektan johtai Claudia Soria on työndänyh sellitykset DLDP:n luajittulois digitualizis ruadoinstrumentois, kudamat ollah pättävät enne kaikkie varaittavas tilas olijoih ga sežo muihgi kielih näh. Ruadoinstrumentat ollah tämänluaduzet: 1)DLDP Survey andau ohjavoloi kielen digitualizen eloivoiman tazon miärittämizeh. Projektas kaččelimmo Bretonan-, Sardinien-, Karjalan- da Baskin kieldy.   2)The Digital Language Survival… Luve ielleh DLDP:n ruadoinstrumentat ollah nygöi nettusivuloil

Paginpertih näh

Terveh kaikilla! Muston aijjal: tänä piän ei ole paginpertii. Myö sih kerävymmo pyhänpiän 10. tuhukuudu 17–19 aigah. Tulgua silloi juomah čuajuo libo koufeida da pagizemah karjalaksi! Muissakkua: Kaikki karjalan murdehet pädietäh. Jogahine suau paissa kuin tahtonou da  mahtau. Tieduo miän paginapertistä voi levittiä kaikilla. iomiT

Paikannimet keriäjy Nimisampo-palvelu on avavunnuh netas

Suomelazet paikannimet keriäjy Nimisampo-verkopalvelu avavui egläi. Palvelus voit kačella nimistyö kartoil, datannu da statistiekallizeh.   Sistiemu perustuu Kodimualazien kielien keskuksen digitualizekse muutettuh Nimiarhiivah sego Muanmiäritändylaitoksen paikannimiregistrah. Nimiarhiivah on kerätty ristikanzoil 2,3 miljonua paikannimitieduo enäm suan vuvven aijannu. Paikannimiregistras on 800 000 nimie.   Sistiemah on ližäkse liitetty Sotasampo.fi -palvelun luovutetun Karjalan kartoin enäm 30 000 paikkua da… Luve ielleh Paikannimet keriäjy Nimisampo-palvelu on avavunnuh netas

Čiganoinnuoret ei suaja ruaduo da puolet čiganoinnaizis varuau syömizen loppumistu

Tuoreh tutkimus kerdou, ku čiganoinnuoril on vaigei suaja ruaduo alendamizen täh. Ihan kolme nellätty alle 30-vuodizis čiganoinnuoris on ruavottomannu, sanelou omassah kirjutukses Heikki Hiilamo. Mahatma Gandhi on sanonuh: ”Mustele sinun nähtyt köyhimän da heikkoviman ristikanzan rožat da kyzy ičelläs ongo sinun duumaitus askeles hyödyy hänele.”Opastuksen voibi ellendiä verdavuksennu sille, ku meil pidäs luadie yhteiskundua pidäjen… Luve ielleh Čiganoinnuoret ei suaja ruaduo da puolet čiganoinnaizis varuau syömizen loppumistu

Väitöskirju rahvahanliečehtiijos 1800‒2000 -luvul

Petroskoin valdivonyliopiston baltiekkumerensuomelazen filolougien laitoksen johtai Tatjana Paškova kiinnitti mieldy karjalankielizih voimattomuksien nimih da niilöin hoidokeinoloih. Häi tutki karjalastu rahvahanliečehtieduo kuuzi vuottu da luadi kerävynnyös ainehistos väitöskirjan. Histourien douhturi Tatjana Paškova sanelou, ku hänen piämiäry oli sellitiä mittumii nimii voimattomuksis käytettih Ven’an eri čuril eläjät karjalazet da kui hyö liečittih vaivoi enne i kuibo hoijetah… Luve ielleh Väitöskirju rahvahanliečehtiijos 1800‒2000 -luvul

Kaksi pakkaskuun runuo

Pakkaskuun hämärin i toinah väzynyön päivän ilokse da uvvenluaduzii, elävembii duumii nostattamah julguammo teile nämät runot rouzanke, tiettäväine.   nedälin paras uudine oli jälgimäine ozakas yö kudai loppihes huondeksen enzimäzen čuasun minuuttoih nouzijan päiväzen lämbyö da sugahii täyzi mennyt vuvven kezäl? ***** Häi joga päiviä ahmiu šokoluadua da kuriu pakkavuksen tabakkua – oppiu lieččie sidä… Luve ielleh Kaksi pakkaskuun runuo