Sähköllisty viizua tahtotah sežo Ven’an Karjalah: ”Mahtolline ga ebätovennägöine”

  Piiterih da Leningradan alovehele i hos Viiburih voit tovennägözesti piästä ilmazen e-viizanke ligakuus algajen. Kyzymykzes on kerduviizu ezimerkikse biznessu- libo turistumatkah näh. Se on voimas yhten kuun, da sil voit oleskella muas enimyölleh kaheksa päiviä. Sähközen viizan suat ližäkse terväzeh, vaiku nelläs päiväs.   Sähköine viizu on pättävy heile, kudamat ajetah Ven’ale piävyndähizeh. Hätkembän… Luve ielleh Sähköllisty viizua tahtotah sežo Ven’an Karjalah: ”Mahtolline ga ebätovennägöine”

Pohjazien mualoin johtajat eččitäh sellitysty al-Holan luagerin perehien tilandeheh

  Pohjazien mualoin piäministrat kerävyttih egläi Reykjavikas.   Pohjazien mualoin piäministrat kerävyttih tossarren kezäkerähmöh, kudai piettih nygöi Islandies.   Paistavannu oli äijy aijankohtastu dieluo, kudamis varmah vaigevin oli pohjazien mualoin perehien tilandeh al-Holan luageril Siiries.   Piäministru Antti Rinne saneli Ylele, ku kerähmös eziteltih Ruočin alguhpano hibridisuvvos. Hibridisuudo olis rounoku rahvahienväline suudo, kudai ruadas Siirien… Luve ielleh Pohjazien mualoin johtajat eččitäh sellitysty al-Holan luagerin perehien tilandeheh

Rahvahienväline jarmanku algau Oulus

Suomen eri čuril pietty rahvahienväline jarmanku tulou Oulun kauppubazarile (Pakkahuoneenkatu 1) 22.‒25.8.2019. Jarmankoih yhtyy ylen suuri miäry myöjyä omissah palatkoinke. Heijän joukos on sežo Karjalan Kielen Seuran palatku, kudamas on myödävänny Seuran julgavuo: kirjua lapsih i vahnembih näh sego cd-diskua.   22.‒24.8. bazaril on myöndiä 10‒20 aigah, ga 25.8 10‒18 aigah.

Tulevazuontutkija Markku Wilenius: Kymmenen vuuven perästä elämmä ihan erimoizessa muailmassa

Elämine on täh suaten pyörin perustarbehien ymbärillä. Meilä on kylläldi ollun kaikkie, kun suuh on puuttun suaha syömistä, on ollun paikka missä eliä, puolizo, ystäviä da mahollizus vähäzeldi todeuttua iččie. Turun yliopisson kauppakorgieškolan tulevazuontutkimuksen professoran Markku Wileniuksen mugah nygyzellä aigua ruamma pahoin, konza täytämmä perustarbehie. Ossamma hirviet miärät joudavua, syömmä ihan liigua da synnytämmä ylen… Luve ielleh Tulevazuontutkija Markku Wilenius: Kymmenen vuuven perästä elämmä ihan erimoizessa muailmassa

Karut da muut čortat ‒ midä kaikkie lövvätgi SKS:n talois?

  Suomelazen Kirjalližuon Seuran talois (Hallituskatu 1, Helsingi) pietäh 15.8. 17.00‒19.00 aigah Taidoloin yö, kudai on täyzi starinua, pajuo da sananparttu, ga sežo karuu dai čortua.   Taidoloin yön aigua voit tunnustuo sežo runopajoh runopajattajien Pedri Shemeikan (1825‒1915) da Taito Hoffrénan johtol.   Hirviembien dieloloin tyveh sinuu vietäh tutkii Pasi Klemettinen da ozuttelii Jaana Pesonen,… Luve ielleh Karut da muut čortat ‒ midä kaikkie lövvätgi SKS:n talois?

Kyzymys ruočin kielen hyövyllizyös jagau suomelazet jyrkäh kahteh joukkoh

45 % rahvahas arvivoi oman ruočin kielen malton vähimyölleh vältäväkse da 26 prosentua ei ni yhty malta kieleh. Suomen halličuksen tavoiteh toizen kodimualazen kielen tuomizekse järilleh pakollizekse ainehekse yliopastuikirjutuksih, nostatti tuaste väittelendän sit, midä hyödyy on pakollizes opastumizes ruočin kieleh.   Talohustutkimuksen dielos luajitus kyzelendäs selgenöy, ku ruočin kieli on hyövylline niilöin mieles, kudamien kielenmalto… Luve ielleh Kyzymys ruočin kielen hyövyllizyös jagau suomelazet jyrkäh kahteh joukkoh

Suomelas-ugrilastu taiduo Antaresas

Sippolas on vie mahto kävvä taido-ozutteluh, kudai pietäh Taidokeskukses Antaresas (Pien-Liikkalantie 6, 46710 Sippola) 1.9.suate. Ozuttelus voit nähtä suomelas-ugrilazien taidolijoin mualavustu, gruafiekkua, vestostu da videodu. Taidoilijat ollah Aletta Ranttila, Juha Tanhua (Saamenmua), Aino Johansson, Tapani Kokko, Jussi Nykänen (Suomi) Jari Lutta (Estounii), Emnoyumno (Zhon-Zhon Sandyr, Yuri Kuchyran), Valery Savin, Chudja Zheni, Vitali Okun, Tan Zy,… Luve ielleh Suomelas-ugrilastu taiduo Antaresas

Seuru eččiy laukanhoidajua uudeh toimipaikkah

  KKS:n johto piätti ilmoittua välläs ruavos sežo seuran jäzenile.Tahtonet suaja tämän ruavon  vähimiten allukse oza-aigazen (25 ‒ 30 čuassuu nedälis) ruavon, työnnä pakičus  seuran sekretarile ei myöhembä 9.8. Tiedänet kenentah ruadoh pädijän luotettavan hengilön, kudamal on maltuo alas, voibi häigi työndiä pakičuksen.   Lähteh: KKS:n jäzentiijoitus

Hyvittelyt!

Redaktsii hyvittelöy Laurii roindupäivänke! Ozua da lykkyy! Nuori briha vie Muga. Tänäpäi minule täydyy jo 30 vuottu. Vaste vai 30 vuottu. ” – Mies täyttää pyöreitä vuosia”, nengalei myö suomelazet sanommo. Nuori briha vie, sanotah äijät, da tiijänhäi minä sen ičegi. Midä kaikkie olengi nähnyh!? Midä kaikkie kuulluh täh päiväh suate? Mittumien ristikanzoin kel vastavunnuh!… Luve ielleh Hyvittelyt!