Lekkujad -trio konsertiiruiččou Helsingis

              Kallion kirikös (Itäinen Papinkatu 2) pietäh 22.6.2019 16 aigah Syväin kezäin soitto – Keskikesän soitto. Konsertas ozutellah Kristiina Olanto (pajo), Jorma Tapio (saksofon da fleitat) i Julius Heikkilä (gituaru).     Lekkujad ozutetah rahvahanmuuzikkua suomekse da karjalakse tunnustuttajen kuulijat karjalan kieleh i kul’tuurah. Heijän meloudieloih on sežo sulanuh… Luve ielleh Lekkujad -trio konsertiiruiččou Helsingis

Mustokivi kuolemah karkoitettuh juudalazeh näh

Hotelli Tornin edeh on valettukivi, kudai mustoittau Elias Kopelowskin ozas.   Suomes on nygöi kaikkiedah nelli mustokivie, kudamien germuanienkieline nimi on Stolperstein libo öntästyskivi. Mennyt kezän valettih Helsingin Munkkiniemeh kolme öntästyskivie sie elänyzien Georg da Janka Kollmanan sego heijän puolitostuvuodizen lapsen Franz Olof Kollmanan mustole. Kezäl 2020 valetah Suomeh vie nelli kivie. Öntästyskivet ollah germuanielazen… Luve ielleh Mustokivi kuolemah karkoitettuh juudalazeh näh

Piäkirjutus

IDENTITIETAN EBÄSELVYS VAHINGOITTAU KARJALAZIEN KUL’TUURURUADUO Europan Nevvoston piätöksien mugah Suomen karjalankielizet ollah kanzalline vähembistörahvas da karjalan kieli on kodiperäine da rahvahalline vähembistökieli Suomes. Ližäkse on hyvä mustua, ku suomen kielen karjalazet murdehet pohjavutah muinazeh karjalan kieleh. Kaikkien karjalazien joukkoloin kul’tuuras on nenga ollen äijy yhtehisty piirrehty da net kuulutah sit samah kul’tuurukogonazuoh.   Ulgopuoline toinah… Luve ielleh Piäkirjutus

Kezäkuun runoloi

Vahnan ystävän taloi endizel kohtal. Ga pihas nägyy vakkinazen da ylen bohatan miehen mašin. **** Nenga kezäkuun lämmän suovatan ehtänny tuaste duumaičen kaikenmostu duumaičen, ku huomei pidäy lähtie ruadoh duumaičen, ku bumažniekas on vie tarbehekse dengua syömizen da tabakan ostamiseh duumaičen, mittumat čomat da n’erokkahat linnut västäräkit ollah duumaičen, ku ruoho nygöi terväh kazvau jogahizen… Luve ielleh Kezäkuun runoloi

Analiziiruičus meedien vaikutukses pahas tilas olijoih rahvahih näh on jullattu

Alendajien valdivoloin da ekstremizmizien joukkoloin sotsializen meedien käyttämine ližiäy pahas tilas olijoin rahvahien varavoloi i voibi pahendua vägivaldua paikois, kudamis sidä on jo olluh libo sidä on kehittymäs, sanellah Minority Rights Group International (MRG) sego the Ceasefire Centre for Civilian Rights omas vastevai luajitus Peoples under Threat -analiziiruičukses.   Analiziiruičus käyttäy virrallizii indikuatoroi, ku huomattas… Luve ielleh Analiziiruičus meedien vaikutukses pahas tilas olijoih rahvahih näh on jullattu

Halličusohjelmas uvvistettu kielistrategii

  Suomeh on uvven halličusohjelman mugah piätetty luadie uvvistettu rahvahalliskielistrategii, kudai turvuau oigevuksen suaja palvelendua rahvahalliskielil da kohendau kieliatmosfierua. Tämä strategii vastuau Kodimualazien kielien keskuksen huoleh sit, mittuine on rahvahallizien kielien stuatussu muuttujas kieliymbäristös.   Kai valdivollizet ohjavot da piätökset kudamat koskietahes Ahvenanmuadu, annetah ruočin kielel. Ližäkse luajitah kielipoliittine ohjelmu, kudamas huomavoijah muut Suomes paistavat… Luve ielleh Halličusohjelmas uvvistettu kielistrategii

Brituanies etnizih vähembistölöih kuulujii puaksuh käskietäh vaihtamah oma nimi ”anglielazekse” ‒ da moni vaihtau sendäh, ku varuau

Monen piäzy ezimerkikse ruadopagizutandah on olluh helpombi päivänlaskumualazen ruadonimen periä Brituanii on etnizeh eräs monimuodozimis mualois Europas, ga omii oigevuksii ollah puututtu puolistamah ezimerkikse sikhit. Vuvvennu 2019 sikhit ozutettih mieldy vastuvirkehenny sille, ku heidy vuajittih jaksamah omat t’urbanat lendokentäl, hos metalandetektoru ei hälyttäs turvutarkastukses.   Brituanies on ezimies käskenyh läs joga kolmattu etnizih vähembistölöih kuulujua… Luve ielleh Brituanies etnizih vähembistölöih kuulujii puaksuh käskietäh vaihtamah oma nimi ”anglielazekse” ‒ da moni vaihtau sendäh, ku varuau

Saamelazil nuoril manifestatsii Helsingin Soslouviitaloil: ”Meil on oigevus suaja parembua”

Halličusnevvottelijoile suunnatun manifestatsien järjestettih saamelazet nuoret da ymbäristöjärjestö Greenpeace Helsingis on olluh manifestatsii Jiämeren raudutien srojimistu vastah. Manifestatsien järjestettih Suomen saamelazet nuoret da ymbäristöjärjestö Greenpeace. Arvivol nenga kaksikymmen mielenozuttajua kerävyi kolmanpiän Helsingin Soslouviitaloile, kudamas parahite on halličusnevvottelut.   Saamelazien nuorien paginanvedäi Petra Laiti uskou, ku mielenozuttajien viesti piäzi perile halličusnevvottelijoile. ‒ Tahton duumaija, ku piättäjien… Luve ielleh Saamelazil nuoril manifestatsii Helsingin Soslouviitaloil: ”Meil on oigevus suaja parembua”

Uuzi runokirju on jullattu

Päivänlaskusuomelazen runoilijan Lauri Luukkozen (r.1989) toine runokirju, Kulgii lähenöy kodii on piässyh ilmah. Tevokses on 80 sivun piduhuol tankamiärästy runuo karjalakse kirjutetunnu. Omassah enzimäzen runokirjan Taskuun unohtunut rakkaus – Kormanih unohtunnuh suvaičus Luukkonen julgai mennyt vuon. Luukkozen runoloi on jullattu sežo meijän lehtes.     Kulgii lähenöy kodii, nivottu Suurus on 110 x 150 mm… Luve ielleh Uuzi runokirju on jullattu

EUROPARLUAMENTUVALLIČUKSET 2019

Ennepäi-iänestys 15.–21.5.2019 Valličuspäivy pyhänpiän 26.5.2019 Iänestämine on kebjei dielo! Europarluamentuvalličukset 2019 Europan parluamentu luadiu zakonoi, kuduat vaikutetah meijän jogapäiväzeh elokseh. Parluamentu sežo piättäy EU:n talovusarvivolois. EU-mualoin kanzalazet vallitah Euroupan parluamentan ozanottajat valličuksis joga viitty vuottu. Valličukset pietäh kaikis EU-mualois yhteh aigah. Suomes valličuspäivy on pyhäpäivy 26.5. Ennepäi-iänestys on 15.–21.5. Suomespäi Euroupan parluamentah vallitah 13 ozanottajua.… Luve ielleh EUROPARLUAMENTUVALLIČUKSET 2019