Suomes sorrettih vie sada vuottu tagaperin juudalazien oigevuksii, da luvallizennu oli vaiku sovitusbiznes ‒ Dan Portnojl viegi on sobalaukku Turus

Sada vuottu tagaperin suurin vuitti Suomen juudalazis ruadoi enimyölleh sovitusalal. Tämä oli roinnuh muga sendäh, ku heidy piettih ulgomualazinnu, da läs ainavo luvalline ruado heile oli ičen luajittuloin sobien libo käziruadoloin myöndy. Täl alal rubei ruadamah sežo Portnoj’n sugu, kudai oli tulluh Suomeh 1900-luvun allus Ven’al- da Polšaspäi. Juudalazien rahvahanoigevuksis ruvettih pagizmah avvonazesti 1870-luvul. Niilöi… Luve ielleh Suomes sorrettih vie sada vuottu tagaperin juudalazien oigevuksii, da luvallizennu oli vaiku sovitusbiznes ‒ Dan Portnojl viegi on sobalaukku Turus

Abudengu pakittavannu

Sanakirjufondan rahasto sanou julgi pakittavakse 2800 euron abudengan suomen da sen sugukielien tutkimukseh, ezimerkikse diplomuruavon libo muun tutkimuksen luajindah, kirjutuksen kirjuttamizeh libo kentyruadoh näh. Abudengu voijah jagua monele eččijäle. Rahaston tarkoituksennu on Sanakirjufondan perindön mugah 1) kannattua suomen rahvahanmurdehien da suomelazen nimistön sego niilöin tutkimuksen tiedämisty da 2) kačotuttua suomen kieldy da suomensuguzii kielii, suomelastu… Luve ielleh Abudengu pakittavannu

Kuvves kundu jäi kielieksperimentas iäre ‒ Päivännouzu-Suomesgi ei tahtota kieldävyö ruočis

Talvisalon yhtenäine škola Savonlinnas on yksi kielikogeiluh pyrginyzis. Kogeilun todevumine on yhtelläh puuttunuh riskah, sendäh gu pyrgijiä on ylen vähä. Histourielline pakollizen ruočin korvuaju kielikogeilu pieneni sendäh, ku Kaustinen Keski-Pohjanmual peruutti omassah eččomuksen. Keral kogeilus on sit vaiku viizi kundua da opastusministerstvas tiettävästi duumaijah, maksanougo kogeiluu enämbiä hommata. Dielos piätetäh algunedälil. Ministerstvas piätösty kiirehtetäh, sendäh… Luve ielleh Kuvves kundu jäi kielieksperimentas iäre ‒ Päivännouzu-Suomesgi ei tahtota kieldävyö ruočis

Minority SafePack. Miljon allekirjutustu Europan monimuodozuon hyväkse

Jogahine tahtokas voibi allekirjuttua vedomuksen, kudamas kehoitetah Europan Liittuo hyväksymäh piätöksii, kudamil kohendetah rahvahallizih da kielellizih vähembistölöih kuulujien ristikanzoin suojeluu i lujendetah kul’tuuristu da kielellisty monimuodozuttu EL:s. Piätöksih kuulutah ruavot alovehellizien da vähembistökielien, opastuksen, kul’tuuran, alovehellizen poliitiekan, ozanottamizen, taza-arvozuon da meedien alovehil, i sežo alovehelline tugi. 849 000 hengie on jo allekirjutannuh vedomuksen, da aigua miljonan… Luve ielleh Minority SafePack. Miljon allekirjutustu Europan monimuodozuon hyväkse

Vuozikerähmöh pyhänpiän

Tverinkarjalaisten ystävät ry:n vuozikerähmö pietäh pyhäinpiän 18.3.2018 Restoranan Vltavan (Elielinaukio 2, Helsingi) kabinietas 15:00‒17:00 aigah. Kabiniettu on nelländel kerroksel da kolmandeh  kerrokseh suate piäzet liftal. Pivon allus taritah koufiedu da ližäkse on ezitelmy Tverinkarjalan kieli egläi, tänäpäi da huomei. Ezitelmän pidäy kielentutkii Nicklas Oranen, kudai mennyt keviäl keräi Tverin Karjalan kylis ainehistuo omih tutkimuksih näh.… Luve ielleh Vuozikerähmöh pyhänpiän

Tervehtulemua paginpertih!

Tule Jovensuun Paginpertih juomah čuajuu-koufeidu da pagizemah karjalakse! Kai karjalan paginluavut päijäh! Pagizemmo omii da muan uudizii sego kaikkie muudugi. Täl kerdua rubiemmo vie kižuamah sanasellitykseh da ližäkse jogahine sanelou mingi šuutkazen karjalakse. Musta tuvva šuutkaine keräle! Paginperti on avvoi Jovensuus pyhänpiän 18.3.2018 17‒19 aigah, adressi on Yläsatamankatu 7 (Ylävalgamonkadu 7) Natalia Giloeva  

Tutkii, ottazitgo saamilazet kerale tutkimukseh, kudai koskehes heidy? Ku et ottane, sinun metoudat toinah ollah kolonialistizet

Tutkii valliččou aihien, keriäy tiijot, analiziiruiččou da raportuiččou. Tavan mugah piätökset luajitah tutkittavan kollektiivan ulgopuolel. Rahvahienväline tutkiiruadojoukko kehoittau tutkijoi uvvistamah omii metoudoi. ”Jogahizeh saamelazeh pereheh kuuluu muamo, tuatto da tutkii”. Melgo tämänluaduine on vahnu šuutku saamelazen perehen kogohpanos. Virkehes on muruine tottu, konzu Europan ainavon alguperäzen rahvahan, saamelazien kul’tuuru on jo hätken houkutelluh antropolougoi, sotsiolougoi… Luve ielleh Tutkii, ottazitgo saamilazet kerale tutkimukseh, kudai koskehes heidy? Ku et ottane, sinun metoudat toinah ollah kolonialistizet

Uuzi karjalaine verkokirjasto avattih seuran sivuloil

Karjalan Kielen Seura avai 8.3. uvven omassah verkokirjaston. Kirjasto on tarkoitettu kaikile, ket tahtotah tuttavuo karjalan kieleh da karjalazeh kul’tuurah, da sen julgavoloi voibi lugie välläh ilmai peittosanoi. Sivusto ruadau enne kaikkie karjalan kielen da kul’tuuran elvytysruavon avukse. Kirjasto jullatah allukse suomenkielizenny, ga jatkos sen kielikogomukseh liitetäh sežo karjalan kieli da sen eri murdehet. Verkokirjaston… Luve ielleh Uuzi karjalaine verkokirjasto avattih seuran sivuloil

Hyviä naizienpäiviä!

Aijat ainos ielleh mennäh, Vuvvet matkatah edehpäi Uvven päivän pastajes, Uvven kuun kumottajes. Ainos vies on vien emändy, Ilmoin imbi aigua viettäy Nämil vienozil vezil, Uduhizil lainehil, Ies vai taivas selgei. Sit jo vuvvel yheksändel, Kymmenendenny kezänny Nostau omua piädy meres, Käit häi viespäi kohautti. Rugei omua ruadamah, Ylen selgiel meren selläl, Vezikohtal avvonazel. Kunne… Luve ielleh Hyviä naizienpäiviä!

Islandien kieldy varaittau digitualine sugupuutto

Islandien muamankieli da kul’turalline identitiettu on uppuomas anglienkielizeh verkomereh Tarvitanneh islandienkieleh uuzi sana, sidä puaksuh ei oteta toizis kielispäi. Sen sijah luajitah uuzi sana, kudai pohjavuu muinazeh norjan kieleh. Islandienkieline tiedokonehtu tarkoittai sana on tölva, kudai muvvostuu sanois tala, noumer, da völva, naisprorokku. Internettulivain on vafri, kudai ottau allun verbis kulleksie. Islandies on ylen omaluaduine… Luve ielleh Islandien kieldy varaittau digitualine sugupuutto