Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Mittuine on kiändäjän ruado? Kui kiännöstiedo opastau kiändämizeh? Kui kiännösprocessu menöy? Kuspäi kiändäi suau tieduo, konzu vastah tulou tundematoi sana? Kui kiändäi vois luadie uvven karjalankielizen sanan? Kuibo menöy uudizien kiändämine karjalakse? Tahtozitgo kiändiä Wikipediedu karjalakse? Tule kuundelemah nämmis da toizis kyzymyksis Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kiändämizen opastusseminuarah. Opastuksen järjestäy Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Konehen Fondu (Koneen… Luve ielleh Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Perehis on roinnuh tahto ližätä kielen käyttyö kielipezän avavuu

Oraskuun allus Karjalan kielen kois piettih seminuarua kielipezäh näh. Sih yhtyi mm. kielipezälapsien vahnembii da pruavovahnembii. Seminuaral šeikuittih kielipezäh liittyjiä dieluo, kielipezämetoudan hyödylöi da kielipezän tuliedu aigua. Vieljärven kielipezä algoi ruavon sulakuun allus da ezmäi pietäh kolmen kuun eksperimentu. Kezän jälles huavatah kielipezäpäiviä pitkendiä jo kogonazekse ruadopäiväkse. Nygöi lapsii tuvvah kielipezäh huondeksel kaheksan puoli yheksän… Luve ielleh Perehis on roinnuh tahto ližätä kielen käyttyö kielipezän avavuu

Kuundele Kodirandastu netači

Karjalan tazavallas luajitah Kodirandaine-radivoprogrammua, kudaman allus on uudizet kanzallizil kielil da sen jälles se jatkuu paginprogrammal. Kodirandaine tulou viizi kerdua nedälis. Ezmäsargen da kolmanpiän ohjelmu on vienan- da livvinkarjalakse, tossargen tiemannu on kirjuttajat ja uvvet kniigat, nellänpiän programmu on vepsän kielel da piätteničän tulou muuzikkuohjelmu suomen kielel. Toizien ohjelmoin tiemoinnu ollah ristikanzat, rahvahien nerot, kul’tuuru… Luve ielleh Kuundele Kodirandastu netači

Yhty karjalan kielen saneluh

Eri puolilla Karjalan tazavaldua da Suomessagi pietäh 20.4. aktieda, kumbazessa kirjutetah saneluo karjalan kielen eri murdehilla da vepsäksi. Aktieh yhtyjät voijah tarkistua omua kirjutandamalttuo. Suomessa saneluh voibi yhtyö vie pyhänäpiänä 23.4. Jovensuun Karjalazessa paginpertissä. Paginperttih rahvas keräydyy 17-19 aigah, Yläsatamakatu 7 Jovensuussa. Tulgua terveh paginperttih pajattamah, pagizemah da kirjuttamah! Kuva: vk.com/sanelu2017

Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Toizen kiännösseminuaran jälgimäzet lähipäivät piettih kevät-sulakuun vaihtehes Joensuun yliopistol. Kiännä!-projektan hantuzis pietys seminuaras tälgi kerdua oli mieldykiinittäjiä harjaitustu da luvenduo monenjyttymih tiemoih näh. Omassah buabal romanikielen opastunuh Tuula Åkerlund saneli suomen romanikieleh näh. Kielen pagizijoin joukkoh kuuluu kaikkiedah 14000 hengie Suomes da Ruočis. Suuri ruado romanikielen hyväkse allettih Suomes 1990-luvul. Åkerlund mm. kiändäy romanikielele Yle… Luve ielleh Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Maltanet karjalan kielen kirjaimikon, sit voit tiijustua peittoviestin. Kirjuta al olijat virkehet muga, ku vaihtua jogahine kirjain sikse, kudai on kirjaimikos sen kirjaimen jälles. Ezimerkikse ollus peittoviestis KTLH, sit vaihtua K-kirjaimen sijah kirjaimikos tulii kirjain, L-kirjain T-kirjaimen sijah tulou U, L-kirjaimen sijah M da H-kirjaimen sijah I. Muga rodieu KTLH-sanas rodieu LUMI. Opis nygöi tiijustua… Luve ielleh Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Karjalankielizile pidäs pyzyö yhtes

Pakkaskuun lopul kerävyi läs 50 hengie Päivännouzu-Suomen yliopistole Karjalankielizet identitietat rajal -simpoziumah. Tämän monitiijollizen seminuaran aigua rahvas kuultih enämbi kymmendy paginua karjalan kieleh da karjalazih näh. Kogemuksien bokkah jättämine Milla Uusituvan tutkimukses nägyy kui 1960-70 luvun rajakarjalazien pagizuttelulois kuuluu äijän pagizutettavien kogemuksii, no net jätettih bokkah da pyzyttih tarkah pagizuttelun tiemois da kyzymyksis. Anne-Mari Kivimäin paginas… Luve ielleh Karjalankielizile pidäs pyzyö yhtes

Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Kiännä!-projektan toine kiännösseminuaru jatkui lähiopastuspäivil. Piätteničän da suovattan kerävyi Päivännouzu-Suomen yliopistole Jovensuuh joukko karjalan maltajua Suomen da Veńan puolel. Enzimäine, mulloi pietty seminuaru keskittyi azietekstoin kiändämizeh. Tämänvuodine teemu on kaunehkirjalližus. Täl kerdua teemoinnu oldih mm. kiändäjän eetiekku, karjalazen kiännösruavon histourii da kiändäjän projektumaltamine. Riikka Iso-Ahola saneli karjalazen kiändämizen histouries. Erähii probliemukohtii nägyi, ku oli pagin… Luve ielleh Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Rastavan kartii e-kartinnu

Nygöi voit työndiä karjalankielisty rastavan kartii sähköpoštači, e-kartinnu. E-kartit lövvytäh KKS:n sivuloil sie kus on verkolaukkugi, ga ylähän on linki E-kartit. Rastavan kartiloin ližäkse e-kartilois löydyy muudu hyvittelykartii, kudualoi voi työndiä roindupäivänny libo toizinnu pruazniekkupäivinny. E-karti on kebjei työndiä: Valliče tiemu (rastavan kartit libo muut kartit) da valliče karti, kuduan tahtot työndiä. Sit kirjuta tiijot… Luve ielleh Rastavan kartii e-kartinnu

Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Youtubes voibi pajattua karaokevideon vuoh karjalankielisty pajuo ’Kaikin tänäpäi ollah hyväs mieles’. Alguperäine versii täs pajos on anglienkieline ’It’s beginning to look alot like Christmas’. Sen kirjutti vuvvennu 1951 Meredith Willson. Pajos on luajittu ezimerkikse suomenkieline versii ’Taasen joululta kaikki alkaa näyttää’, kuduan sanat on Vexi Salmen kirjutetut. Ga suomenkielisty versiedy odva voibi sanuo kiännöksekse:… Luve ielleh Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse