Yhty karjalan kielen saneluh

Eri puolilla Karjalan tazavaldua da Suomessagi pietäh 20.4. aktieda, kumbazessa kirjutetah saneluo karjalan kielen eri murdehilla da vepsäksi. Aktieh yhtyjät voijah tarkistua omua kirjutandamalttuo. Suomessa saneluh voibi yhtyö vie pyhänäpiänä 23.4. Jovensuun Karjalazessa paginpertissä. Paginperttih rahvas keräydyy 17-19 aigah, Yläsatamakatu 7 Jovensuussa. Tulgua terveh paginperttih pajattamah, pagizemah da kirjuttamah! Kuva: vk.com/sanelu2017

Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Toizen kiännösseminuaran jälgimäzet lähipäivät piettih kevät-sulakuun vaihtehes Joensuun yliopistol. Kiännä!-projektan hantuzis pietys seminuaras tälgi kerdua oli mieldykiinittäjiä harjaitustu da luvenduo monenjyttymih tiemoih näh. Omassah buabal romanikielen opastunuh Tuula Åkerlund saneli suomen romanikieleh näh. Kielen pagizijoin joukkoh kuuluu kaikkiedah 14000 hengie Suomes da Ruočis. Suuri ruado romanikielen hyväkse allettih Suomes 1990-luvul. Åkerlund mm. kiändäy romanikielele Yle… Luve ielleh Kiännösseminuaras myösgi mieldykiinittäjiä tiemua

Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Maltanet karjalan kielen kirjaimikon, sit voit tiijustua peittoviestin. Kirjuta al olijat virkehet muga, ku vaihtua jogahine kirjain sikse, kudai on kirjaimikos sen kirjaimen jälles. Ezimerkikse ollus peittoviestis KTLH, sit vaihtua K-kirjaimen sijah kirjaimikos tulii kirjain, L-kirjain T-kirjaimen sijah tulou U, L-kirjaimen sijah M da H-kirjaimen sijah I. Muga rodieu KTLH-sanas rodieu LUMI. Opis nygöi tiijustua… Luve ielleh Maltatgo karjalan kielen kirjaimikon?

Karjalankielizile pidäs pyzyö yhtes

Pakkaskuun lopul kerävyi läs 50 hengie Päivännouzu-Suomen yliopistole Karjalankielizet identitietat rajal -simpoziumah. Tämän monitiijollizen seminuaran aigua rahvas kuultih enämbi kymmendy paginua karjalan kieleh da karjalazih näh. Kogemuksien bokkah jättämine Milla Uusituvan tutkimukses nägyy kui 1960-70 luvun rajakarjalazien pagizuttelulois kuuluu äijän pagizutettavien kogemuksii, no net jätettih bokkah da pyzyttih tarkah pagizuttelun tiemois da kyzymyksis. Anne-Mari Kivimäin paginas… Luve ielleh Karjalankielizile pidäs pyzyö yhtes

Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Kiännä!-projektan toine kiännösseminuaru jatkui lähiopastuspäivil. Piätteničän da suovattan kerävyi Päivännouzu-Suomen yliopistole Jovensuuh joukko karjalan maltajua Suomen da Veńan puolel. Enzimäine, mulloi pietty seminuaru keskittyi azietekstoin kiändämizeh. Tämänvuodine teemu on kaunehkirjalližus. Täl kerdua teemoinnu oldih mm. kiändäjän eetiekku, karjalazen kiännösruavon histourii da kiändäjän projektumaltamine. Riikka Iso-Ahola saneli karjalazen kiändämizen histouries. Erähii probliemukohtii nägyi, ku oli pagin… Luve ielleh Kiändänettö vaiku sanua, kuibo välittyy riädylöin välis sanottu

Rastavan kartii e-kartinnu

Nygöi voit työndiä karjalankielisty rastavan kartii sähköpoštači, e-kartinnu. E-kartit lövvytäh KKS:n sivuloil sie kus on verkolaukkugi, ga ylähän on linki E-kartit. Rastavan kartiloin ližäkse e-kartilois löydyy muudu hyvittelykartii, kudualoi voi työndiä roindupäivänny libo toizinnu pruazniekkupäivinny. E-karti on kebjei työndiä: Valliče tiemu (rastavan kartit libo muut kartit) da valliče karti, kuduan tahtot työndiä. Sit kirjuta tiijot… Luve ielleh Rastavan kartii e-kartinnu

Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Youtubes voibi pajattua karaokevideon vuoh karjalankielisty pajuo ’Kaikin tänäpäi ollah hyväs mieles’. Alguperäine versii täs pajos on anglienkieline ’It’s beginning to look alot like Christmas’. Sen kirjutti vuvvennu 1951 Meredith Willson. Pajos on luajittu ezimerkikse suomenkieline versii ’Taasen joululta kaikki alkaa näyttää’, kuduan sanat on Vexi Salmen kirjutetut. Ga suomenkielisty versiedy odva voibi sanuo kiännöksekse:… Luve ielleh Karjalankielisty karaokie Rastavaniellizes illanvietos pajatettavakse

Uuzi kalendari terväh piäzöy ilmah

Petroskoil eläi Margarita Kemppainen on vuozien aloh šuorittanuh jo monii kymmenii tyttilöi ičen luajittuloih perindöllizih karjazih ruuttih. Häi sežo on luadinuh äijän čomua fotokuvua, kudualois tytit konzu midägi ruatah, pestäh sobii järvirannas, gul’aijah päivypastozel nurmel da kai ommellah omiidah sobii ombelukonehenke. Erähii nämmis kuvis suau nähtä vuvven 2017 karjalankielizes kalendaris. Ližäkse kalendaris on eri vuvvenaigoih… Luve ielleh Uuzi kalendari terväh piäzöy ilmah

Näimmökseh virtualizes paginpertis

Karjalankielizien tavanomaine probliemu on se, ku himoittas paista karjalakse no ei ole kenen kel paista – lähäl ei elä nikedä karjalan pagizijua (libo ei tiijä ku eläs). Opastajat.netan paginforumal da Facebookan libo Vkonktakten joukkolois voibi kirjuttua karjalakse (ezim. Facebookas Opastummo / Opassummo / Opassumma karjalua! da Karjalaa oppimaan – livvikse! Vkontaktes Onko karjala siun oma… Luve ielleh Näimmökseh virtualizes paginpertis

Paginperti kerävyi jo kolme kerdua

Jovensuun karjalankieline paginperti kerävyi jo kolme kerdua. Paginperti on avvoi joga toizen nedälin pyhänpiän viijel čuasul. Se on hyvä kohtu, kus voibi paista karjalakse, kuunnella toizii murdehii, kyzyö da olla yhtes muitegi toizien karjalazienke. Paginpertis aigu lendäy ylen terväh. Sie jogahine pagizou omal murdehel eigo murdehien torua roi. Keral on olluh vienan-, livvin- da suvikarjalan pagizijua,… Luve ielleh Paginperti kerävyi jo kolme kerdua