Tule kaččomah Sotku-linnun da Karjalazien tyttilöin elostu!

Jogo tiijät Sotku-linnun blogas da sie jullattavas rastavankalenduaras? Vie ehtit meijänke kaččomah, kui joga kohtah n’okkua sydii Sotku varustahes Rastavah. Sotku pastau rastavantiähtii. Kuva: Heini Karjalainen Sotku-linnun šeikkailuloin juuret vietäh kezän 2018 kanzoinvälizeh kielenelvyttäjien HIGA-kezäškolah, kunne ičegi olin ottanuh ozua. Kezäškolas minul oli mahto tuttavuo eriluaduzih lapisih da aiguhizih niškoi luajittuloih kul’tuuru- da kirjutusprojektoih. Juuri… Luve ielleh Tule kaččomah Sotku-linnun da Karjalazien tyttilöin elostu!

Suomelazien pruazniekkupäivien nimet on kiännetty karjalakse

Fotokuvas: Natalia Giloeva Äijät Karjalan Kielen Seuran vuvven 2019 Karjalazen kalenduaran ostajis ollah ehkoi jo huomattugi, gu kalenduarah on tulluh yksi tärgei muutos aijembih vuozih verraten. Nygöi kalenduaru on jullattu kogonah karjalakse luguh ottajen pruazniekkupäivien nimetgi. Nämmien pruazniekkupäivien nimilöin kiännökset on luadinuh Päivännouzu-Suomen yliopiston Kiännä!-projektan projektututkii, Yle uudizien karjalakse kiändäi da lugii Natalia Giloeva (Hiloin… Luve ielleh Suomelazien pruazniekkupäivien nimet on kiännetty karjalakse

Vuvven 2019 Karjalaine kalenduaru on piässyh ilmah

Karjalan Kielen Seuran jullatun Karjalazen kalenduaran tiemannu vuvvennu 2019 on karjalaine taido. Kalenduaran runot on kirjutannuh Lauri Luukkonen da kuvitukset luadinuh Toni T. Timonen. ”Olen suomelaine ta karjalkko, a en suomekko”, tovendau kalenduaran kuvitukset luadinuh Toni T. Timonen. Vuvvennu 1990 Nurmekses rodivunnuon Timozen monipuolizeh tuotandoh kuuluu paiči muudu karjalankielisty sarjukuvataiduo da mangua. Hänen karjalan kielen… Luve ielleh Vuvven 2019 Karjalaine kalenduaru on piässyh ilmah

Karjalan kielen luguperti avavui Turus

23. elokuudu 2018 Turus piettih enzimäine karjalan kielen luguperti. Vedäjänny toimiu ameriekkalaine Marc Bradford, kudai opastui kielitiedoh da karjalan kieleh Päivännouzu-Suomen yliopistos Jovensuus, da hyvin maltau karjalakse. 8 hengie tuli lugemah. Lugijat kaikin oldih nuoret, nenga 20-vuodizet, da äijät heis opastutah suomelas-ugrilazih kielih da kul’tuurah Turun yliopistos. Lugijat hyvin luadivuttih keskenäh. Erähät jo vähäzen tiettih… Luve ielleh Karjalan kielen luguperti avavui Turus

Kuibo kohendua omua kielellisty ičentunduo?

Jogahine vähembistökielen, karjalangi, pagizii on varmahgi toiči puuttunuh tilandeh, kudamas on ruvennuh pagizemah ezimerkikse karjalakse ga terväh tundenuh iččiedäh ebävarmakse. Paginkanzu toinah on vastannuh, ku häi ei pagize karjalakse da tämän täh karjalan kieldy käyttänyh pahoittujen rubieu pagizemah enämbistökielekse. Pahoittumizen da huigien tunnot ollah pagizijan mieles nakazaaniet i sendäh häi rubieu ristikanzale tipičnoih tabah kierdämäh… Luve ielleh Kuibo kohendua omua kielellisty ičentunduo?

Kuulkua meijän iäni!

Nämmil pualikkupordahil kaikis alimazinnu ollah net moniluguzet ozattomat da toivottomat, kudamien eloksenstarinoi niken nikonzu ei kuule. Ai Wei Wei Ongo sinus tundunuh, ku et ruohti käyttiä midätah kielimuoduo kui ezimerkikse karjalan libo suomen kieldy julgizis tilandehis? Pietgo omua suullistu libo kirjallistu kielineruo liijan heikonnu da varuatgo sidä, ku sinun piäl ruvetah nagramah libo moittimah? Etgo… Luve ielleh Kuulkua meijän iäni!

Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Karjalan Kielen Seuru järjesti 16.‒17.6. Kouvolan kezäpruazniekan kielipajan yhtevykses šuutkakkahan tiedokižan karjalan kieles. Koordiinuatoran Heini Karjalaizen luajittu kiža rodih ylen mieldy myöte, kerran kižah yhtyi kai 109 vastuajua. Julguammo nygöi kut’kuttajan mugahtembuajan kižan voittajat da kyzymyksien oigiet vastavukset. Kižan enzimäzen sijan jagoi tazačökehmiärän mugah nelli voittajua: Natalja Antonova Karjalan tazavallan Vieljärvespäi, Katja Perttola Kouvolaspäi, Olavi… Luve ielleh Kouvolas kižattih karjalan kieleh

Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Kun oltih kerran jänis, orava, poro, repo, kontie, heponi ta hukka, kumpaset viuhettih vienankarjalaisešša starinaillačušša. Kohta heijän joukkoh liittyttih ahmo, šuarva ta portimo. Starina näistä elukkatovarissoista luvettih vienankarjalaisešša starinaillačušša Oulun linnan piäkirjaštolla 15.6.2018. Kaikenikäsillä paššuaja starinatunti tuttavuššutti rahvašta karjalan kielen vienankarjalan murteheh kisaten ta starinojen avulla. Mečänelukkojen starinoja vienankarjalakši šuatih kuulla ta nähä kymmenen 2–15-vuotista… Luve ielleh Mintäh jäniksellä on pität korvat?

Karjalastu pajuo Kondiilahtel

Jo toizet Pajot – Karjalazet Muuzikkupäivät piettih 11.–12.5.2018. Karjalazeh da karjalankielizeh muuzikkuperindöh keskittyi pido ližäi kirkevytty Kondiilahten Kodiseudukeskuksen ainavoluaduzeh kul’tuurumaizemah. Pajopivon allus Päivännouzu-Suomen kul’tuurututkimuksen professoru Pekka Suutari pidi paginan Karjalan rahvahanmuuzikkah näh. Kodiseudukeskuksen toizele kerroksele kerävynnyöt rahvas kuultih, kui kehityi karjalaine muuzikku vahnas kalevalamiärähizes runopajos nygyaigahizeh räppissäh. Paginas oli mainittu nengozet kodimualazet muuzikan luadijat, kui… Luve ielleh Karjalastu pajuo Kondiilahtel