Oulus pruaznuijah Katrinpäiviä

25.11.2018 pietäh Oulus, Aleksinkulman Pohjanzualas 13‒15 aigah Katrinpäivän pruazniekku.   Sen avuau Oulun Tuglasseura ry:n paginanvedäi Jukka Mettovaara da hänen jälgeh sanelou Pohjas-Vienan seura Arhippazen perehen pohjasvienalazis pajokižois. Vieno Myllylä Oulun Alovehen Kalevalazet naizet ry:späi jatkau sit piduo kerdojen omassah lapsusaijan kižois.   Pruazniekal kuultah sežo muuzikkua. Santa Lucia -meloudien ozutetah Ester Vaara (pajo), Lucia… Luve ielleh Oulus pruaznuijah Katrinpäiviä

Nägökandu

Lugijat kirjutetah (jatkuo egläzes) Kielien suojelus da virrallizen stuatusan kohendamizes pidäsgi minun mieles ottua aijembua tärgiembäkse argumentakse nimenomah kielimuvvon varavonalažus. Täl perustehel voidas midätahto suomen kielen murdehinnu vie nygöigi piettylöi kielimuodoloi ruveta voimistamah tiedozel piätöksel da käyttämäh täh voimistamizeh samoi metoudoi, kudamii käytetäh vähembistökielien voimistamizeh da kudamat on tovettu hyvikse metoudoikse kielitiedehellizis tutkimuksis. Ku murdehien… Luve ielleh Nägökandu

Nägökandu

Lugijat kirjutetah 27.11. pruaznuijah Suomes karjalan kielen päiviä. Tämä päivy on rodinuhes karjalan kielen päiväkse sendäh, ku vuvvel 2009 tazavallan prezidenttu andoi sil päivymiäräl azeteksen, kudaman mugah karjalan kieleh soveldetah Suomes jeurouppalazien vähembistökielien da alovehellizien kielien peruskirjua. Käytändös tämän azeteksen myö virralline Suomi tunnusti ezmästy kerdua karjalan kielen olemasolon iččenäzenny kielenny, eigo vai suomen kielen… Luve ielleh Nägökandu

Tervehtulemua paginpertih!

Terveh! Kudamua suvaičet enämbäl: čuajuu vai koufeidu? Jovensuun Karjalazes Paginpertis löydyy mollembua! Tule meile tarattamah da pajattamah karjalakse sego kižuamah Sellitä sana -kižah. Kai karjalan paginluavut ollah pättävät. Karjalan kielen päivy lähenöy, sidä pietäh joga vuottu 27. kylmykuudu. Tule sanelemah, midä luajit Karjalan kielen päivänny dai ehoita, kui olis parem sidä pruazniekkua pidiä. Paginperti on… Luve ielleh Tervehtulemua paginpertih!

PIÄKIRJUTUS 15.11.2018

Meijän kielen da kul’tuuran elvytysohjelmu on innostannuh karjalankielizet da muut hankeheh mieldy kiinnitännyöt ruadoh ennenägemättömäh tabah jo kahtennu enzimäzenny vuvvennu. Ohjelman todevuttamizes vallittih strategii, kudaman luadustu ei ole käytetty aijembis hankehis. Elvytysruaduo ei ole ruattu vaiku vahnoin da läs kogonah mennyzih aigoih tuijottajien karjalazien yhtistyksien kauti, kudamat tiettäväine ollah keral nygöigi, vaiku painokeski on alovehellizien… Luve ielleh PIÄKIRJUTUS 15.11.2018

Karjaltaloil sanellah itkuvirziperindehis

Karjaltaloil (Käpylänkuja 1, Helsinki) on suovattan 24.11.2018 14.00‒15.30 aigah pido, kudamas Heikki Laitinen (fotokuvas), meijän aijan Elias Lönnrotakse sanottu, kerdou suomensuguzien lähirahvahien itkuvirziperindehis. Laitinen on filosoufien douhturi, Sibelius-Akademien rahvahanmuuzikan eläkkehele jiännyh professoru sego rahvahanmuuzikan ozuttai, säveldäi da opastai. Heikki Laitinen on omassah idealan Lönnrotan jälgii myöte käynnyh kerävömatkoile pohjazeh da suveh, tutkinuh, tunnustunnuh, eččinyh da… Luve ielleh Karjaltaloil sanellah itkuvirziperindehis

Pajuo da paginua karjalan kielen päivänny

Kontiolahtel pietäh karjalan kielen päiviä tossargen 27.11. 18 čuassus algajen. Konditorii Rosalindas piettäväs pruazniekas pajatetah Timoi Munne da Pentti Mäkkeli. Muuzikan ližäkse sinne on kerävynnyh joukko, kuduas paistah karjalas da karjalakse. Sie voibi suaja tieduo, mi da mittuine on karjalan kieli. Karjalan kielen päivä pruaznuijah sen kunnivokse, ku kieli sai virrallizen stuatusan Suomes 27.11.2009. Pruazniekan… Luve ielleh Pajuo da paginua karjalan kielen päivänny

Naizet ryntättih kongressah Yhtysvallois

Uuzien deleguattoin joukos ollah sežo alguperäzih rahvahih kuulujat naizet Yhtysvalloin deleguattoinpertih on vallittu läs sadua naistu. Se on rekordu muan histouries da voibi sit sanuo, ku valpahanruskei aldo on nossuh kongressah. Enzimästy kerdua kongressah vallittih sežo alguperäzih rahvahih kuulujat naizet. Demokruattoin Sharice Davids Kansasaspäi kuuluu Ho-Chunk kanzah da demokruattu Deb Haaland New Mexicospäi on Laguna-pueblo.… Luve ielleh Naizet ryntättih kongressah Yhtysvallois

Suomen vuoro Europan nevvoston paginanvedäjänny algau

Suomi rubieu Europan nevvoston paginanvedäjäkse 21.11.2018. Europan nevvoston piäsekretari Thorbjørn Jagland tuli egläi Suomeh. Omassah gostindan aigua piäsekretari Thorbjørn Jagland vastavuu ulgoministran Timo Soinin, tazavallan prezidentan Sauli Niinistön sego parluamentan piämiehen Paula Risikon ker. Suomi aksentiiruiččou omal paginanvedäiperiodal Europan nevvoston perusruaduo ristikanzanoigevuksien da oigevusvaldivon kannattamizes da siändöpohjazen rahvahienvälizen sistieman lujendamizes. Sežo uuvven tehnolougien vaikutukset ristikanzanoigevuksih… Luve ielleh Suomen vuoro Europan nevvoston paginanvedäjänny algau

Päivännouzu-Suomen hallindosuvvon piätös

Talvikuus 2017 parluamentu andoi KKS:le 100 000 euron miärydengan karjalan kielen da kul’tuuran elvytysohjelman alguh panemizekse vuvvennu 2017. Valdivon budžettah merkitty miärydengu voidih maksua opastus- da kul’tuuruministerstvan kauti vaiku KKS:le. Suojärven voulostiseuru ei yhtelläh olluh tyydyväine parluamentan da ei ni ministerstvan piätökseh, vaiku kirjutti žualoban ministerstvan maksomiärävös Päivännouzu-Suomen hallindosuudoh. Kylmykuun enzimäzenny piän 2018 hallindosuudo piätti hyllätä žualuičuksen… Luve ielleh Päivännouzu-Suomen hallindosuvvon piätös